Home » Kultūra » Poetas A. Nyka-Niliūnas palaidotas Utenoje

Poetas A. Nyka-Niliūnas palaidotas Utenoje

Poetas A. Nyka-Niliūnas palaidotas Utenoje

.

Vytautas Navaglauskas, Antanas Gasperaitis

Šią vasarą Utenoje lankėsi vieno žymiausių šalies poetų Alfonso Nykos-Niliūno artimieji, kurie išpildė paskutinį kūrėjo prašymą – atgulti amžinojo poilsio į Tėvų žemę. Šalia palaidoti jo žmona ir sūnus. Urnas su tėvų ir brolio Horacijaus palaikais atvežė poeto dukra Berenika Čipkus.

Poetas, vertėjas, literatūros kritikas, Nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras A. Nyka-Niliūnas (tikra pavarde Čipkus), gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, 1944 m. pasitraukė į Vakarus, ilgą laiką gyveno Baltimorėje (JAV), kur 2015 m. sausio 20 d. ir mirė. Vos prieš mėnesį, birželio 27 d. artimųjų rūpesčiu poetas atgulė tėvų kape Utenos parapijos (senosiose) kapinėse, sykiu palaidota žmona Aleksandra (Sandra), mirusi Baltimorėje 2009 m. ir dar anksčiau miręs sūnus Horacijus.

Taip mano kūnas amžinai kentės galingą kasdienybės trauką,

Nes aš esu sunkiosios kasdienybės Dievas – mirštantis žmogus.

… …… … …

Kažin, ar amžinybė bus tas Eldorado nuostabus?

Todėl aš ir bijau šio tobulo išsivadavimo.

(Mirtis yra kaip ir kiekvienas baltas kalendoriaus lapas.)

Ir tik todėl esu aš vergas skurdo, sielvarto, mus slegiančių

prabėgančios dienos vargų ir rūpesčių naujų <…>

Kasdieniška poema III

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Jis buvo naujo mūsų amžiaus poetas egzistencialistas. Jo mokytojas Lietuvos universitete buvo kraštietis profesorius filosofas Juozas Girnius, kuris Niliūnui yra parašęs daugiau kaip du šimtus laiškų. Skatydami Niliūno poeziją, pradedant rinkiniais, taip pat rinktine „Būties erozija“ ir Baltų lankų išleista knyga „Eilėraščiai“, vis iš naujo ir iš naujo žavimės atsiveriančia poetiškąja, nuostabiąja poezija.

Mirė Poetas trumpai sirgęs, atsisveikinęs su kitu sūnumi Ariu bei dukra Berenika, eidamas 96-tuosius metus.

Utenoje neseniai vykusiose laidotuvėse dalyvavo tik patys artimieji, tarp jų Alfonso brolis Stasys Čipkus, sesers Onos sūnus Šarūnas Tranelis, Maironio memorialinio muziejaus darbuotoja dr. Virginija Paplauskienė bei kiti. Prieš tai šventos mišios už šiuos mirusius vyko Kaune, sykiu ten, A. Žmuidzinavičiaus muziejuje, buvo atidaryta Alfonso žmonos Sandros tapybos darbų paroda.

Kape su dideliu akmeniniu rūpintojėliu sykiu ilsėsis ir anksčiau, tarpukario metais, palaidotas Lietuvos kariuomenėje miręs Alfonso brolis Juozas.

Didysis garsaus Poeto noras kukliai žengti į Amžinybę jo vaikų buvo įvykdytas tauriai.

Dar būdamas studentu 1941 m. Nemeiščiuose jis rašė labai prasmingai, elegiškai savo nameliuose prie upės.

Čia viskas miršta; tiktai ten dar niekas nemirė.

Ten mano nesuvaldoma dvasia norėjo būti Prometėjum.

Ten bėga su būriais drugių vaikystė,

Įmigus statiškame vasaros sapne.

imgp00077

Iš kairės: Šarūnas Tranelis (sesers Onos sūnus), Berenika Čipkus ( A. Nykos-Niliūno dukra), poeto brolis Stasys Čipkus ir poeto pusseserė Vilija Bikelienė

728 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.