Home » Gallery » Aktualijos » Socialinis dialogas svarbus kiekvienam – nuo darbuotojo ir darbdavio iki valstybės

Socialinis dialogas svarbus kiekvienam – nuo darbuotojo ir darbdavio iki valstybės

Socialinis dialogas svarbus kiekvienam – nuo darbuotojo ir darbdavio iki valstybės

.

Viešoje erdvėje dažnai skambantys žodžiai „socialinis dialogas“, „socialinė partnerystė“, „socialiniai partneriai“ ir pan. daugeliui klausytojų, žiūrovų ar skaitytojų vis dar nėra aiškūs, nors jų prasmė aktuali kiekvienam. Dažnas nesusimąsto, kad socialinis dialogas yra tapęs kiekvieno kasdienybe – juk žmogus yra sudaręs darbo sutartį arba dirba LR užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais. Socialinis dialogas svarbus ir reikšmingas ne tik dirbantiesiems, bet ir darbdaviams, jų organizacijoms bei valstybei.

Socialinio dialogo partneriais plačiąja prasme galime laikyti visas organizacijas, kurios dalyvauja derinant interesus – tam tikrą suinteresuotą visuomenės narių grupę, valstybę (savivaldybę) arba kartais ir konkretų asmenį. Kartais socialiniame dialoge asmuo gali dalyvauti pats tiesiogiai. Socialinis dialogas gali vykti praktiškai dėl visko – dėl švietimo reformos, dėl sveikatos apsaugos sistemos reformos, dėl maksimalaus darbo laiko dirbant darbo sutarčių pagrindu nustatymo ir pan. Kadangi socialinis dialogas nėra plačiai ir gerai žinomas ekonominis, socialinis ir teisinis reiškinys, apie jį būtina informuoti visuomenę.

Šiam tikslui Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kartu su 4 socialiniais partneriais – darbdavių ir darbuotojų organizacijomis: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais įgyvendina projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“.

Šio projekto tikslas yra ne tik informuoti apie socialinį dialogą, bet ir motyvuoti asmenis aktyviau dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse ir kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, skatinančias pasirašyti kolektyvines sutartis, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo. 

Šiam tikslui taip pat planuojamas informatyvių radijo laidų ciklas radijo stotyse „Radiocentras“, „Zip FM“, „Power Hit Radio“ bei diskusijos socialinio dialogo tema „Žinių radijuje“. Informacija nuolat atnaujinama ir talpinama internete adresu www.socdialogas.lt

projekto-partneriu-logo

1285 Iš viso matė 3 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.