Home » Gallery » Švietimas » Besirenkantys būrelius uteniškiai panoro „atverti“ teatrinę užsklandą

Besirenkantys būrelius uteniškiai panoro „atverti“ teatrinę užsklandą

Besirenkantys būrelius uteniškiai panoro „atverti“ teatrinę užsklandą

.

Daiva ČEPĖNIENĖ

Įsivažiavus naujiems mokslo metams dauguma mokinių ir jų tėvų turbūt jau spėjo pagalvoti apie popamokinį užimtumą. Psichologai teigia, kad popamokinė veikla vaikams naudinga dėl daugelio priežasčių: ugdo gebėjimus, asmenines vaiko savybes, lavina įgūdžius ar tiesiog suteikia galimybę susirasti naujų draugų. Nespėjusiems apsispręsti, ką gi veikti, kad nebūtų nuobodu, o laikas po pamokų praeitų prasmingai, dar nevėlu pasirinkti įdomią veiklą, būrelį ar papildomą mokymosi programą iš galybės siūlomų variantų. Popamokinė veikla, įvairūs nemokami būreliai, finansuojami mokinio krepšelio ar neformalaus vaikų švietimo lėšomis (NVŠ), organizuojami kiekvienoje mokykloje.
O norintieji laisvą laiką po pamokų leisti toliau nuo savos mokyklos ribų, gali rinktis Meno mokyklą, daugiafunkcį sporto centrą ir kitą užimtumo veiklas organizuojančią įstaigą. Apie formalųjį ir neformalųjį ugdymą, popamokinio užimtumo galimybes, vaikams siūlomų būrelių įvairovę kalbėjomės su Utenos miesto švietimo įstaigų atstovais.

Pageidaujančių išmokti siūti neatsirado

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre (UVJUC) užimtumas orientuojamas į mokyklinio amžiaus vaikų poreikius. Čia veiklas galima rinktis pagal pomėgius, gebėjimus. Organizuojami techninės kūrybos, meninės, sportinės medijų krypties būreliai. Vaikai gali rinktis užsiėmimus dizaino, keramikos, šiuolaikinių, sportinių ir pramoginių šokių, dainavimo studijose, aviamodeliavimo, kartingų ir techninės kūrybos, lengvojo kultūrizmo, robotikos ir radijo bangomis valdomų modelių, kino užsiėmimus. Nuo šių metų spalio veikti pradėjo ir teatro studija. Į centro skelbtą pasiūlymą vaikams burtis į siuvimo studiją norinčių, deja, neatsirado. Anot Utenos vaikų ir jaunimo centro metodininkės Romualdos Beresnevičienės, vykdant vaikų apklausą paaiškėjo, kad jie labiau norėtų lankyti teatro nei siuvimo užsiėmimus. Būreliai centre yra mokami. Meninių ir sportinės krypties būrelių mėnesio kaina – 5,70 Eur. Keramikos užsiėmimai – 7,60 Eur. Pasirinkusiems robotiką, radijo bangomis valdomus modelius, lengvąjį kultūrizmą, mėnesiui tenka mokėti 13,30 Eur. Būrelių kainos nekinta jau keletą pastarųjų metų. Vaikams, augantiems daugiavaikėje šeimoje ar netekusiems vieno iš tėvų (mirties atveju), už teikiamas neformalaus švietimo paslaugas pateikus reikiamus dokumentus, pažymas taikomos 50 arba 90 procentų nuolaidos. Stengiantis, kad centro teikiama paslauga vaikams būtų kokybiška, sudaromos grupės neturi viršyti tam tikro vaikų skaičiaus. Anot R. Beresnevičienės, vaikų skaičius užsiėmimų grupėse priklauso nuo būrelio specifikos. Stengiamasi užsiėmimus organizuoti taip, kad visiems pakaktų priemonių, kad mokytojas galėtų kiekvienam skirti pakankamai dėmesio, pakonsultuoti kiekvieną vaiką. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre 187 vaikai nuo spalio mėnesio vieną iš būrelių lankys nemokamai, jis bus finansuojamas tikslinės valstybės dotacijos lėšomis. Iš viso šiemet UVJUC organizuojamas veiklas lanko apie 240 vaikų. Yra susidariusi ir laukiančių eilė. Į vieną populiaresnių – robotikos būrelį – laukia apie 12 vaikų. Lankantys UVJUC veiklas aprūpinami visomis reikiamomis priemonėmis. Vaikui per savaitę skiriamos 6 pamokos, per mėnesį – 24 valandos. Anot metodininkės Romualdos Beresnevičienės, vaikams centre sudarytos sąlygos augti ir tobulėti. Lankantys būrelius Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre vaikai turi galimybę dalyvauti ir įvairiuose konkursuose, parodose. Savo sukurtus darbus ar įgytus, išsiugdytus gebėjimus vaikai demonstruoja, eksponuoja ir mokyklų, kuriose mokosi, erdvėse. Šiuo metu dar likę laisvų vietų keramikos, dizaino, šiuolaikinių, sportinių šokių, dainavimo studijose. Į UVJUC organizuojamus užsiėmimus priimami vaikai, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tinkamumą pasirinktai veiklai. Keramikos būrelį gali pradėti lankyti ir 5-erių sulaukę vaikai.

Ant bangos“ – fortepijonas

Į Utenos meno mokyklą mokinių priėmimas jau nebevyksta. Šiais mokslo metais Meno mokyklos slenkstį peržengė 77 pirmokai. Pasak mokyklos vadovo Arūno Katino, vien Dailės skyriuje mokytis šiemet panoro rekordinis skaičius vaikų, net 43. Naujų disciplinų Utenos meno mokykloje nenumatyta. Muzikos skyriuje galima rinktis fortepijono, smuiko, pučiamųjų, liaudies instrumentų ar chorinio dainavimo discipliną. Mokiniai mokomi ir teorinių dalykų. Dailės skyriuje vaikai mokosi piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos, dizaino, keramikos, skulptūros, dailės istorijos. Mokymosi procesą, anot mokyklos vadovo, stengiamasi paversti patrauklesniu. Dailės skyriuje (buvusioje Dailės mokykloje) atnaujintas inventorius, šiais mokslo metais dar planuojama pakeisti pastato stogą, renovuoti šoninius pastato priestatus, įrengti ventiliaciją. Artimiausiu metu bus modernizuota keramikos studija. Visus darbus planuojama užbaigti per šiuos mokslo metus. Užsiėmimai pastaruoju metu Dailės skyriuje vyksta taikant modernesnes mokymo ir mokymosi priemones. Mokestis už mokslą Utenos meno mokykloje liko nepakitęs ir šiais mokslo metais. Pasirinkus bet kurį mokomąjį dalyką Muzikos skyriuje, tenka mokėti 15,20 Eur už mėnesį. Dailės skyriuje besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ar išplėstinio ugdymo programas mokėti tenka 7,60 Eur per mėnesį. Tačiau jei vaikai pagal ankstyvojo ugdymo programą mokosi muzikos saviraiškos ar liaudiškos muzikos, kai kursą išklausius nesuteikiamas išsilavinimą liudijantis dokumentas, tai mėnesinis mokestis kiek mažesnis – 9,50 Eur. Besimokantieji minėtų dalykų gali pasinaudoti ir NVŠ programos lėšomis. Šiemet Meno mokykloje NVŠ lėšomis finansuojamus užsiėmimus lanko 18 vaikų. Anot Meno mokyklos vadovo, jau keletą metų iš eilės pasigendama norinčiųjų mokytis chorinio dainavimo, nelabai populiarūs ir liaudiški instrumentai: kanklės, birbynė. „Ant bangos“ išlieka fortepijono disciplina. Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos orientuotos į mokyklinio amžiaus vaikus. Muzikos skyriuje mokslas trunka 8 metus, Dailės skyriuje – 7 metus, nors anksčiau veikusioje Dailės mokykloje vaikai mokydavosi 5 metus. Baigus Utenos meno mokyklos tiek Muzikos, tiek Dailės skyrių ir išlaikius egzaminus, vaikams išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti pažymėjimai.

img_0032

Kompozicijos pamokoje su mokytoja Jūrate Mitaliene / Daivos Čepėnienės nuotraukos

Mokiniai mėgsta sportinius užsiėmimus

Utenos Krašuonos progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas papasakojo apie popamokinį užimtumą, organizuojamą pačioje Krašuonos progimnazijoje. Kiekvienų metų pavasarį mokykloje vykdoma vaikų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kokių užsiėmimų vaikai pageidauja. „Atsižvelgdami į tai, ko nori vaikai ir ką galime mes, organizuojame neformalaus ugdymo būrelius“, – teigė direktorius R. Gruodinskas. Šiais metais naujų užimtumo veiklų neatsirado. 1–4 klasių mokiniai turi galimybę lankyti šokių, jaunučių choro, sportinių estafečių, tyrėjų, vyresniems, 5–8 klasių mokiniams, siūlomi jaunųjų žurnalistų, fotografijos, statybos, šokių, sporto, informacinių technologijų, gimtojo krašto ir piliečių būreliai. Taip pat organizuojamos kūrybos laboratorijos, meno terapijos ir informacinių technologijų kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai. Pastarosios veiklos kuruojamos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus. Anot R. Gruodinsko, daugumą vaikų visgi labiau traukia sportiniai užsiėmimai, populiari ir fotografija, tapyba, taip pat šokiai.

Būreliai finansuojami iš mokinio krepšelio arba NVŠ lėšomis

Aukštakalnio progimnazijoje organizuojamų būrelių gausa netgi stebina. Čia veikia dailės, keramikos, dainų studijos, įvairių žanrų šokių studija, žurnalistų, matematikos būreliai, 3 sportinių užsiėmimų, taip pat kūrybiniai būreliai, kuriuose vaikai dirba su stiklu, medžiu. Anot Aukštakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolitos Zaukevičiūtės, mokykloje populiarūs integruoti anglų kalbos, muzikos ir dramos užsiėmimai „Here and now“ (čia ir dabar). Tolerancijos ugdymo centre, veikiančiame Aukštakalnio progimnazijoje, organizuojamos įvairios pilietinės akcijos, kuriose vaikai taip pat noriai dalyvauja. Populiarūs ir vaikus aktyviai įtraukiantys yra sveikatiados renginiai. Šių metų naujovė, pritraukusi nemažą būrį vaikų – teatro būrelis ir lėlių teatro studija. Dar bene tiek pat veiklų organizuojama ir Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyriuje. Direktoriaus pavaduotojos J. Zaukevičiūtės teigimu, Aukštakalnio progimnazijoje mokosi per 700 mokinių, daugiau nei 300 jų lanko mokykloje veikiančius būrelius. NVŠ lėšomis finansuojamas progimnazijoje veikiantis integruotas anglų, geografijos ir informacinių technologijų užsiėmimas „Mokomės kitaip“. Šiuos užsiėmimus gali lankyti ir kitų mokyklų mokiniai. Bendrojo lavinimo mokyklose organizuojami būreliai finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų arba panaudojant neformaliojo vaikų švietimo lėšas.

img_0026

Jauniausi Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai kartu su mokytoja Ilona Bartkiene dailės pažinimo ir reflektavimo pamokos metu pademonstravo savo kūrybą

img_0037

 Dailės skyriaus mokiniai pamokų metu lanko įvairiose galerijose eksponuojamas parodas. Mokytojo Daniaus Galiausko vedama dailės pažinimo pamoka Utenoje įsikūrusiame Namų idėjų centre 

img_0044

 Dar šiais mokslo metais planuojama pakeisti Meno mokyklos dailės skyriaus pastato stogą, renovuoti šoninius pastato priestatus, įrengti ventiliaciją. Visus darbus planuojama užbaigti per šiuos mokslo metus

dsc_1592

Kasmet muzikos mokytis pradeda keliasdešimt uteniškių

934 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.