Home » Gallery » Veidai » Jau šį sekmadienį mūsų kraštietis bus paskelbtas Palaimintuoju

Jau šį sekmadienį mūsų kraštietis bus paskelbtas Palaimintuoju

Jau šį sekmadienį mūsų kraštietis bus paskelbtas Palaimintuoju

.

Vytautas BAGDONAS

Šį sekmadienį, birželio 25-ąją, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir šalia šios šventovės – Katedros aikštėje – įvyks  arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos – paskelbimo Palaimintuoju – iškilmės. Šias iškilmes visi šalies gyventojai galės stebėti ir savo televizorių ekranuose, nes jas tiesiogiai transliuos LRT (Lietuvos nacionalinė televizija).

Arkivyskupo T. Matulionio paskelbimo Palaimintuoju data buvo aptarta Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje šių metų kovo 2–3 dienomis, dalyvaujant apaštaliniam nuncijui Lietuvai Pedro Lopez Quintana.

Romos Popiežius Pranciškus šioms labai iškilmingoms apeigoms vadovauti siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai bus istorinis įvykis šalies katalikų gyvenime, nes skelbimo Palaimintuoju iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą.

2016-ųjų metų gruodžio 1 dieną Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, taip atverdamas kelią jo paskelbimui Palaimintuoju.

Lietuvos vyskupų konferencija 2017-uosius paskelbė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkis paremtas Evangelijoje užrašytais Viešpaties žodžiais: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn. 8,32). Arkivyskupo T. Matulionio metų ženklą sukūrė dizainerė Silvija Knezekytė.

Iš Kudoriškio kaimo (buvusio Alantos valsčiaus) kilęs Arkivyskupas Matulionis buvo tvirtas, Dievu pasitikintis ir žmonėms atsidavęs ganytojas, persekiojamas ir kankinamas už ištikimybę Evangelijai ir bažnyčiai.

Kovo mėnesį vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo aptartas ir pastoracinis pasirengimas Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo Palaimintuoju bei šiam iškiliam žmogui skirtiems metams. Tarp įvairių priemonių numatyta ir piligriminė kelionė aplankant vietas, susijusias su Palaimintojo gyvenimu. Tai Kaišiadorių katedra, Birštono sakralinis muziejus, Septynių skausmų kelias Guronyse (Kaišiadorių r.), Kauno Šv. Mikalojaus (Seserų benediktinių) bažnyčia, Alanta, Šeduva ir kt. Nors piligriminės kelionės maršrute ir nenurodytas Skiemonių seniūnijoje esantis Kudoriškio kaimas, tačiau ir ši vieta turėtų tapti tikinčiųjų traukos centru. Čia, kur gimė Palaimintasis Teofilius Matulionis, jokių išlikusių pastatų jau nebėra, tačiau Arkivyskupo tėviškę žymi prieš keliolika metų pastatytas medinis kryžius, kurį sukūrė Debeikių seniūnijoje gyvenantis kryžių meistras, buvęs tremtinys, uolus katalikas Bronius Tvarkūnas.

1115 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.