Home » Protakos » Šaunūs Mielagėnų žentai

Šaunūs Mielagėnų žentai

Šaunūs Mielagėnų žentai

.

Ignalinos rajone yra miestelis Mielagėnai – mylimas ir geru žodžiu minimas čia gimusių ir į pasaulį išėjusių. Šis pasakojimas apie du šio krašto „žentus“ – žemaitį Romutį Akinską ir dzūką Mindaugą Milinavičių, prieš porą dešimtmečių čia apsigyvenusius, pritapusius ir savo gyvenimo būdu rodančius pavyzdį senbuviams.

Romutis Akinskas prieš kelis dešimtmečius į Mielagėnus iš Vilniaus tik savaitgaliais atvykdavo medžioti, o vėliau, nusipirkęs seno vietinio medžiotojo namus, apsigyveno. Ir dabar jo namuose savaitgaliais renkasi medžiotojų būrelio „Mielagėnai-1“ nariai, čia kaupiama medžioklės muziejaus ekspozicija.

Maždaug tuo pačiu metu Mielagėnų krašte apsigyveno ir Mindaugas Milinavičius, dzūkas nuo Merkio. Į Mielagėnų kraštą Mindaugą dar jauną atvedė meilė merginai, jo žmonai Aldonai (kuri ir tebelydi per gyvenimą: jau atšvęstos judviejų auksinės vestuvės).

Mindaugas ir Romutis, nors yra skirtingų regionų sūnūs, tapo gerais bičiuliais, juos vienija meilė muzikai, dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Jų muzikinis duetas puošia bene kiekvieną renginį, abu jie yra Mielagėnų bažnyčios choristai, kaimo seklyčios ansamblio dainininkai.

Romutį Akinską galima drąsiai vadinti medžioklės riteriu, nes jam tinka visos riterių laikais surašytos būtinos tikro medžiotojo savybės: „Medžiotojas privalo būti dievobaimingas, turi gerai matyti, turėti puikią klausą, stiprų balsą, taisyklingą kvėpavimą, sveikus ir lygius dantis, nepriekaištingą laikyseną, greitas kojas, būti užsigrūdinęs, budrus, ištvermingas, punktualus, sąžiningas, neplepus, privalo protingai samprotauti, būti meilus su šunimis, gerai prižiūrėti ir tvarkingai laikyti savo ginklus, nedrįsti pavyduliauti, girtuokliauti.“

Pažįstant Romutį, šį savybių sąrašą galima tęsti. Romutis Akinskas medžioja mūsų krašte nuo 1975 metų, o apie 20 metų vadovauja medžiotojų būreliui „Mielagėnai-1“. Jo vadovaujami medžiotojai rūpinasi medžioklės paveldo tradicijų išsaugojimu, rūpinasi, kad būtų medžiojama saikingai, nekenkiant gamtai. Žiemą parūpina žvėrims pašaro, įrengia jų maitinimo aikšteles. Medžiotojų būrelio vadovo dėka kolektyvas yra ilgametis, draugiškas: tradiciškai švenčia medžioklės pradžios ir pabaigos šventes, padeda vieni kitiems. Romučio Akinsko iniciatyva medžiotojų būrelis „Mielagėnai-1“ remia Mielagėnų miestelyje vykstančias šventes, yra Mielagėnų 500 metų jubiliejų įamžinusio paminklo mecenatas. Romutis svetingas ir vaišingas. Be jo pagamintų šiupinio, troškinio, sūrio ar kastinio neapsieina nė viena didesnė Mielagėnų miestelio šventė ar renginys, jo didieji katilai „dirba“ medžioklės švenčių metu. Jis aktyvus Mielagėnuose vykstančių kalendorinių švenčių personažas: vaikams jis – Kalėdų Senelis, per Užgavėnes – dosnus Lašininis, o vasarą – Ežerinis.

akinskas

Romutis Akinskas / Prof. Vytauto  Kardelio nuotraukos

Mindaugas Milinavičius – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, architektas, skulptorius, karikatūristas, poetas, pasakotojas, dainininkas, šokėjas, armonikierius, filosofas… Mindaugas Milinavičius savo žmonos tėviškėje, vaizdingoje vietoje ant Kikižerio kranto, beveik dvidešimt metų kuria skulptūrų parką, o praėjusią vasarą pakvietė į naujai surengtą savo sodybos kertę – muziejų, kuriame juntama ypatinga pagarba protėviams – buvusiems sodybos šeimininkams, kurių prisiminimas gražiai įprasmintas juos menančiuose daiktuose.

Mindaugo Milinavičiaus skulptūros puošia ne tik namus, sodybą, bet ir Mielagėnų miestelio erdves, daug jų yra svetur, privačiose meno mėgėjų kolekcijose. M. Milinavičiaus skulptūrų ir piešinių parodas matome Mielagėnų miestelio švenčių metu, kartu su kitų dailininkų darbais karikatūros buvo eksponuojamos kaimo bibliotekoje vykusioje Lietuvos karikatūrų parodoje „Citius, Altius, Fortius, Jocosius!“. Į Mindaugo ir Aldonos Milinavičių sodybą neretai užsuka ekskursijos. Mindaugas nuoširdžiai rodo savo darbus, įtaigiai pasakoja apie juos. Ir tuo pat metu svarsto, kam to reikia. Jo apmąstymai jaudinantys, gilūs, rimti – apie žmogaus paskirtį šioje žemėje, apie meno vietą žmogaus gyvenime, apie žmonių tarpusavio santykius, apie gyvenimą. Mindaugo sodybą puošia daugybė jo darbų, ne visus juos gali pavadinti skulptūromis. Daug jų pagaminti iš gamtos medžiagų, iš įvairiausių daiktų ir jų dalių, anksčiau tarnavusių buityje. Paprasčiausiam daiktui Mindaugas moka suteikti naują paskirtį, pamatyti ir kitiems parodyti gražiąją jo pusę. „Daug gražių stebuklų aplink, – sako Mindaugas. O apie gyvenimą sako: – Brendam ir brendam… Žiemą – per pūtinį, vasarą – per žiogų čirškėjimą.“

Mindaugas Milinavičius aktyviai dalyvauja ne tik Mielagėnų krašto kultūriniame gyvenime. Kadangi žiemą gyvena Vilniuje, jis gieda Vilniaus arkikatedros chore, yra etnografinio ansamblio „Ūla“ dalyvis. Dalyvavo respublikiniame pasakotojų konkurse „Žodzis žodzį veja“ Druskininkuose, televizijos laidoje „Duokim garo“, Peterburgo armonikininkų konkursuose Utenoje. Groja senovine Peterburgo armonika, kurią nusipirkęs savo rankomis restauravo, savarankiškai mokėsi groti. Kuria eiles. Pluoštas Mindaugo eilėraščių įtraukti į Ignalinos rajono poezijos almanachą „Banguojantys žodžiai“.

Mindaugas Milinavičius ir Romutis Akinskas dalyvauja visose bendruomenės gyvenimo ciklo apeigose, yra neatsiejami švenčių dalyviai. Jie yra vieni iš nedaugelio kaimo gyventojų, per šventes besipuošiančių tautiniais kostiumais. Laikysena, bendravimo pobūdžiu, apranga šie vyrai liudija orų lietuvišką charakterį, yra tolerantiški, bet nesitaiksto su prasčiokiškumu, intrigomis ir nenutyli, matydami negeroves.

,

Rima Misiūnienė, Ignalinos viešosios bibliotekos Mielagėnų filialo bibliotekininkė

2322 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Comments (1)

  1. Pranis parašė:

    Toookio šaunaus žmogaus kaip Romutis gali pavydėti bet kuri bendruomenė. Seniai pažįstam, mylim, gerbiam. Žemaitis!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.