Home » Gallery » Aktualijos » Naujaisiais metais – nauja šilumos kaina

Naujaisiais metais – nauja šilumos kaina

Naujaisiais metais – nauja šilumos kaina

.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba uteniškiams turi gerą žinią: lapkričio 25 d. vykusiame posėdyje daugiausia dėmesio buvo skiriama naujai šilumos kainai, kurią 2017 m. planuojama sumažinti net 11 proc.

Kaip žinia, pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnį ir Šilumos kainų nustatymo metodiką šilumos bazinės kainos, susidedančią iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios, dedamąsias nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Komisija UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamąsias ir kartu formules, kaip apskaičiuoti kainos kintamąją dedamąją, nustatė lapkričio 17 d. Posėdyje buvo analizuojamos 2012–2014 m. bei 2015 m. UAB „Utenos šilumos tinklai“ faktinės sąnaudos ir bendrovės pateiktas šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimo projektas. Pasvėrusi visus už ir prieš Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sumažino būtinąsias šilumos tiekimo veiklos sąnaudas ir nustatė mažesnes, nei savo projekte pateikė UAB „Utenos šilumos tinklai“, centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias. Taigi, 2017 m. vartotojams Utenos rajone bus taikoma 3,56 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina, palyginti su dabar galiojančia – 11 procentų mažesnė. Nustatyta komisijos kaina yra projekcinė, kiekvieną mėnesį šilumos kainos kintamoji dalis bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į bendrovės pirkto kuro kainas.

Komisijos nustatytos kainos dedamosios įsigalios, kai jas patvirtins Utenos rajono savivaldybės taryba. Planuojama, kad nauja kaina įsigalios nuo 2017 m. vasario 1 d.

Pateikiame UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2016 m. lapkričio mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainų dedamųjų palyginimo lentelę ct/kWh:

Eil. Nr.

Šilumos kaina

Galiojanti kaina

Projekcinės kainos

Pokytis, proc.

(3 ir 5 stulp.)

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Komisija

1

2

3

4

5

6

1.

Šilumos kaina:

3,99

3,64

3,56

-10,8

1.1.

pastovioji dedamoji

1,70

2,28

2,10

1.2.

kintamoji dedamoji

2,29

2,07

1,92

1.3.

nesugrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos

-0,71

-0,46

Su 9 proc. PVM 3,88 ct/kWh

Kad būtų aiškiau, kiek nauja kaina leis sutaupyti daugiabučių gyventojams, pritaikykime ją apskaičiuoti šio lapkričio būsto šildymo mokestį. 2016 m. lapkričio mėnesio galiojanti šilumos kaina yra 4,35 Eur ct/kWh (su 9 procentų PVM), o pagal naujai nustatytą bazinę šilumos kainą jinai būtų 11 proc. mažesnė – 3,88 Eur ct/kWh (su 9 procentų PVM). Sakykim, vieno kvadratinio metro šildymui lapkritį prognozuojama vidutiniškai suvartoti apie 14 kWh šilumos. Pagal esamą šilumos kainą vidutinės išlaidos už 60 m2 buto šildymą – 36,54 Eur. O pagal naujai nustatytą bazinę šilumos kainą vidutinės išlaidos už tokio pat dydžio buto šildymą būtų 32,59 Eur. Tai – 3,95 euro mažiau.

Paskaičiuokime šildymo mokestį ir mažuose daugiabučiuose bei nerenovuotose, blogos šiluminės būklės, daugiabučiuose namuose. Nors juose vidutiniškai išlaidos už 60 m2 buto šildymą ženkliai didesnės, nei renovuotose, bet nauja kaina minėtuose namuose taip pat sudaro galimybes šildymo mokestį sumažinti: nuo 65,25 euro iki 58,20 euro. O tai – net 7,05 euro mažiau. Reikia pasakyti, kad įtakos šilumos suvartojimui turi ne tik šilumos kaina, lauko oro temperatūra, bet ir daugiabučių bei jų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų būklė, jų priežiūra ir eksploatavimas.

Utenos rajono savivaldybės administracija

1160 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.