Home » Gallery » Aktualijos » Utenos rajono savivaldybė nupirks 20 socialinių būstų

Utenos rajono savivaldybė nupirks 20 socialinių būstų

Utenos rajono savivaldybė nupirks 20 socialinių būstų

Daiva ČEPĖNIENĖ

Rugsėjo 1 dienos duomenimis, Lietuvoje socialinio būsto laukia 14 840 šeimų (asmenų). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statistiniai duomenys rodo, kad 2015 metų sausio 1 dieną laukiančiųjų sąraše buvo dvigubai daugiau 32 374. Utenos rajono savivaldybės sąrašuose socialiniam būstui gauti, rugpjūčio 18 dienos duomenimis 124 šeimos (ar asmenys). Iš jų 32 jaunos šeimos, 2 asmenys (šeimos), likę be tėvų globos, 18 neįgalių ar sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis. Tačiau šis skaičius nuolat kinta. Vieni išvyksta gyventi kitur ar gavę būstą išbraukiami iš sąrašo, kiti įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Pretenduoti gauti socialinį būstą Utenos rajone gali asmenys ar šeimos, kurių praėjusių metų vieno asmens pajamos neviršija 3264 eurų, neturintys savo vardu registruoto nekilnojamojo turto. 2–3 šeimos asmenų metinės pajamos neturėtų viršyti 6426 eurų. Taip pat skaičiuojamas ir turimas turtas.

IMG_0011

Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiosioji specialistė Zita Paškonienė / Daivos Čepėnienės nuotraukos

Būsto laukia 20 metų

Utenos rajono savivaldybės fondo sąraše iš viso 185 būstai. Iš jų 93 socialiniai būstai. Šiuo metu jie visi yra išnuomoti. Per metus Utenos savivaldybės teritorijoje išnuomojama 10–12 butų. Pasak Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Paškonienės, Utenos rajone socialinio būsto belaukiančių yra net nuo 1996 metų. Viena pretendentė pasiūlyto būsto nuolat atsisako. Motyvuoja neturinti galimybės savivaldybės pasiūlytą butą išlaikyti. Kiti laukia trumpiau nuo 2006. „Savivaldybės būstas ir socialinis būstas skirtingi dalykai. Socialinis būstas yra savivaldybės fondo dalis. Būstas, kuris išnuomotas iki 2003 metų sausio 1 dienos turi savivaldybės būsto statusą. Šie būstai nuomojami 20 procentų brangiau nei socialiniai būstai. Savivaldybės būstą jame gyvenantys nuomininkai turi teisę išsipirkti“, – teigia Z. Paškonienė. Nuomininkai, norintys išsipirkti savivaldybės būstą, įstatymo numatyta tvarka per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti visą sumą pinigų. Yra numatytas įstatymo pakeitimo projektas, ir šis terminas planuojamas pratęsti iki mėnesio. Anksčiau galiojusi tvarka gyventojams buvo žymiai palankesnė. Išsipirkti savivaldybės būstą buvo galima išsimokėtinai per 10 metų. Būstai, kurie išnuomoti nuo 2003 sausio 1 dienos, yra socialiniai būstai. Šie būstai neparduodami. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsigaliojus paramos būsto įsigijimo įstatymui, atsirado viena laukiančiųjų būsto eilė. Iki pakeitimo buvo sudaromos 6 eilės, kurias sudarydavo atskiri sąrašai jaunoms, daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, netekusiems tėvų ar globėjų, bendrasis ir socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Utenos r. savivaldybės taryba buvo nustačiusi prioriteto tvarką, kam pirmiausiai gali būti išnuomojamas socialinis būstas. Įsigaliojus naujajam įstatymui būstai išnuomojami pagal „stažą“. „Kuo žmogus ilgiau stovi eilėje, tuo greičiau jam gali būti skirtas būstas. Atsižvelgiame tik į požymius. Jei neįgalus žmogus, tai galbūt jam reikalingas būstas pirmame aukšte ir pan.“, – teigia Z. Paškonienė. Pasiūlymas dėl būsto išsiunčiamas registruotu laišku. Per 10 dienų nuo pasiūlymo gavimo žmogus turi pareikšti savo sutikimą arba nesutikimą. Savivaldybė, per 10 dienų negavusi atsakymo, siunčia pakartotinį laišką. Antrą kartą nesulaukus atsakymo asmuo gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės sąrašo. Tačiau atsisakymo atveju, pagal galiojančią tvarką, pretendentas lieka toje pačioje eilės vietoje tik tais metais jam būstas daugiau nebesiūlomas. Utenos rajone gauti socialinį būstą bendrabučio tipo name galima pakankamai greitai. Tačiau geresnio tenka palaukti.

Išsipirks 4 būstus

Savivaldybės būstai nuomininkams parduodami rinkos kainomis. Turto vertinimo išlaidas, notaro paslaugas apmoka pats pirkėjas. Kaip teigia Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Z. Paškonienė, lėšos, gautos už savivaldybės parduotus būstus, gali būti panaudojamos tik naujų socialinių būstų įsigijimui. Pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos finansuojamo projekto programą, įsigijant būstus savivaldybė 15 procentų turi prisidėti prie Europos Sąjungos skiriamų lėšų. Iš viso socialinio būsto įsigijimui iš Europos sąjungos yra skirta 423 550 eurų visam projekto vykdymo laikotarpiui. Utenos rajono savivaldybė turi prisidėti 74 744 eurais. „Iki projekto vykdymo laikotarpio, 2020 metų, pabaigos, mes turime nupirkti 20 butų. Bus perkami 1–2 kambarių butai, kadangi laukiančiųjų sąraše nedidelės šeimos“, – teigia Zita Paškonienė. Į savivaldybę pastaruoju metu kreipėsi 4 būsto nuomininkai, kurie pageidauja išsipirkti butus. Kaip teigia Z. Paškonienė, 3 iš šių butų yra kaimo vietovėse, 1 butas Utenos mieste. Pageidautini išsipirkti butai jau įvertinti nepriklausomų turto vertintojų. Dokumentai atiduoti tvarkyti notarui ir bus parduoti nuomininkams.

Butas nuomojamas už 10–20 eurų

Įstatymas numato, kad socialinio būsto nuomininkai kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Metinės asmens pajamos negali viršyti nustatytos sumos (3264 eurų) daugiau kaip 20 procentų. Priešingu atveju nuomininkas turi teisę kreiptis į Utenos r. savivaldybės tarybą su prašymu. Išnagrinėjus prašymą Taryba sprendžia, ar socialinį būstą toliau nuomoti kaip savivaldybės būstą (20 proc. brangiau), ar visgi žmogus turi atlaisvinti nuomojamą vietą. „Kiek yra buvę atvejų, kai pajamos viršija nustatytą sumą, Taryba vis tik nuspręsdavo neiškeldinti nuomininkų, bet nuomoti kaip savivaldybės būstą (20 procentų brangiau). Kitais metais taryba gali nuspręsti dar padidinti nuomos mokestį“, – pasakoja Turto valdymo skyriaus specialistė. Tačiau šiuo metu visi savivaldybės būstai yra nuomojami 20 proc. brangiau, kitiems metams paliekant tokį patį nuomos mokestį. Kiekvienais metais atliekamos būstų patikros, tačiau kontroliuojami tik socialinių būstų nuomininkai. Besinuomojantys savivaldybės būstą, priešingai nei socialinių būstų nuomininkai, turto ir pajamų deklaracijų taip pat neprivalo pateikti. Su gyventojais, gyvenančiais socialiniame būste, nuomos sutartis gali būti nutraukta, jei nepateikiama metinė pajamų (turto) deklaracija. Pasak specialistės, šiuo metu teisme nagrinėjamas vienas atvejis dėl iškeldinimo. 2 kambarių socialinio buto nuomos kaina Utenos rajono savivaldybėje yra nuo 15 iki 20 eurų. O savivaldybės būsto – apie 24 eurus. 1 kambario buto nuoma tesiekia 10–13 eurų. Už šildymą ir kitas komunalines paslaugas taip pat turi susimokėti pats nuomininkas. Nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal atitinkamą formulę. Įvertinant vidutinę vieno kubinio metro statybos vertę (kasmet pasikeičiančią), patalpos aukštį, nusidėvėjimą, įvertinama vietovė, patalpų naudingas plotas, pataisos koeficientas, rodantis būsto aprūpinimą komunaliniais patogumais. Kiekvienų metų pradžioje, sausio mėnesį, nuomos mokestis perskaičiuojamas. „Netvarkingų būstų nenuomojame. Yra būsto nuomos komisija. Visus butus tapetuojame, išdažome sienas, šiuos darbus atliekame už surinktus už nuomą pinigus. Bet socialinis būstas nėra toks jau prabangus būstas. Retas kuris pageidauja gauti būstą kaimo vietovėje ar be patogumų. Labai mažai nori į tokius bendrabučio tipo butus kaip, pavyzdžiui, Utenoje Basanavičiaus gatvės 94-ame ar Vaižganto 22-ame name. Dauguma nori, kad butas būtų su virtuve. Pagal nuomos sutartį nuomininkas privalo palikti tvarkingą būstą. Tokį, kokį ir gavo. Aišku, jei tenka iškeldinti už skolas, tuomet dažnai paliekamas netvarkingas būstas“, – pasakoja Zita Paškonienė.

Atleido nuo nuomos mokesčio

Jeigu pajamos vienam šeimos nariui neviršija 102 eurų per mėnesį, šeima turi teisę kreiptis į Tarybą ir prašyti sumažinti arba iš viso atleisti nuo nuomos mokesčio. Šiais metais 10 šeimų atleistos nuo nuomos mokesčio. Nepadidėjus pajamoms, po metų vėl galima kreiptis į Savivaldybės tarybą su prašymu dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio. „Yra skolininkų. Jei skola viršija 50 eurų, mes kas ketvirtį juos kviečiamės, šnekamės, sprendžiame, kaip jie galėtų grąžinti skolą. Visada atsižvelgiame į žmogui iškilusią problemą: ligą ar kitokią bėdą“ – sako Z. Paškonienė.

Padengia dalį paskolos

Šeimos (asmenys) taip pat turi teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijomis. Kompensacijos dydis vienam šeimos nariui – 11,39 euro. Esant didesnei šeimos sudėčiai atitinkamai ir kompensacija paskaičiuojama didesnė. Norint pasinaudoti nuomos mokesčių kompensacijomis, turi būti sudaryta oficiali nuomos sutartis su nuomotoju ir įregistruota registrų centre. Kaip teigia Z. Paškonienė, praėjusiais metais Utenoje tik viena šeima pasinaudojo būsto nuomos kompensacija. Šiais metais nė vienas iš esančių sąraše nepanoro pasinaudoti šia galimybe. Jaunos šeimos, asmenys, turintys 60 proc. ar daugiau neįgalumo, auginantys 3 ir daugiau vaikų ir kitus kriterijus atitinkantys pretendentai gali pasinaudoti parama būstui įsigyti, statyti ar pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui. Ši parama apima dalies būsto kredito kompensavimą, kai valstybė subsidijuoja nuo 10 iki 20 procentų būsto paskolos sumos. Šiais metais net 7 šeimos, gyvenančios Utenos rajone, planuoja pasinaudoti kreditais. Praėjusiais metais šia galimybe pasinaudojo tik 3 šeimos.

Aplankėme vieną iš savivaldybės būsto nuomininkių. Ponios Jūratės 4 asmenų šeima gyvena savivaldybės bute nuo 1994 metų spalio mėnesio. Tai dviejų kambarių butas, esantis 1960 metų statybos aštuonbutyje netoli Utenos centro. „Mums neteko stovėti eilėje. Tuo metu galiojo toks mero potvarkis, kai išpirktą butą galima bvuvo iškeisti į neišpirktą. Gyvenome išsipirktame vieno kambario bendrabučio bute. Radome žmogų, kuris norėjo keisti butą. Išsikeitėme į šį butą, – pasakoja Jūratė. – Anksčiau žmonės taip pat turėjo valdiškus butus, tik vėliau investiciniais čekiais galėjo juos išsipirkti. Tie neišpirkti butai ir tapo savivaldybės nuosavybe.“ Butas, kuriame dabar gyvena šeima, anot Jūratės, buvo apleistas, teko daug investuoti, susidėti naujus langus, duris. Prieš 11 metų šeima darė kapitalinį buto remontą. Daugiabutyje dauguma butų šildomi stačiamalkiais. „Mes esame įsirengę individualų centrinį šildymą. Investuoti nebuvo gaila, nes nėra įstatymo, kad savivaldybės butą iš manęs kas galėtų atimti. Susitvarkėme, kad mums būtų patogu ir gražu gyventi. Rudenį pailsėsime nuo vasaros darbų, domėsimės būsto išsipirkimo sąlygomis.“ Kaip teigia Jūratė, sąlygos išsipirkti butą nėra tokios paprastos. „Jeigu kaina būtų protinga ir mus tenkintų, žinoma, mes šį butą norėtume išsipirkti“, – teigia savivaldybės bute gyvenanti Jūratė.

 

IMG_0025

Savivaldybės butas

IMG_0026 IMG_0030

Šiame name – vienas savivaldybės  ir du socialiniai butai

2207 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.