Home » Gallery » Aktualijos » Daugiausia bedarbių Ignalinoje ir Zarasuose, mažiausiai – Utenoje

Daugiausia bedarbių Ignalinoje ir Zarasuose, mažiausiai – Utenoje

Daugiausia bedarbių Ignalinoje ir Zarasuose, mažiausiai – Utenoje

Utenos teritorinės darbo biržos duomenimis, gruodžio 1 d.  teritorijoje buvo 10487  bedarbiai – tai sudarė 12,3 proc. visų teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Daugiausiai bedarbių Ignalinos – 17 proc. ir Zarasų – 14,6 proc. rajonų  savivaldybėse, mažiausiai Utenoje – 10,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Vyrų nedarbas  1 proc. punktu didesnis nei moterų ir sudaro 12,8 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus nedarbo lygis nuo metų pradžios sumažėjo 1,1 proc. punktu ir sudaro 7,3 proc. šios amžiaus grupės darbingų gyventojų.
Situacijos Zarasų rajono darbo rinkoje apžvalga
Darbo paklausa
2015 m. lapkričio pabaigoje aptarnaujamoje teritorijoje buvo 245 veikiantys ūkio subjektai. Nuolatiniai ryšiai palaikomi su 237 unikaliais darbdaviais, iš jų 14 – strateginiai darbdaviai.
Pagal veiklos rūšis 57 proc. sudaro paslaugų sektoriaus, beveik 15 proc. pramonės, 13 proc. žemės ir miškų ūkio, 6 proc. statybos sektoriaus įmonės. Vyrauja mažos ir vidutinės įmonės: apie 60 proc. registruotų įmonių turi iki 5 darbuotojų, apie 17 proc. turi 5-9 darbuotojus. Kaip vieną iš prioritetinių šakų, turinčių itin patrauklias plėtros galimybes Zarasų rajone, galima išskirti turizmo produktų ir paslaugų teikimą. Darbdaviai per 2015 m. 11 mėnesių ieškantiems darbo siūlė 626 laisvas darbo vietas, iš kurių 519 neterminuotam darbui.
Darbo pasiūla
Rajone gyvena 17,3 tūkst. gyventojų, iš jų 57,1 proc. sudaro kaimo gyventojai. Zarasų rajono savivaldybėje 2010–2014 m. gyventojų sumažėjo 9 proc. (nuo 19013 iki 17318). Per pastaruosius metus Zarasų rajone mažėjo ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius: 2012 m. buvo 11085, 2013 m. – 10249, 2014 m. – 10101, o 2015 sumažėjo iki 10016.
Analizuojant Zarasų darbo rinką pastebėta, kad 2012-2015 m. Zarasų rajone bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų nuolat mažėjo ir 2015 m. lapkričio mėn. buvo mažiausias vertinant visą šį laikotarpį: 2012 m. pabaigoje siekė 18,9 proc., 2013 m. pabaigoje – 18,4 proc., 2014 m. pabaigoje – 16,0 proc., 2015 m. lapkričio pabaigoje – 14,6 proc. visų darbingo amžiaus asmenų. 2015 m. gruodžio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriuje buvo registruoti 1466 bedarbiai, iš jų 839 (57,2 proc.) vyrai, 627 (42,8 proc.) moterys. Per sausio – lapkričio mėnesius Zarasų skyriuje užsiregistravo 1372 darbo neturintys asmenys.
Per nagrinėjamą laikotarpį keitėsi jaunimo situacija darbo rinkoje, jaunų bedarbių iki 29 metų nedarbas smuktelėjo nuo 9,5 proc. (2015 m. sausio 1 d.) iki 7,9 proc. (2015 m. gruodžio 1 d.). Per 2015 metų 11 mėnesių įdarbinti 324 jaunuoliai, iš jų 72 proc. neterminuotam darbui.
Per minėtą laikotarpį įdarbinti 929 asmenys (pagal neterminuotas sutartis – 704, pagal terminuotas – 225), į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 1003 rajono gyventojai, 186 pradėjo dirbti savarankiškai su verslo liudijimais.
Utenos teritorinė darbo birža

1306 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.