Home » Spindulys » Tikėjimą žmonėms skleis per meną ir kultūrą

Tikėjimą žmonėms skleis per meną ir kultūrą

Tikėjimą žmonėms skleis per meną ir kultūrą

Daiva ČEPĖNIENĖ

Antazavės Dievo Ap­vaiz­dos bažnyčioje klebonaujantis kunigas Vytautas Dagelis sako, kad kaimo žmogus nėra prastesnis už gyvenantį mieste. Vienas iš kunigo hobių yra menas. Todėl, organizuodamas katalikiškas šventes kaimiškos parapijos žmonėms, kunigas Vytautas Dagelis verčiasi per galvą pamiršdamas save, kad surengtų įsimintiną ir gražią šventę. Norint pasiklausyti žinomų muzikinio pasaulio žvaigždžių atliekamos klasikinės muzikos, antazaviškiams nebereikia važiuoti į didesnį miestą. Pakanka ateiti į miestelio bažnyčią. Kunigas Vytautas Dagelis antazaviškiams ir miestelio svečiams jau suplanavęs koncertinių renginių ciklą, kurie vyks įvairiomis metinėmis progomis. „Mano pašaukimas yra daryti darbus, kurie pakylėtų žmogaus dvasią aukščiau. Tai gali būti muzika, menas ar dar kažkas“, – sako kunigas V. Dagelis.

Tėvas buvo kunigas, ir sūnus tapo kunigu

Kunigo Vytauto Dagelio kelias link kunigystės prasidėjo vaikystėje. „Dauguma žmonių karjerą pradeda po studijų. Aš karjerą pradėjau nuo šešerių, patarnaudamas kunigui mišių metu. Pirmą kartą mane su jaunesniu broliu į bažnyčią nusivedė močiutė, o kunigas pavaišino saldainiais. Brolis paklausė, ar ir rytoj mums duos saldainių, jeigu ateisime į bažnyčią. Kunigas pažadėjo duoti. Mes su broliu kiekvieną dieną po pamokų jau stovėdavome prie bažnyčios durų laukdami, kol ji bus atrakinta. Man patiko liturgija, bažnytinės apeigos. Aš toj bažnytinėj aplinkoje užaugau, kiekvieną sekmadienį jaučiau smilkalų kvapą“, – apie vaikystėje pradėtą „karjerą“ pasakojo pašnekovas. Bet baigęs mokyklą į seminariją nestojo, pirma įgijo staliaus amatą ir bandė prisijaukinti šią profesiją, 3 metus dirbdamas „Panevėžio stikle“. „Dirbant fabrike persekiojo jausmas, kad sėdžiu ne savo vežime ir dirbu ne tą, kam esu pašauktas“, – prisiminimais dalijosi pašnekovas. Pasak V. Dagelio, vis tik artimieji keistai reagavo į pasirinkimą tapti kunigu, o mama netgi baiminosi, ką reikės daryti, kai sūnus bus išmestas iš seminarijos. Palaikymo būsimas kunigas tuomet sulaukė tik iš senelio ir dėdės. V. Dagelis ir dabar juokauja, kad jei tėvas buvo kunigas, tai ir sūnus tik kunigu tapti ir tegalėjo. Tikrasis kunigo tėtis mirė gana anksti. Vaikai augo su mama ir seneliais. Gal todėl V. Dagelis tėvu ir savo mokytoju vadina kunigą Joną Jurgaitį, iš kurio išmoko nuoširdumo, pakantumo, supratimo apie gėrį, meilę žmogui, meną, grožį, estetiką. 1997 metų rugpjūtį kunigas J. Jurgaitis, palydėjęs Vytautą Dagelį į kunigystę, mirė. O tų pačių metų rugsėjį V. Dagelis pradėjo mokslus kunigų seminarijoje. Anot pašnekovo, tai lyg simbolinis pratęsimas to, kas baigiasi. Ir dabar kunigas V. Dagelis mišias aukoja iš kunigo J. Jurgaičio, palydėjusio į tarnystės Dievui kelią, dovanotos taurės. Kunigas seminariją baigė 2004 metais. 2 metus dirbo vikaru Utenos senojoje bažnyčioje, vėliau Zarasuose, Debeikiuose (Anykščių r.). Ilgiausiai išdirbo Pabiržės parapijoje, Biržų rajone. 2017 metais pagal vyskupo dekretą 7-erių metų kadencijai atvyko dirbti į Antazavę, taip pat aptarnauja Avilių ir Imbrado parapijas.

img_0045

Kunigas Vytautas Dagelis sako, kad kaimo žmogus nėra prastesnis už mieste gyvenantį / Daivos Čepėnienė nuotraukos

Jaučiasi, lyg būtų stebimas

Pasak Antazavės klebono V. Dagelio, kunigystė nėra darbas, tai greičiau pašaukimas. „Kunigu negalėtum būti, jeigu nejaustum meilės žmonėms. Einant tarnystės Dievui ir žmonėms keliu, tenka susidurti su žmonių skausmu laidojant artimą žmogų, matyti kančią lankant sunkius ligonius, tenka matyti ir piktų, ir gerų žmonių. Žinoma, matai ir džiaugsmą krikštynų metu, santuokos sakramentą priimančiųjų jaudulį ir baimę. Kartais jaunavedžiai būna labiau sutrikę nei kunigas, suteikiantis jiems sakramentą. Tačiau tame ir yra kunigystės žavesys“, – apie pasirinktą kelią kalbėjo kunigas. Nors Antazavėje V. Dagelis darbuojasi kiek daugiau nei pusmetį, vietinius žmones jau teigia spėjęs pažinti. Pats jaučiasi lyg vietos gyventojų dar būtų stebimas pro padidinamąjį stiklą. „Aš labai greitai surandu ryšį su žmonėmis, tik jie gal dar nelabai supranta mano humorą. Žmones sutinki ne tik bažnyčioje, juos užkalbinti gali ir eidamas gatve, sutikęs parduotuvėje. Lankau parapijiečius ne tik prieš Kalėdas. Kalėdojimas nėra sietinas su Kalėdomis, kaip dažnai žmonės galvoja. Kalėdojimas – vyskupo mums pavesta pareiga lankyti žmones, ir nesvarbu, ar prieš, ar po Kalėdų“, – tikino pašnekovas. Per dieną Antazavės kunigas aplanko apie 10 šeimų, kad galėtų skirti laiko pokalbiams su žmonėmis. Kunigas neslėpė, kad kartais nevengia išsakyti ir pastabų dėl netvarkos, tačiau tai daro neprarasdamas pagarbos ir meilės žmogui, pasitelkdamas humorą. „Stengiuosi nebarti žmonių, jie ir taip jau pavargę nuo visokių barnių. Kaip tik stengiuosi įnešti daugiau šviesos į jų gyvenimą“, – pasakojo V. Dagelis. Anot pašnekovo, lankydamas žmones spėjo pastebėti, kad pastaruoju metu juos labiausiai skaudina neteisybė valdžioje. Kunigas kelio į žmonių širdis ieško per paguodą, padrąsinimą, per švelnumą. „Šiaip čia žmonės labai gražiai gyvena. Kaimo žmonės mato daugiau džiaugsmo paprastuose dalykuose, gal todėl, kad jie arčiau gamtos. Kaimo žmogus yra paprastesnis, nuoširdesnis. Miesto žmonės lekia, skuba. Mane stebina, kad čia daug šeimų augina daugiau nei 3 vaikus. Net keletą daugiavaikių šeimų gali rasti gyvenančias vienoje miestelio gatvėje. Pabiržės parapijoje gausių šeimų buvo vos kelios“, – palyginimų ieškojo kunigas.

XXI amžius – susvetimėjimo amžius

Šiltuoju metų laiku į Antazavės bažnyčią susirenka per 100 žmonių, tačiau žiemą, per šalčius, naujajam kunigui mišias ne kartą teko aukoti ir melstis vienam. XXI amžius, pasak kunigo, yra susvetimėjimo amžius. ,,Mes net atvirukų švenčių proga nebesiunčiame. Sveikiname vieni kitus siųsdami vienodus sms, pakeisdami tik gavėjų adresatus. Todėl labai svarbu atrasti laiko gyviems pokalbiams. O pokalbių metu galima išspręsti ir daugelį problemų“, – teigė kunigas V. Dagelis. Todėl atvykęs dirbti į Antazavę nusprendė įvesti naują, čia dar neegzistavusią, tradiciją. Sekmadieniais, po šventų mišių, kunigas visus pakviečia į bendruomenės namus išgerti arbatos, pasivaišinti pyragu, pasikalbėti. Viena ar kita miestelio šeimininkė atsineša pyragą, o buvimas kartu stiprina bendruomeniškumą. Tai, anot kunigo, unikali proga prieiti prie žmogaus ir pasikalbėti. „Šią tradiciją pradėjome Advento sekmadienį. Žmonės iš pradžių į tai žiūrėjo skeptiškai ir sakė, kad nieko iš to nebus, bet ši tradicija prigijo ir žmonės net iš kaimyninio Rokiškio rajono atvažiuoja į mišias Antazavėje, o taip pat ir pasisėdėti prie arbatos puodelio. Mes priimame visus. Susėdus prie stalo, man lengviau suburti žmones kitiems darbams nei kviečiant juos iš tribūnos“, – teigė pašnekovas. Žodis tikėjimas, anot V. Dagelio, susideda iš 2 žodžių: tik ir ėjimas. „Tai žmogaus kelionė. Gimęs vaikelis negali pradėti eiti be tėvų pagalbos. Taip ir su tikėjimu. Tikėjimo grūdą reikia puoselėti vaikuose. Mes gyvename sumaterialėjusiame pasaulyje, nuolat bėgdami. Kartais tėvai net nežino, apie ką svajoja jų vaikai. Sekmadienis ir būtų puiki galimybė ateiti į bažnyčią, sustoti ir pasvajoti“, – tikino kunigas.

Socialiniai tinklai padeda pasiekti tikinčiuosius

Kaime, anot pašnekovo, laikas skuba šiek tiek lėčiau. Čia nėra bėgimo ir mažiau jaučiama vartotojiška kultūra, nėra varžybų dėl geresnio mobiliojo telefono ar kito daikto. Visgi visiškai atsiriboti nuo išmanėjančio pasaulio negalime nė vienas. Kunigas neslėpė, kad naudojasi išmaniomis technologijomis ir netgi turi susikūręs feisbuko profilį. Tai, pasak kunigo, šiuolaikinė priemonė, kuri padeda lengviau susisiekti, informuoti visuomenę apie parapijoje vykstančius renginius. „Informacinės technologijos nėra blogis. Blogai yra, kai jos atima visą tavo laiką. Kartais tenka pastebėti į kavinę atėjusius du žmones atsigerti kavos, bet vienas kitam nepasakančius nė žodžio. Jie, užuot bendravę vienas su kitu, yra įlindę į socialinius tinklus. Teko gulėti ligoninėje, šalia gulinčio jaunuolio atėjo aplankyti draugas ir visą valandą sėdėdamas šalia jo praleido naršydamas socialiniuose tinkluose, net nepaklausė ligonio, kaip jaučiasi, ar nieko netrūksta. Dabar net ligoniai lankomi moderniai. Atėjai aplankyti, bet buvai ne su ligoniu, o laiką praleidai virtualioje erdvėje“, – apie šio amžiaus priklausomybes kalbėjo kunigas V. Dagelis.

Dalyvauja meno „atlaiduose“

Kunigas V. Dagelis džiaugiasi, kad atvyko dirbti į gražų gamtos kampelį ir nuostabią bažnyčią. Turbūt nenuostabu, kad menu besidomintis žmogus kitaip mato ir aplinkos grožį. Laisvalaikiu kunigas V. Dagelis fotografuoja. Su fotografijų darbais dalyvauja parodose. Organizuoja plenerus menininkams, yra prikaupęs nemažai dovanotų paveikslų. Kaip pats sako, domisi, kas vyksta meno pasaulyje ne tik Lietuvos mastu. Ir visada apsilanko meno „atlaiduose“ „Art Vilnius“. Taip pat mėgsta gaminti, o patiekalams pagardinti pats ir prieskonines žoleles augina.

Atkeliaus ir vargonų festivalis

Per Kalėdas Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko vakarinės Bernelių mišios vien žvakių šviesoje. Šis reginys sutraukė nemažą minią. Vaikams kunigas parūpino saldainių. Per Velykas Antazavės bažnyčioje koncertavo pučiamųjų orkestras iš Biržų, o į jų atliekamą muziką įspūdingai įsikomponavo bažnytinės giesmės. Antazavės žmonėms kunigas Vytautas Dagelis tikėjimą ketina nešti per kultūrą ir meną. Renginius Antazavėje kunigas jau, galima sakyti, suplanavęs. Vienas iš „Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio 2018“ koncertų rugsėjo 30 dieną vyks Antazavės bažnyčioje. Žadama, kad šio koncerto metu skambės arfos muzika. Taip pat koncertai vyks Motinos ir Tėvo dienų progomis. Anot kunigo Vytauto Dagelio, kaimo žmogus nėra prastesnis už mieste gyvenantį ir lygiai taip pat nusipelno pasiklausyti gero koncerto ar aplankyti vertą dėmesio meno parodą. O gyventi su tikėjimu vis tik yra lengviau. Kaip eiti paskui kito išmintas pėdas klampiame sniege, taip ir tikėjime paskui Kristų eiti lengviau.

img_0051

Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčioje vietos žmonės gali pasiklausyti ir klasikinės muzikos koncertų

961 Iš viso matė 3 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.