Home » Protakos » KREIPIMASIS DĖL KANDIDATŲ APDOVANOTI 2018 METŲ ATMINIMO MEDALIU

KREIPIMASIS DĖL KANDIDATŲ APDOVANOTI 2018 METŲ ATMINIMO MEDALIU

KREIPIMASIS DĖL KANDIDATŲ APDOVANOTI 2018 METŲ ATMINIMO MEDALIU

.

TARNAUKITE LIETUVAI“ TEIKIMO

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija (toliau – Komisija) kiekvienais metais kviečia valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir

kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ (toliau – medalis) gauti.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis skiriamas už visuomeninę veiklą fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.

Nominacija yra Lietuvos Respublikos Seimo paskatinimas už šią veiklą:

1) Parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą;

2) Filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą;

3) Savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;

4) Visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Komisija kasmet atrenka ne daugiau kaip 4 laureatus pagal kiekvieną aukščiau nurodytą veiklą. Komisija atkreipia dėmesį, kad apdovanojimas medaliu tam pačiam asmeniui gali būti skiriamas tik vieną kartą. Siūlant kandidatus iki 2017 m. gruodžio 15 d. būtina pateikti Komisijai šiuos dokumentus:

1) Užpildytą kandidato apdovanoti medaliu anketą (1 priedas); 2) Kandidato gyvenimo aprašymą; 3) Išsamų veiklos, už kurią kandidatą siūloma apdovanoti medaliu, aprašymą; 4) Ne mažiau kaip dvi rekomendacijas dėl kandidato apdovanojimo medaliu; 5) Kitą informaciją, pagrindžiančią siūlymą apdovanoti kandidatą medaliu.

Komisija, apsvarsčiusi gautas kandidatūras, iki 2018 m. vasario 28 d. priims sprendimus dėl kandidatų apdovanojimo medaliu. Apdovanojimai vyks 2018 m. kovo 30 d. – Gabrielės

Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną – iškilmingame renginyje Panevėžyje. Laureatams bus įteiktas

medalis ir medalio liudijimas.

Maloniai kviečiame teikti kandidatūras šiam apdovanojimui ir siųsti dokumentus adresu:

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo

komisijai, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštu priim@lrs.lt arba

faksu (8 5) 239 6289. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje http://bite.lrs.lt arba telefonu:

(8 5) 239 6561.

Komisijos pirmininkas Stasys Kašauskas

773 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.