Home » Gallery » Aktualijos » Kas gaudys „nečipuotas“ kates: seniūnas, policininkas ar veterinarijos gydytojas?

Kas gaudys „nečipuotas“ kates: seniūnas, policininkas ar veterinarijos gydytojas?

Kas gaudys „nečipuotas“ kates: seniūnas, policininkas ar veterinarijos gydytojas?

Birutė ZABUKIENĖ

Nuo 2016-ųjų visi Lietuvos šunys, katės ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė teigė nesutinkanti su Seimo sprendimu privalomai ženklinti visus gyvūnus. Tačiau demokratijos esmė – mažuma paklūsta daugumai. Kita vertus, dauguma – gyvūnų augintojai, tad ar lengva bus įgyvendinti mažumos (Seimo) priimtą įstatymą, kuriame, dar nepradėjus jo įgyvendinti, šviečia spragos. Kaip minėtas įstatymas turėtų būti įgyvendintas, paaiškino Utenos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Daiva Tumėnienė.

Nuo 2016 m. sausio 4 d. visi šunys, katės ir šeškai privalomai bus ženklinami mikroschemomis. Ką pirmiausia turėtų daryti gyventojai, laikantys neženklintus mikroschemomis gyvūnus?
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos, kurios įpareigoja gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų ir kt. pasiutligei imlių gyvūnų) savininkus suženklinti savo laikomus augintinius mikroschemomis ir juos įregistruoti Gyvūnų augintinių registre.
Jau nuo 2013 metų, kasmet rengiamuose susitikimuose su gyvulių laikytojais Utenos rajono savivaldybės seniūnijose, Utenos VMVT inspektoriai kalba apie artėjantį privalomą gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą.
Gyventojai, apsisprendę ženklinti ir registruoti savo augintinius, prašymus dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo galės teikti nuo sausio mėnesio veterinarijos paslaugų teikėjams, turintiems teisę ženklinti gyvūnus augintinius. Veterinarijos paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas VMVT tinklalapyje.

IMG_0469

Redakcijos archyvo nuotraukos

 

Ar visi be išimties gyvūnai turės būti ženklinami? Iki kurios datos tą privalu padaryti?
Visi šunys, katės ir šeškai privalomai bus ženklinami mikroschemomis. 2016 m. atvesti gyvūnai augintiniai turės būti ženklinami per 4 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam savininkui. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti gyvūnai augintiniai turės būti ženklinami ir registruojami iki 2017 m. balandžio 1 d.

Koks yra gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tikslas?
Gyvūnų augintinių registravimo tikslas yra mažinti beglobių ir bešeimininkių kačių ir šunų populiaciją, apsaugoti visuomenę ir kitus gyvūnus nuo pavojingų gyvūnų ir jų ligų, ypač nuo pasiutligės, kurią platina katės, šunys ir šeškai, sudaryti sąlygas surasti augintinį pagal Gyvūnų augintinių registro duomenų bazėje įregistruotą augintinio laikytoją ir taip užtikrinti gyvūnų atsekamumą.

Kas kaups duomenis apie paženklintus gyvūnus? Ar reikia ir kur kreiptis, jei paženklintas gyvūnas nugaišo?
Paženklintų augintinių duomenys bus kaupiami Gyvūnų augintinių registre, kurį tvarkys VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Taip pat už registrą bus atsakinga ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), kurios teritoriniai skyriai nemokamai priims augintinių savininkų prašymus įregistruoti mikroschema paženklintą gyvūną Gyvūnų augintinių registre. Registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys, savininkas turės visą reikalingą informaciją dėl skiepijimo pabaigos termino. Nugaišus paženklintam gyvūnui, savininkas turėtų kreiptis dėl jo išregistravimo.

Kiek kainuos gyvūną paženklinti mikroschema?
Gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo paslaugų kaina galutinai nėra aiški. Kainos nustatymui gali turėti įtakos ir Žemės ūkio ministerijos patvirtinta gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarka. Taip pat, ji gali svyruoti priklausomai nuo laikomų gyvūnų augintinių skaičiaus, nuo atstumo, kurį teks nuvažiuoti paslaugos teikėjui iki gyvūno savininko.
Dabar vieno gyvūno augintinio suženklinimo mikroschema kainuoja apie 15 eurų.

Kas gyvūnus ženklins Utenoje?
Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, organizuoti gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) ženklinimą pavesta Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri laikosi nuomonės, jog gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo paslaugą profesionaliausiai bei gyvūnų augintinių savininkams patogiausiu būdu, galėtų suteikti veterinarijos gydytojai. Šiuo metu, Utenos rajone registruoti 8 tokie veterinarinių paslaugų teikėjai.

Ką patartumėte seniems ir vienišiems žmonėms, gyvenantiems atokiuose vienkiemiuose ir laikantiems gyvūnus?
Išimčių dėl ženklinimo nėra numatyta. Dažniausiai atokiuose vienkiemiuose šunys laikomi palaidi. Vienišiems žmonėms, ypač silpnesnės sveikatos, tai gali sukelti dar ir papildomų rūpesčių, o būtent – savo augintinio sugavimas, suvaldymas ir jo fiksavimas, atliekant mikroschemos įvedimo procedūrą, vakcinavimą. Tokioje situacijoje neišsiversi be artimųjų, giminių ar kaimynų pagalbos. O kalbant apie pinigines lengvatas, būtina sulaukti Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Gyvūnų augintinių ženklinimo taisyklių. Be to, kiekviena rajono savivaldybė turi teisę peržiūrėti ir savo nuožiūra paskirstyti lengvatas savo teritorijoje gyvenantiems žmonėms.

Kaip bus užtikrinamos privalomo minėtų gyvūnų ženklinimo ir registravimo nuostatos?
Žemės ūkio ministerija, pagal savo kompetenciją, paruošė ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ projektą, kurį Vyriausybė patvirtino. Patvirtinus nutarimo projektą, Gyvūnų augintinių ženklinimas ir detalūs reikalavimai Gyvūnų augintinių registro duomenų teikėjams bus aprašyti Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose taisyklėse.

Ar bus ir kokiais būdais drausminami žmonės, atsisakę ženklinti gyvūnus?
Gyvūnų augintinių ženklinimas – ilgas ir nelengvas procesas. Bus dirbamas aiškinamasis darbas susitikimuose su gyventojais ir vykdoma kontrolė. Gyvūnų savininkams, atsisakiusiems ženklinti savo augintinius, už Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės ir apsaugos bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimų pažeidimą, gali būti taikomas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnis, kurio 1 dalis numato įspėjimą arba baudą nuo 29 iki 116 eurų.

Savo poziciją išsakė Utenos gyvūnų globos namų vadovė Jolanta Guobaitė
Ženklinimas reikalingas, bet viskam savas laikas. Ši tema labai plati ir ja galima diskutuoti iki begalybės. Gaji nuomonė – jei žmogus neturi pinigų paženklinti gyvūnui, neturi pinigų ir jam išlaikyti. Iš praktikos galiu pasakyti, kad vienareikšmiškai situacijos vertinti negalima. Tikrai negalima teigti, kad tas, kuris neturi pinigų, gyvūno neprižiūri. Visokių atvejų būna, kartais stipriai išgeriantys žmonės nuperka maisto gyvūnui, o nenusiperka jo sau. Gal sunkiai besiverčiančių žmonių meilė gyvūnams tikresnė, nei turtingesnių žmonių. Bet nėra taisyklių – žmonės įvairūs. Daug tokių, kurie turi pakankamai pinigų, bet nenori prižiūrėti gyvūno. Arba – žmogus myli gyvūnus, gyvena nuosavame name ir priglaudžia užklydusį gyvūną, vieną, kitą. Tai už gerą širdį jis dar ir sumokėti turės. Teigiama, kad sumažės beglobių gyvūnų, nes jie bus paženklinti. Nesąmonė. Per mėnesį į globos namus pakliūna vienas ar du paženklinti šunys. Veterinarijos gydytojas turi skaitytuvą, mikroschema nuskaitoma, šuo grįžta pas šeimininką. Neženklintus šunis, nuolatinius bėglius, mes žinome ir turime šeimininkų telefonus, pranešame. Socialinis tinklas veikia geriau už bet kokią registravimo sistemą – greit sužinome, kas ieško gyvūno. Beglobiai gyvūnai atsiranda dėl kitų priežasčių. Tarkim, nuo vasaros iki maždaug lapkričio į globos namus patenka daugybė kačiukų. Prieauglis. Anksčiau kaimuose kačiukų vadas skandindavo, dabar gaili. Žmonių sąmoningumo lygis didėja, bet žmonės dar neįsisąmonino – kad kačiukų nebūtų, katę reikia sterilizuoti. Patvirtinta gyvūnų ženklinimo tvarka nelogiška ir nesuderinama su pragyvenimo lygiu. Numatytas ilgas pereinamasis laikotarpis, nereikia skubėti: teisės aktai keičiasi dažniau nei metų laikai. Kas kaimuose ateis konfiskuoti „nečipuotų“ kačių: seniūnas, policininkas ar veterinarijos gydytojas? Ar padės baudos, jei iš pašalpų gyvenantis žmogus neturi pinigų juos paženklinti?

Audrius Kimontas, veterinarijos gydytojas
Gyvūnus reikės paženklinti, tik ne šią dieną ir ne šią akimirką. Mes, veterinarai, per prievartą neženklinsim, bet įstatymo neatšauksi ir jo privalu laikytis. Tą sakysime ir žmonėms. Mieste žmonės laiko vieną kitą gyvūnėlį, problemų, manau, nebus, bet kaime… Kaimuose žmonės ne po vieną gyvūną laiko, užeini pirkion: 3 katinai ant šaldytuvo, 2 – po stalu, 4 – prie „pečiaus“. Tokiu atveju ženklinimo kaina bus beprotiška. Kaimuose žmonės ir taip nelengvai gyvena. Kitas galimas variantas – bėgioja šuo po kiemą, žmogus sakys: ne mano, atbėgo kaimyno. Nueisiu pas kaimyną, jis sakys tą patį – nežinau, iš kur atbėgo… Bendravau su žmonėmis, kurie laiko didelį šunį. Jis pririštas grandine. Šeimininkas sako, kad jo nenulaikysiąs. Aš einu artyn – šuo darosi agresyvus. Kažkaip reikės spręsti. Gyvūno ženklinimo kaina – kiekvieno veterinarijos gydytojo privatus reikalas. Jei važiuojame į kaimą, reikia įskaityti kelionės išlaidas, laiko sąnaudas, dokumentus atspausdinti 3 egzemplioriais, kainuoja mikroschema. Vieno gyvūno ženklinimas kainuoja apie 15 eurų.

1172 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.