Home » Projektų archyvas » Projekto „Spindulys “ pristatymas

Projekto „Spindulys “ pristatymas

Projekto „Spindulys “ pristatymas

.

Gerbiami „Utenos apskrities žinių“ skaitytojai,

Nuo vasario 7 dienos kiekvieną antradienį su laikraščiu gausite ir naują priedą – „Spindulys“. Priedo leidybą finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Nuolatiniai skaitytojai jau pastebėjo, kad laikraštis daug dėmesio skiria kultūrai. Ilgametė patirtis atskleidė, kad kultūrinės, edukacinės, rekreacinės veiklos sukuria pridėtinę vertę, kuri palengvina žmonių integraciją visuomenėje: aktyvina, balansuoja, skatina, teikia pavyzdžius ir pan. Mūsų jausmai: meilė, pagarba, pyktis ar panieka (nukreipti į konkretų asmenį ar visuomeninę grupę), padeda tą vertę pajusti. Ši veikla vadinama sociokultūrine, turi patentuotus darbo metodus ir formas. Lietuvoje ją vykdo kultūros centrai, Socialinių paslaugų įstatyme ji priskiriama bendrosioms paslaugoms, III amžiaus universitetai kuriasi bibliotekose, muziejuose yra ruošiamos specialios programos lankytojams. Turėdama skirtingus ir retai tarpusavyje bendraujančius vykdytojus, veikla sutrinka, praranda savo svorį ir nėra visiškai išnaudojamos jos galimybės. Lietuvai ji yra itin aktuali, nes šalyje dėl emigracijos sparčiai mažėja jaunų žmonių, išvykusiųjų tėvai ir seneliai lieka vieniši, regionų gyventojai patiria atskirtį, teritorinės bendruomenės nesuranda teorinio pamato veiklai, neįgaliųjų auditorijos nepasiekia europinio gyvenimo standartai. Vienišumą išgyvenantys žmonės nežino nei jau esamų galimybių, nei moka suformuluoti, ko jiems trūksta. Tai liečia vaikų, senelių namų gyventojus bei savarankiškus žmones. Kultūros poveikio mechanizmai yra neagresyvūs, nežeminantys, todėl itin reikalingi dabar. Šiais metodais naudojamasi ir sprendžiant gyvenimo nuošalėje atsidūrusių, imigrantų ir kitų gyventojų grupių integracijos klausimus. Edukacija šia tema yra reikalinga, bet kol kas ji žinoma gana siauram specialistų ratui, dar rečiau ji sąmoningai taikoma veikloje, nors Utenoje ruošiami socialiniai darbuotojai. Kultūros darbuotojams aukštosiose mokyklose jau nebedėstoma pedagogika, anksčiau suteikusi įgūdžių veikti šioje erdvėje: tai puiki tema kvalifikacijos kėlimo projektams.

Projektu „Utenos apskrities regiono sociokultūrinių veiklų galimybės ir patirtys“ „Spindulys“ siekiama pristatyti šios veiklos galimybes rajonų ir bendruomenių veiklų planuotojams, pateikti jos poveikį patyrusiųjų atsiliepimus, pristatyti gerąją patirtį iš regione veikiančių kultūros ir socialinių įstaigų, draugijų, bendruomenių, apklausti rajonų gyventojus – ką jie žino apie šios veiklos ir šių paslaugų gavimo galimybes – ir jų nuomones publikuoti. Tikimasi, kad „Spindulys“ apšvies menkai pažįstamas erdves, įtrauks pasyviuosius į sambūrius, veiklas, mažins socialines grėsmes, skatins pilietinius, patriotinius jausmus valstybės 100-ečio atkūrimo minėjimo fone.

911 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.