Home » Gallery » Švietimas » Premijos gimnazistams – iš garsios literatūros kritikės rankų

Premijos gimnazistams – iš garsios literatūros kritikės rankų

Premijos gimnazistams – iš garsios literatūros kritikės rankų

Birutė ZABUKIENĖ

Baigiantis mokslo metams Adolfo Šapokos gimnazijoje vykusioje „Gilių“ nominacijų ir „Paupoforų“ šventėje buvo įteiktos ir literatūrinės premijos. Žinoma lietuvių literatūros mokslininkų Sprindžių giminė nusprendė tėvo ir senelio Adolfo Sprindžio atminimą pagerbti skirdama 3 literatūrines premijas kūrybiškiausiems gimnazistams.

Giminės moterys buvo „pasmerktos“ literatūrai

Įsteigti A. Sprindžio literatūrinę premiją nusprendė trise: dukra Jūratė Sprindytė, sūnus Vygantas Sprindis ir jo žmona Onutė. Vyganto ir Onutės Sprindžių šeima, išleidusi į gyvenimą savo vaikus, gyvenimo prasmę atrado įkūrusi Vyžuonose šeimyną ir augindama tėvų globos netekusius vaikus. Kadangi Onutė yra tėvų komiteto narė Adolfo Šapokos gimnazijoje, ji pasiūlė premiją įsteigti Šapokos gimnazijoje. Jūratė Sprindytė pasuko mokslo keliu – ji yra humanitarinių mokslų habilituota daktarė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, daugelio mokslinių straipsnių, recenzijų, monografijų ir studijų autorė. Moteris pasakoja, kad tiek ji pati, tiek jos dukra buvo „pasmerktos“ literatūrai. Namuose buvo krūvos knygų, nuolatinės kalbos apie literatūrą, kultūrą, naujausius kultūrinius įvykius. Jūratės Sprindytės dukra Laura Laurušaitė yra filologė, baltistė ir Jūratė labai džiaugiasi, kad dukra tęsia senelių ir tėvų filologines tradicijas: ji tyrinėja emigracinę lietuvių ir latvių literatūrą. Giminės patriarchas Adolfas Sprindis (1921–1986) nuo pat karjeros pradžios iki pabaigos buvo Vilniaus Universiteto literatūros dėstytojas ir literatūros kritikas bei prozininkas – jo kūrybos spektras buvo platus.

Kuriantis vaikas visokeriopai palaikytinas

Gimnazijos bendruomenė geranoriškai talkino ir idėją palaikė. Literatūrinės premijos teikiamos antri metai ir tikimasi, kad taps tradicija. Pasak kritikės, dabartinis laikmetis nepalankus humanitarei kultūrai, tad norisi ją palaikyti. „Kuriantis vaikas, raštingas, kūrybingas, mokantis atskleisti savo pasaulėjautą, išsiskiriantis iš kitų, yra visokeriopai palaikytinas. Premijos skiriamos už grožinę kūrybą, recenzijas, esė, apsakymus. Jei kas parašytų romaną, galėtų pretenduoti į premiją. Žodžiu, premijos skiriamos už bet kurį literatūros žanrą“, – sakė kritikė. Šiemet pirmoji premija skirta Ignei Umbrasaitei už recenzijas ir esė. Antroji premija įteikta Eligijai Barkutei už recenziją Kristinos Gudonytės knygai “Jie grįžta per pilnatį“. Trečiąją premiją pelnė Viltė Ivonytė už apsakymą „Užrakintos kepyklėlės durys“. „Lietuvių kalbos mokytojas R. Baura pateikia pluoštą darbų, o mes su dukra skaitome, ginčijamės. Atsiklausiame brolio šeimos nuomonės, ir nusprendžiame, kam kokią vietą skirti“, – premijų skyrimo užkulisius atskleidė kritikė. Mokslininkė džiaugiasi, kad jauni žmonės kuria, nenusigręžia nuo knygos, o recenzijos rodo, kad jie skaito knygas.“Gerų ir išsamių recenzijų „iš lubų“ neparašysi“, – sakė kritikė.

IMG_0039

Sprindžių „klanas“: Onutė Sprindienė, Jūratė Sprindytė ir Vygantas Sprindis / Birutės Zabukienės nuotraukos

Ryšys su Utenos kraštu – senelių sodyba

Jūratė Sprindytė yra tikra vilnietė: ji gimė, augo ir mokėsi Vilniuje, tačiau niekada nenukirto šaknų su Utenos kraštu. Šiame krašte gyvena jos brolio šeima, o Užpaliuose laukia senelių sodyba – J. Sprindytės mama kilusi iš Užpalių. Sodyba tapo moters vasarnamiu, į kurį ji su džiaugsmu važiuoja, o atvažiavusi apsvaigsta nuo gryno oro. Dabar sodyba remontuojama, moteris bando atgaivinti visokius senelių rakandus, atidengė 1932 m. rąstinės sienos gabalą. Moteris pasakoja, kad jos tėvas Adolfas Sprindis yra išbraidęs Užpalių krašto pievas, upes ir ežerus, nes buvo žvejys ir medžiotojas. Nors vyras buvo žemaitis, kilęs iš Varnių, bet, kaip juokavo J. Sprindytė, tapo pusiau aukštaičiu.

Ką verta skaityti

Šiuolaikinės literatūros skyrius, kuriame dirba J. Sprindytė, kasmet rengia knygų aptarimą vasario mėnesį ir išrenka kūrybiškiausių Lietuvos knygų 12 – tuką. Pasak kritikės, rašytojai labai jautriai reaguoja į kritiką, nors ne visada tą prisipažįsta. Ji stengiasi išsakyti kritiką tiesiai ir atvirai, tik literatūros Olimpe stovintiems rašytojams kritiko žodis ne visada patinka. Kad rašytojas „užsigavo“, kritikė supranta, kai nebekviečia pristatyti naujo kūrinio. Literatūros kritikai – labai daug skaitantys žmonės. „Vaikystėje ir jaunystėje knygas tiesiog rydavau, mano kartos žmonės per dieną turbūt po dvi knygas perskaitydavo. Dabar skaitau kitaip, atsirado profesinis įgūdis: užtenka perskaityti keletą puslapių ir jauti knygos lygį, kokybę“, – kalbėjo moteris. Prieš renkant kūrybiškiausių knygų 12 – tuką, per pora mėnesių tenka perskaityti 40–50 knygų. Savaime suprantama, kad profesionalių literatūros kritikų išrinktas kūrybiškiausių knygų 12 – tukas skiriasi nuo populiariausių ir perkamiausių knygų 10 – tuko. Šiemet kūrybiškiausių knygų 12 – tuką rinko 17 mokslo darbuotojų. Daugiausia balų – 17 – gavo Valdo Papievio romanas „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ ir Danutės Kalinauskaitės novelių knyga „Skersvėjų namai“. Dar viena knyga, kuri turėtų patikti skaitytojams – Birutės Jonuškaitės romanas „Maranta“. „Geras romanas, geras stilius“, – profesionaliai įvertino kritikė. 2015 m. laureatu tapo Alfonsas Andriuškevičius su knyga „ Beveik visi eilėraščiai“.

Ragina neskubėti smerkti

Pirmiausia save laikau literatūros kritike, kuri domisi šiuolaikine literatūra. Literatūros skyrius tyrinėja ir sovietmečio literatūrą, dabar iš naujo į ją atsigręžta, naujai interpretuojama, kitaip žvelgiama į rašytojų laikyseną sovietmečiu: kiek ji žadino tautinę savimonę, o kiek tarnavo režimui“, – sakė kritikė. Rašytojo kūrybą ir laikyseną dera skirti. Pasak žymios kritikės J. Sprindytės, J. Marcinkevičius – puikių ir nuostabių eilėraščių autorius, nesvarbu ką naujos konjunktūros filosofės ar istorikai šneka. Istorikai žiūri iš savos varpinės – jie vertina ne kūrybą, o tik rašytojo laikyseną sovietmečiu.

IMG_0041

1333 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.