Home » Protakos » Projekto pristatymas

Projekto pristatymas

Projekto pristatymas

.

Gerbiami „Protakų“ skaitytojai, projektas „Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūros paveldo sklaida“ bus vykdomas jau ketvirtus metus. Šį projektą remia ir finansuoja Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas. Laikraščio priedas „Protakos“ nuo vasario 2 d. iki metų pabaigos ir vėl jus lankys kiekvieną ketvirtadienį.

Panaikinus apskričių administracijas nebeliko administracinių darinių numatytoms kultūros programoms koordinuoti. Šis projektas telkia kultūros įstaigas, bendruomenes, įvairių amžiaus grupių suinteresuotus asmenis. Jame publikuojami straipsniai suteikia galimybę kultūros darbuotojams susipažinti su kitų regiono rajonų patirtimi. Projektas turi sutelkęs savų skaitytojų, besidominčių specialistų ir korespondentų ratą, kuris nuolat plečiasi. Suburta puiki konsultantų grupė.

Ekonominių ir socialinių problemų kontekste diskusijos kultūros klausimais tarsi pranyksta, mažėja kultūrininko darbo prestižas, būtina demonstruoti jo galimybes ir poveikį visuomenės raidai. Publikacijos laikraščio priede „Protakos“, kaip ir anksčiau, bus pateikiamos dviem potemėmis: „Utenos krašto alchemija“ ir „Kultūrininkų gildija“. 2017 m. itin aktualus tampa pasiruošimas 2018 m. vyksiančiam šalies 100-mečio minėjimui, svarbu pristatyti valstybinę programą, jos siekiamybes ir vykdomas veiklas regionuose. Bendravimas kultūros temomis yra neagresyvus, įgalina keisti ir keistis. Aktualumo šiame regione nepraranda tautinių mažumų klausimai. Dėl greitos visuomenės vertybių kaitos būtina aktualinti kraštotyrinio darbo svarbą. Projektu siekiama įamžinti kultūrinį ir kraštovaizdžio savitumą (piliakalnius), kultūros lauke veikiančius asmenis, sudaryti galimybes jiems publikuotis. Kūryba, renginių ruošimo patirtis – emocijas veikiantys dalykai, kurie nefiksuojami greit užsimiršta. Publikuojami straipsniai kelia savivertę čia gyvenantiems ir kuriantiems, skatina patriotizmą, pilietiškumą, kuris šiandieninėje situacijoje tampa demografinių ir kitų problemų sprendimo priemone.

Tikime, kad „Protakose“ pateikiama informacija yra reikalinga kultūrinei savišvietai, sociologams, studentams, muziejininkams, kraštotyrininkams, šeimos archyvų kaupėjams. Pateikiama informacija aprėpia ir vertybių kaitos dalykus atskirame regione, priežasčių-pasekmių apžvalgas. Realios situacijos žinojimas leidžia sėkmingiau planuoti kultūrines veiklas. Projekto vykdytojai tikisi, kad ir šiemet šis projektas bus įdomus besidomintiems daugybę socialinių ir kultūrinių intervencijų išgyvenusiu regionu. Norinčius ir turinčius ką pasakyti kviečiame rašyti, dalintis sava ir praėjusių kartų išmintimi.

Projekto vadovė

Dalia Savickaitė

997 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.