Home » Gallery » Švietimas » Informacija apie 2017 m. valstybinių brandos egzaminų sesiją

Informacija apie 2017 m. valstybinių brandos egzaminų sesiją

Informacija apie 2017 m. valstybinių brandos egzaminų sesiją
.

Pasibaigus 2017 metų brandos egzaminų sesijai, skelbiame apibendrintą informaciją apie šių metų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus, laikymą ir rezultatus.

Egzaminų pasirinkimai

Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32 572 kandidatai (2016 metais – 33 710 kandidatai). Tai maždaug 3,38 proc. mažiau negu praėjusiais metais.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos pasirinko 18 759 kandidatų. Šiais metais išaugo kandidatų, kurie rinkosi laikyti užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą, skaičius – jį pasirinko 20 868 kandidatai (padidėjo 2,74 proc.). Ketvirtus metus iš eilės stebimas šį egzaminą pasirinkusių kandidatų procento didėjimas. Matematikos egzaminą pasirinko 18 400 kandidatų. Istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai mažėja penktus metus iš eilės. Šį egzaminą pasirinko 10 321 kandidatas.

2017 metais, kaip ir 2016 m., vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,47 egzaminų.

Egzaminų laikymas

2017 metų brandos egzaminų sesija vyko sausio 23 – liepos 7 dienomis. Ją pradėjo ugdymo procese vykdomi menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai. Iš viso mokiniai dalyvavo dvylikoje valstybinių brandos egzaminų.

Visų valstybinių brandos egzaminų užduotys parengtos pagal 2011 metais patvirtintas egzaminų programas, išskyrus užsienio kalbų (programa patvirtinta 2014 m.) ir kriterinio vertinimo reikalavimus. Visų mokomųjų dalykų brandos egzaminų mokinių pasiekimų lygių aprašuose pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai tikrinamiems mokinių gebėjimams pagal atskiras turinio sritis. Prie visų mokomųjų dalykų skirtingų pasiekimų lygių pateikti užduočių pavyzdžiai.

Egzaminų rezultatai

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras, prieš skelbdamas informaciją apie egzaminų rezultatus, Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetui, kuris priimdavo galutinį sprendimą dėl egzamino išlaikymo ribos, pateikė išsamų statistine informacija grįstą egzaminą laikiusios populiacijos profilį: egzaminus laikiusių mokinių dalyko mokymosi kursą, mokykloje turėtą pirmo pusmečio įvertinimą.

Lyginant su 2016 metais aštuonių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas nekito arba kito mažiau nei 1 proc. (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų), chemijos, fizikos, geografijos, istorijos), trijų egzaminų išlaikymo procentas padidėjo daugiau nei 2 proc. (matematikos, informacinių technologijų, biologijos), vieno VBE išlaikymo procentas sumažėjo  1,3 proc. (užsienio kalba (vokiečių)).

Valstybinių brandos egzaminų šimto balų įvertinimus gavo 1739 kandidatai (2016 metais – 1405). Jie iš viso gavo 2329 šimtukus (pernai – 1863).

Daugiausia šimtukų, skaičiuojant nuo egzaminą laikiusiųjų skaičiaus, mokiniai gavo už užsienio kalbų (rusų, vokiečių, anglų) matematikos ir informacinių technologijų, valstybinius brandos egzaminus.

2017 metais egzaminų neišlaikymų skaičius sumažėjo – neišlaikyta 4,55 proc. valstybinių brandos egzaminų. 2016 metais iš viso buvo neišlaikyta 5,75 proc. VBE, 2015 metais – 4,8 proc. 2014 metais – 7,36 proc., o 2013 metais – 5,78 proc. VBE.

Didžiausias mokinių skaičius, neišlaikiusių egzaminų yra tarp tų, kurie laikė lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinius brandos egzaminus. Tokia tendencija stebima ketvirtus metus iš eilės.

Šiais metais buvo pateikta 908 apeliacijos dėl pagrindinės sesijos VBE įvertinimo. Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija. Kaip ir pernai, mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus, taip pat jie galėjo susipažinti ir su skelbiamomis pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis. Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje apibrėžtas procedūras išnagrinėjus apeliacijai pateiktus egzaminų darbus, buvo pakeisti 200 darbų (22 proc.) įvertinimai. Apeliacijų nagrinėjimo metu įvertinimai buvo ir didinami, ir mažinami. Iš 200 darbų, kuriuose buvo keisti įvertinimai, padidinti 82 proc. darbų įvertinimai, sumažinti – 18 proc. darbų įvertinimai.

2017 metų valstybinių brandos egzaminų sesija skaičiais

  1. Kandidatai iš viso laikė 84 675 valstybinių brandos egzaminų.
  2. Daugiausia kandidatų laikė pagrindinės sesijos užsienio kalbos (anglų) VBE – 20 336. mažiausiai – pakartotinės sesijos užsienio kalbos (vokiečių) VBE – jį pasirinko vienas kandidatas.
  3. Daugiausia kandidatų, kurie laikė lietuvių kalbos ir literatūros VBE, rašė rašinį tema ,,Kas žmogui teikia ramybę“. Tokių kandidatų buvo 61 proc. Mažiausiai rašė tema „Vilnius lietuvių literatūroje“. Tokių kandidatų buvo 2 proc.
  4. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo procese dalyvavo 2783 vertintojai. 1427 iš jų vertino užsienio kalbų kalbėjimo dalį.
  5. Šiemet sėkmingiausiai abitūros egzaminus išlaikė du abiturientai iš Mažeikių ir Klaipėdos, gavę po 5 šimtukus.
  6. Valstybinių brandos egzaminų šimto balų įvertinimus gavo 1739 abiturientai. Jie iš viso gavo 2329 šimtukus.
  7. 21-oje savivaldybėje esančių mokyklų mokiniai yra gavę 3 ar daugiau šimtukų.
  8. Didžiausias procentas kandidatų, kurie gavo šimto balų įvertinimus yra užsienio kalbos (rusų) VBE – 10,13, mažiausias geografijos VBE – 0,33.

NEC informacija

 

1049 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.