Home » Gallery » Aktualijos » Nusipelniusiems uteniškiams išdalintos „Gintarinės pasagos“

Nusipelniusiems uteniškiams išdalintos „Gintarinės pasagos“

Nusipelniusiems uteniškiams išdalintos „Gintarinės pasagos“

Prasidėjo iškilmingi 755 m. sukaktį mininčio Utenos miesto renginiai. Rugsėjo 1-ąją kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ vyko Utenai nusipelniusių žmonių pagerbimo šventė, kurioje įteikti apdovanojimai iškiliems įvairių sričių specialistams, dirbantiems ir kuriantiems savo krašto labui. Jubiliejinį suvenyrą – „Gintarinę pasagą“ – ir padėkas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas įteikė pusšimčiui kraštiečių – mokslininkų, verslininkų, valstybės tarnautojų, darbininkų, sportininkų, teatralų, švietimo ir ugdymo specialistų, visuomenininkų.

Kreipdamasis į uteniškius miesto vadovas teigė, kad ne taip svarbu, kokią sukaktį miestas švenčia ir ar tikrai jį įkūrė kunigaikštis Utenis. „Kai sakau nesvarbu, turiu mintyje, kad tiek istorinė tiesa, tiek legendos savo esme neprieštarauja vienam faktui: Utena buvo, yra ir bus“, – iškilmingame minėjime kalbėjo A. Katinas.

Utenos apskrities žinių“ informacija

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL APDOVANOJIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JUBILIEJINIU SUVENYRU ,,GINTARINĖ PASAGA” IR PADĖKA

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. MP-48

Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Utenos rajono institucijų pateiktus pasiūlymus:

1. A p d o v a n o j u Utenos rajono savivaldybės jubiliejiniu suvenyru ,,Gintarinė pasaga” ir Utenos rajono savivaldybės mero padėka šiuos asmenis:

Spietinį Joną, Utenos rajono savivaldybės tarybos narį, už ilgametį, atsakingą darbą, sprendžiant

aktualius rajono gyventojų klausimus;

Dijoką Rimantą, Utenos rajono savivaldybės tarybos narį, už ilgametį, atsakingą darbą, sprendžiant aktualius rajono gyventojų klausimus;

Vanagą Benediktą, kraštietį, vieną universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekusį aukštų

rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose;

Markauskienę Reginą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus sekretorę už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Babelį Vytautą, UAB „Virmebas“ direktorių, už ilgametės sporto veiklos puoselėjimą Utenos

rajone;

Deveikienę Rositą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėją, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą;

Trumpą Dalių, AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininką, už ilgametės sporto veiklos puoselėjimą

Utenos rajone;

Vedrickienę Almą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėją, už ilgametį ir sąžiningą

darbą;

Leleiką Petrą, Utenos kultūros centro kapelų „Indraja“ ir „Daugailių berniokai“ vadovą, už ilgametį

ir kūrybingą darbą;

Seserį Dominyką, Dievo apvaizdos seserų vienuolijos vienuolę, už vidinį nusiteikimą skleisti gėrį Utenos rajono žmonėms;

Martusevičiūtę Stanislavą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Kunicką Šarūną, Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatro režisierių, už ilgametį ir kūrybingą

darbą;

Četrauską Žydrūną, Utenos motociklininkų klubo „Ugnies ratas“ prezidentą, už kultūrinių renginių

ir socialinių projektų rėmimą;

Stundžėnienę Danguolę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniąją specialistę, už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Kazlauską Jurgį, Saldutiškio, Kirdeikių, Kuktiškių ir Labanoro parapijų kleboną, už aktyvų dalyva-

vimą seniūnijų ir bendruomenių veikloje, kultūrinės veiklos puoselėjimą;

Mackevičienę Zitą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę, už ilgametį ir sąžiningą darbą, visuomeninę veiklą, kūrybiškas idėjas;

Rukštelą Nerijų, sportininką, pasaulio ir Europos motokroso čempioną, daugkartinį Lietuvos

motokroso čempioną, 20-ties aukso medalių laimėtoją, už sportinius pasiekimus ir

Utenos vardo garsinimą pasaulyje;

Sorokaitę Agnę, geriausią 2014 ir 2015 metų sportininkę olimpinių sporto šakų grupėje, daugkarti-

nę Lietuvos plaukimo čempionę, Lietuvos plaukimo rinktinės narę, už pasiektus

rezultatus ir Utenos vardo garsinimą šalyje ir užsienyje;

Dirmienę Ingridą, Utenos muzikos mokyklos mokytoją metodininkę, už sėkmingus mokinių

pasirodymus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, ilgalaikį pedagoginį

darbą, sėkmingą projektinę veiklą;

Šutinienę Laimą, Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos mokytoją metodininkę, už sėkmingą

mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, integraciją į ugdymo procesą, gerosios

patirties skleidimą Utenos apskrities mokyklose;

Garsoną Raimondą, Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialistą, asociacijos „Utenos etninės kultūros centras“ pirmininką, už respublikinės Peterburgo armonikų šventės organizavimą, etninės kultūros puoselėjimą ir Utenos vardo garsinimą šalyje ir už jos ribų;

Meidienę Iną, Utenos visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoją, už nepailstamą sveikatinimo renginių organizavimą, sveikatos projektų rengimą ir vykdymą, kūrybišką ir sąžiningą darbą;

Karvelį Algirdą, UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų remonto šaltkalvį- vairuotoją, už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Eidietį Balį, UAB „Utenos butų ūkis“ šaltkalvį-santechniką, už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Zlataravičienę Aidą, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialinę pedagogę, už socialinių inovacijų diegimą, ilgametį ir sąžiningą darbą;

Latvėnus Rūtą ir Sigitą, Šeimynos įkūrėjus, už pozityvų požiūrį į globą ir įvaikinimą bei aktyvų dalyvavimą viešinimo procese;

Šimonėlienę Augustiną, Utenos rajono savivaldybės tarpžinybinio archyvo vedėją, už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Jurgelevičių Zenoną, UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ūkio inžinierių, Utenos miesto seniūnijos Ąžuolijos seniūnaitį, už sąžiningą darbą;

Stankevičių Marių, UAB „Utenos komunalininkas“ vairuotoją, už ilgametį ir sąžiningą darbą;

Petrošienę Rimą, Utenos seniūnijos socialinę darbuotoją, už ilgametį ir sąžiningą darbą, kūrybiškumą, naujų metodų naudojimą, aktyvinant Utenos seniūnijos gyventojų socialinį, kultūrinį ir dvasinį gyvenimą;

Araminienę Anelę, tautodailininkę, muzikantę, Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatę, už ilgametę kūrybinę veiklą ir Utenos vardo garsinimą šalyje bei užsienyje;

Kuveikienę Gražiną, Utenos rajono Daugailių seniūnijos kapinių prižiūrėtoją, už ilgametį, nuoširdų ir kruopštų darbą;

Dzinkutę Enriką, Utenos Dauniškio gimnazijos gimnazistę, gimnazijos mokinių bendruomenės prezidentę, gimnazijos mokinių tarybos pirmininkę, už aktyvią veiklą, iniciatyvas ir pilietiškumą;

Latonienę Ireną, Utenos A. Šapokos gimnazijos muzikos mokytoją metodininkę, už ilgametį ir sąžiningą darbą, koncertinę veiklą, Utenos vardo garsinimą šalyje ir užsienyje;

Česnavičienę Daivą, Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ pradinių klasių mokytoją metodininkę, už nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę ir metodinę veiklą;

Monkevičienę Adelią, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ auklėtoją metodininkę, už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą;

Višneveckienę Ramutę, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ auklėtoją metodininkę, už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą;

Lamauskus Renatą ir Ramūną, Triušiukų slėnio įkūrėjus, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą;

Jankauską Povilą, mažosios bendrijos „Vanilinis dangus“ vadovą, už smulkaus ir vidutinio verslo

plėtojimą;

Zakarkienę Zitą, individualios įmonės ,,Aikštės kepyklėlės“ savininkę, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą;

Ratkevičienę Editą ir Pelakauskienę Aistę, vaikų žaidimo kambario „Zyrza“ įkūrėjas, už smulkaus

vidutinio verslo plėtojimą;

Smailį Virgilijų, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus

vedėją, už ilgametį darbą ir civilinės saugos vystymą Utenos rajone;

Telksnytę Silviją, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos gimnazistę, Utenos visuomeninių jaunimo

organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narę, Eurodesk padalinio Utenoje

koordinatorę, už pozityvių veiklų plėtojimą jaunimui, projektinių veiklų vykdymą ir

jaunimo lyderystės skatinimą;

Skardžių Edgarą, Utenos rajono Užpalių seniūnijos bitininką, už šeimos tradicijų tęsimą ir naujausių

technologijų diegimą;

Jatulevičių Vydą, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos ūkininką, už ilgametį ir nuoširdų darbą

auginant javus ir naujausių technologijų diegimą;

Šimkūną Romualdą, kraštietį, gamtos mokslų daktarą, už gimtojo krašto tarmės puoselėjimą,

prasmingą istorijos įamžinimą autoriniais medžio darbais;

Stundžią Bonifacą, kraštietį, profesorių, filologijos mokslų habilituotą daktarą, už gimtosios Rytų

Aukštaičių tarmės puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą;

Pakalnį Romą, kraštietį, profesorių, gamtos mokslų daktarą, už svarų indėlį į mokslą, ekologinę

veiklą, rūpinimąsi savo gimtuoju kraštu;

Kaulinienę Silvestrą, plk. Prano Saldžiaus šaulių 9-osios rinktinės 902 kuopos būrio vadę, Utenos

kolegijos dėstytoją, už jaunimo pilietinį ir patriotinį ugdymą;

Žilį Vaidotą, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoją, už

sėkmingą policijos komisariatui keliamų uždavinių ir tikslų įgyvendinimą.

2. N u r o d a u, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas

DSC_2050

„Gintarinėmis pasagomis“ apdovanoti uteniškiai, renginio svečiai / Kristinos Sakaitės nuotraukos

DSC_1863 DSC_1873 DSC_1868 DSC_1860 DSC_1854 DSC_1861

DSC_1879 DSC_1887 DSC_1886 DSC_1889 DSC_1895 DSC_1896 DSC_1897 DSC_1899 DSC_1901 DSC_1909 DSC_1913 DSC_1916 DSC_1919 DSC_1925 DSC_1927 DSC_1934 DSC_1937

DSC_1913 DSC_1965 DSC_1976 DSC_1978 DSC_1979 DSC_1993 DSC_1998 DSC_2012 DSC_2024 DSC_1986 DSC_1989 DSC_2025 - Copy DSC_2026 - Copy

DSC_2034

4549 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.