Home » Protakos » Ant 2018-ųjų slenksčio

Ant 2018-ųjų slenksčio

Ant 2018-ųjų slenksčio

.

Dalia SAVICKAITĖ

Metų pabaiga. Inventorizuojame savo darbus. Nudžiungame arba nuliūstame, kuriame naujus planus. Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas ruošiant šį straipsnį dar vertino prašymus teikti finansavimą kitų metų veikloms. Kaip bus – nežinia. Tradiciškai metų pabaigoje atsisveikiname su ištikimais „Utenos apskrities žinių“ savaitinio priedo „Protakos“ rašytojais ir skaitytojais, linkėdami kuo geriausios kloties 2018-ais metais. Jei fondas suteiks finansavimą, susitiksime pirmomis kitų metų vasario mėnesio dienomis, jei ne – tęsime finansavimo paieškas, nes susitelkęs korespondentų ir mūsų priedo skaitytojų būrys mums labai brangus.

Ilgiau šioje žemėje gyvenantiems artėjanti metų pabaiga primena ir kadais buvusias sniegingas ir šaltas žiemas, kai Utena, net nieko neveikdama, buvo tapusi rekordininke: 1956 m. vasario 1 d. Utenoje termometro stulpelis rodė žemiausią temperatūrą – 42,9 laipsnio žemiau nulio. Jau vien todėl, kad kas nors vaikams papasakotų, kokie šalčiai anksčiau būdavo, privalome gerbti bendruomenių senolius. Utena ir šalia jos esantys miestai yra žemyninėje klimato zonoje, tad čia fiksuojama žemiausia temperatūra. Ne tik žemiausia, bet ir aukščiausia – vasaromis. Temperatūrų amplitudė Rytų Lietuvoje labai plati: nuo -40 iki +35. Aukštaičiai atsparūs permainoms! Įsivaizduokite: mūsų oda prisitaiko mus saugoti net 75 laipsnių amplitudėje! Vargu, ar tuomet, kai buvo fiksuojamos tokios aukštos temperatūros buvo toks kosmetikos pasirinkimas… Bet aukštaitės buvo ir yra vienos gražiausių pasaulio moterų. Jei temperatūrų kaita aukštaičių neišnaikino, tai gal ir valdžių „kadrilis“ neišvaikys visų po užsienius…

Rytiečiai sako, kad sulig mūsų valstybės atkūrimo data prasidės ir geltonojo šuns metai. Šuo – senas lietuvio draugas, sodybų sargas, medžioklės kompanionas. Kinologai sako, kad ir ekonomiškai, ir patikimumo klausimais geriau kalės. Jos pareigas geriau atlieka, patikėtų saugoti objektų ir subjektų nepalieka… Kovingieji patinai paskui poruotis pasiruošusią kalaitę ir iš šiltų rūmų pabėga… Gal šių metų idėja, šūkiu skelbti reiktų: valdžią moteriškai lyčiai! Nes Lietuvai jau reikia saugumo…

Jeigu rimtai, tai Seimas 2018-uosius paskyrė kelioms datoms aktualinti. Pirmoji – „Dėl 2018 m. paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“. Sprendimas priimtas dar 2012 m. balandį suvokiant, kad Akto paskelbimo ir vėlesni įvykiai turėjo ypatingą reikšmę Lietuvos valstybingumui, žymi išskirtinį istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos, kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, istoriją. Nutarime, kurį pasirašė I. Degutienė, numatyta skirti deramą finansavimą šiai datai pažymėti, vėliau socialdemokratų vyriausybė sudarė keturmetę programą – renginių planą. Jau metus vyksta šios dienos aktualinimo veiksmai, deja, kai kas tradiciškai lietuviškai besipešant…

Seimo nutarimą „Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais“ dar 2016 m. pasirašė Seimo pirmininkė L. Graužinienė. 2018 m. sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta). Nutarta sudaryti metinių minėjimo komisiją ir parengti valstybinę Vydūno metų programą. Komisija kreipėsi į visuomenę teikti siūlymus.  Jų pagrindu buvo parengtas ir Vyriausybei pateiktas projektas, kurį 2016 m. patvirtino. Bus išleisti raštai, monografija, sukurta dokumentinė apybraiža, sudaryta bibliografija, fotografuotiniu būdu perleidžiamos originalios Vydūno knygos, su rašytojo sukurtu ir naudotu raidynu. Atsiras paminklas Klaipėdoje, biustas Kaune, Vydūno skveras su paminklu Pagėgiuose. Pagėgių bibliotekai bus suteiktas Vydūno vardas, bus įrengti rekreaciniai takai „Vydūno promenada“ ir „Vydūno sveikatos takas“ bei kt.. Pamyro kalnuose bevardė viršūnė bus pavadinta jo vardu, išleista proginė moneta, pašto ženklas, interaktyvus žemėlapis, pastatyta  drama „Pasaulio gaisras“, surengtos tarptautinės konferencijos, parodos, vargonų muzikos festivalis, ekslibrisų konkursas ir  pleneras „Vydūno erdvė, laikas, ženklai“, mokinių rašinių bei trumpametražio filmo „Regėjimai“ konkursas, chorų festivalis „Vydūno daina“, vaikų ir jaunimo chorų šventė ant Rambyno.

2015 m. Seimo pirmininkė L. Graužinienė pasirašė Seimo nutarimą Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais. Sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurta pirmoji skautų organizacija, padėjusi pagrindą skautų judėjimui. 2015 m. A. Butkevičiaus Vyriausybė patvirtino renginių planą, paskirstė atsakomybę už jo vykdymą. 1907 m. prasidėjęs skautų judėjimas šiandien vienija daugiau nei 28 milijonus žmonių visame pasaulyje. Lietuvoje nuo 1918 m. šis judėjimas ugdė jaunimą, skatino pilietiškumą ir meilę tėvynei. Skautija yra visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira gyventojams nepriklausomai nuo rasės, tautybės, religijos, lyties, visuomeninės padėties. Ji yra Pasaulio skautų judėjimo nacionalinė narė, vienijanti per 2500 skautų. Tai saviauklos sistema, veikianti per žodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir mažų grupių narystę. Skatinami atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, ugdomas charakteris ir kompetencija, skatinama įgyti pasitikėjimo savimi ir kitų pasitikėjimą, sugebėti bendradarbiauti. V. Pranckiečio balandžio mėn. pasirašytas Seimo nutarimas Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais. Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, artimai susiję su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis. Tai yra seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis Abiejų Tautų Respublikoje, paveikslo karūnavimas atspindi Lietuvos svarbos pripažinimą, primena, kad Trakų šventovėje minimi Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Trakinės) atlaidai yra seniausi ir iškiliausi pagarbos Dievo Motinai Lietuvoje ženklai. Paveikslas yra gerbiamas katalikų, stačiatikių ir musulmonų, o Trakų šventovė nuo seno gausiai lankoma piligrimų. Metai prasidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d. Atmintis krikščioniškoje tradicijoje yra vienas svarbiausių dalykų, skatinantis suvokti savo istoriją ir tapatybę. Numatytos meno parodos, sakralinės muzikos ir literatūros renginiai, televizijos ir radijo laidos. Šie aiškūs ir paprasti dalykai turėtų vesti į pažintį su tikėjimo tradicija ir ją pristatyti skirtinga kalba skirtingo išsilavinimo ir pažiūrų žmonėms, taigi, visai plačiai visuomenei prabilti apie Trakų šventovę ir joje esančio Dievo Motinos paveikslo reikšmę.

2017 m. lapkričio 16 d. V. Pranckietis, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. kovo 6 d. bus minimos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos signataro, ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės, pabrėždamas Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo – partizaninio karo svarbą kovojant su sovietų okupacija, suvokdamas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos, kaip konstitucinės reikšmės dokumento, užtikrinančio Lietuvos valstybės tęstinumą, svarbą pasirašė Seimo nutarimą  Dėl 2018 metų paskelbimo A. Ramanausko-Vanago metais“. 2018 m. numatoma skirti lėšų Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centrui A. Ramanausko-Vanago galimos palaidojimo vietos archyviniams, archeologiniams ir ekspertiniams tyrimams. Už nutarimą balsavo visi posėdyje dalyvavę parlamentarai: 90 Seimo narių, nei vienas nebalsavo prieš ir nesusilaikė. Susitelkimui pasitarnavo triukšmas, kurį sukėlė rašytoja R. Vanagaitė ir seimūnas D. Kepenis. A. Anušauskas sakė: Atrodė, klausimas galėjo būti lyg ir labai formalus, bet tapo labai svarbiu. KGB savo laiku kartu su partine nomenklatūra pratino žmones prie jų skleidžiamo melo ir apgaulės apie partizanus. Žmonės, nesusipažinę su KGB virtuve, gali ir nesužinoti apie šios struktūros veiklos detales, todėl gali susidaryti neteisingą nuomonę apie tai, kas vyko. Tik neįsigilinę į tas detales gali kalbėti apie brutalios kovos su pokario rezistentais idealizavimą.

2018 m. rugsėjo 29 d. bus minimos 100-osios vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio – gimimo metinės. Seimas, vertindamas Tėvo Stanislovo indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žaidinimą, jo pastangas gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, šiuos metus paskelbė jo metais.

Tai yra šventumo ir tolerancijos pavyzdys Lietuvai, tiek katalikams, tiek ne katalikams, – apie jį kalbėjo E. Zingeris. Kunigaudamas ragino nepasiduoti sovietų įtakai, nebendradarbiauti su represinėmis struktūromis, remti pasipriešinimą, 1948 m. jam uždrausta pamokslauti Kaune, apkaltintas antisovietine propaganda, suimtas, nuteistas 10 m. griežto režimo lagerio, kalėjo Intoje. Grįžęs vėl buvo suimtas, įkalintas gulage. Tėvas Stanislovas platino draudžiamą literatūrą, rėmė sovietų persekiojamus asmenis. Daug nuveikė pastebėdamas atstumtuosius, paklydusius žmones, suteikdamas jiems vilties. Net pasauliečiai siūlo Tėvą Stanislovą paskelbti palaimintuoju. Jo gyventose vietose numatomi jubiliejiniai minėjimai, parodos, koncertai, konferencijos, diskusijos, edukacinės programos, maldos vakarai, pristatymas Tarptautinėje knygų mugėje Vilniuje.

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau – Sąjūdis) iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba, išskirdamas  1988–1990 m. kaip svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sistemoje Sąjūdžio Seimas veikė kaip dalinis, bet teisėtas demokratinis tautos atstovas, pabrėždamas, kad Sąjūdžio veikla kaip tautos valios išraiška prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, suvokdamas išskirtinį Sąjūdžio vaidmenį valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui, nutarė paskelbti 2018 m. Sąjūdžio metais.

Turiningų ir saugių 2018-ųjų metų!

1006 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Comments (1)

  1. Audronė parašė:

    Visada skaitau Dalios straipsnius, nes jie parašyti profesionaliai ir yra apie ką paskaityti. Ačiū, Jums, Dalia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.