Home » Pro dienų prizmę » Jau ir parduotuvėse reikės rodyti asmens dokumentą

Jau ir parduotuvėse reikės rodyti asmens dokumentą

Jau ir parduotuvėse reikės rodyti asmens dokumentą

Vytautas BAGDONAS

 Anądien žvilgtelėjęs į savo pasą, tiesiog nustėrau: jo galiojimo laikas baigiasi šių metų rugsėjo pirmąją, o apie tai net ir nepagalvojau. Ir tuoj pat nudžiugau, kad tą dalyką pastebėjau laiku ir dar spėsiu asmens dokumentą pasikeisti iki lemtingosios rusėjo antrosios. Juk būtent tądien įsigalios parduotuvėse absurdiška tvarka, kad kiekvienas pilietis, norėdamas nusipirkti bet kokios rūšies alkoholinių gėrimų privalės pardavėjams pateikti galiojantį asmens dokumentą. Nueisi į prekybos centrą be galiojančio paso ir net mėgstamo alučio nebenusipirksi…

Rugsėjo pirmoji pas mus štai jau keletas metų laikoma blaivybės diena ir svaigalais parduotuvės tądien neprekiauja. Esą, tegu moksleiviai ir studentai mokslo metus pradeda blaivūs, nėra ko svaigintis Mokslo ir žinių dieną ir visiems kitiems mirtingiesiems. Prie tokios tvarkos, draudžiančios prekybą svaigalais rugsėjo pirmąją, visi jau įprato, tad alumi, vynu, alkoholiniais kokteiliais bei kitokiu „ugniniu vandeniu“ apsirūpina iš anksto.

Šių metų vasarą didžiųjų prekybos tinklų atstovai su šalies Sveikatos ministerija pasirašė „Geros valios“ memorandumą, skirtą apsaugoti nepilnamečius nuo alkoholinių gėrimų pirkimo ir vartojimo. Prekybininkai ir ministerijos klerkai nusprendė, kad visi pirkėjai, nepriklausomai nuo amžiaus, norėdami nusipirkti bet kokios rūšies svaigalų, pardavėjai privalės parodyti asmens dokumentą. Jau ir dabar pardavėjai, suabejoję jaunuolių amžiumi, paprašo parodyti dokumentą ir savo akimis įsitikina, ar pirkėjas turi aštuoniolika metų.

Nežinia, kodėl dabar nebenorima apsiriboti jaunuolių asmens dokumentų tikrinimu, o siekiama įvesti visuotinę patikrą? Kažkaip net juokas ima iš prekybininkų sumanymo prie prekystalių ar kasų tikrinti visų svaigalų pirkėjų asmens dokumentus. Dėl jaunimėlio metų dar galima suabejoti, bet dėl garbaus amžiaus žmonių amžiaus? Tačiau nuo rugsėjo antrosios visi be jokios išimties – ir aštuoniolikmečiai, ir keturiasdešimtmečiai, ir devyniasdešimtmečiai privalės parodyti asmens dokumentą ir tiktai tuomet turės galimybę nusipirkti butelį geidžiamo alkoholinio gėralo.

Teigiama, kad tokios iniciatyvos ėmėsi prekybininkai, nors tuo galima ir suabejoti. Kas ne kas, o prekybininkai yra suinteresuoti prekių apyvartos, taigi ir pelno didėjimu. O šiuo atveju tikimasi iki 15 proc. sumažinti svaigalų pardavimą.

Keista tai girdėti iš prekeivių, kurių pagrindinis tikslas – išparduoti kuo daugiau prekių ir gauti kuo daugiau pelno. Naujasis sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla, sveikindamas šią prekybininkų iniciatyvą, dar įvardijo ir „psichologinį veiksmą“. Pasak jo, pradėjus reikalauti pasų, kai kas apsigalvos ir alkoholinių gėrimų nebepirks. Taigi, ministro nuomone, asmens dokumentų patikra prekybos centruose perkant svaigalus, gali net pasitarnauti kovai su girtavimu ir alkoholizmu.

Panašūs postringavimai, pasiteisinimai, paaiškinimai yra be galo naivūs ir, netgi pasakyčiau, kvailoki, visiškai nutolę nuo realaus gyvenimo.

Už svaigalų pardavimą nepilnamečiams pardavėjai griežtai baudžiami, prekybos įstaigos už tai gali netekti ir licencijos. Bet puikiausiai nepilnamečiams padeda suaugę „dėdulės“. Tai ar dabar, įvedus asmens dokumentų patikrą, tie „dėdulės“ nebepirks svaigalų nepilnamečiams?

Nepakaks pardavėjai ar pardavėjui tik parodyti iš tolo asmens dokumentą. Šie turės pasą ar asmens kortelę paimti iš pirkėjo į savo rankas ir į kasos aparatą įvesti piliečio gimimo datą. Tiktai nuskenavus tuos duomenis, kasos aparatas galės išmušti čekį, kitaip tariant, tiktai į kasos aparatą įvedus atitinkamus asmens duomenis, bus galima parduoti svaigalus. Tokia procedūra – papildomas laiko gaišimas. Prekybininkams tai dar ir papildomos išlaidos, nes kasos aparatus teks pritaikyti šitokiai naujovei.

Keista, tačiau kol kas rimtų priekaištų šitokios kvailokos akcijos sumanytojams neišsakė asmens duomenų sergėtojai. Juk pasų ir tapatybės kortelių apžiūrėjimai, gimimo datų įvedinėjimai ar skenavimai – tai grubiausias asmens teisių pažeidimas. Pavyzdžiui, atvertus pasą, kur nurodyta piliečio pavardė, vardas, gimimo vieta ir data bei kiti duomenys, galima puikiausiai perskaityti ir asmens kodą. Asmens kodas šalia visų kitų duomenų aiškiai matyti ir asmens kortelėje. O juk aiškinama, kad asmens kodas turi būti slepiamas nuo pašalinių asmenų. Tai kaipgi jį nuslėpsi, jei kiekvienas prekeivis dabar čiupinės tavo dokumentus ir skaitinės, įvedinės į kasos aparatus asmeninius duomenis?

Šmaikštauti mėgstantys tautiečiai prakalbo apie tai, kad greitai įsigalios pas mus tokia tvarka, kad, nusipirkus alaus, vyno ar šampano butelį, apie tai bus padaroma atžyma pase. Juk pokario metais sovietiniai aktyvistai taip ženklindavo piliečių pasus rinkimų dieną. Atėjai į rinkimus, balsavai, tuoj į pasą tėkšt atžymą: „balsavo“. Nebuvai rinkimuose, neturi pase atžymos, vadinasi, esi „liaudies priešas“. Taigi, šmaikštuolių žodžiais, nusipirkai „šnapso“ – pase pardavėjas tėkšteli štampą: „pirko degtinės“…

Kai kas, skaitydamas šias eilutes, juoksis iš autoriaus naivumo, nei šiokių, nei tokių apmąstymų. Bet panašūs kvailoki apmąstymai ir atsiranda, kai apsvarstai mūsų tautai nuolat primetamus kažkokius kvailokus sprendimus, nutarimus, memorandumus.

Vyresnės kartos žmonės dar puikiausiai prisimena „gėdos eiles“ prie alkoholinių gėrimų, nusidriekusias prie parduotuvių sovietmečio eros pabaigoje. Tuomet buvo užsimota visus išblaivinti, apribojant svaigalų pardavimą. „Ugninio vandens“ buvo galima nusipirkti tik už ribotą kiekį kiekvienam suaugusiam piliečiui skirtų talonų, gėralų prekyba buvo smarkiai apribota, jų nuolat trūko, tad ir driekdavosi milžiniškos eilės ne tik parduotuvėse, bet ir šalia jų. Pirkėjai, gaišdami po gerą pusdienį tokiose eilėse, jas taikliai vadino „gėdos eilėmis“. O sovietų sąjunga tuomet panašia kova už blaivybę išgarsėjo visame pasaulyje. Kas žino – gal ateityje be asmens dokumentų nebegalėsime nusipirkti ir silkių, sviesto ar duonos? Tiesa, kai jau buvau bebaigiąs šį straipsnį, per Nacionalinį radiją kalbėjęs šalies prekybininkų asociacijos vadovas Laurynas Vilimas bandė gyventojus raminti, esą, nuo rugsėjo antrosios perkant svaigalus, pirkėjai galės rodyti ne vien tik pasus, bet ir vairuotojo, pensininko, studento ir kitokius pažymėjimus, kuriuose yra nurodyta asmens gimimo data. Ir jokie asmens duomenys nebus skenuojami ar įvedinėjami į kasos aparatus – pardavėjai įves tik pirkėjų gimimo datas.

Ir už tokią mums – pirkėjams – suteiktą galimybę prekybininkams turėsime nuoširdžiai padėkoti. Artėjant prie trisdešimties metų jubiliejaus, kai Lietuva yra laisva ir nepriklausoma, pats metas savo piliečiams įvesti visuotinę dokumentų patikrą…

3409 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.