Home » Spindulys » Molėtiškiai sutelktomis pajėgomis – į pagalbą šeimoms

Molėtiškiai sutelktomis pajėgomis – į pagalbą šeimoms

Molėtiškiai sutelktomis pajėgomis – į pagalbą šeimoms

Jonas BAREIKIS

Lietuvoje daugelį metų pagalba ir dėmesys buvo skiriamas šeimoms, kurios patekdavo į socialinės rizikos grupę ir savo netinkamu elgesiu bei nuostatomis, nepriimtinomis visuomenei, išsiskirdavo iš kitų šeimų. Realiai mažai kas buvo daroma, kad į tokių šeimų grupę patektų kuo mažiau šeimų. Gyvenime būna, jog laiku duotas geras patarimas, palaikymas, gali šeimoms (ypač jaunoms) daug padėti…

Todėl Molėtų savivaldybės administracijoje praeitų metų antroje pusėje kartu su projekto partneriais pradėtas vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“.

Taip jau gyvenime būna, kad šeimos būna skirtingai pasiruošusios (o kai kurios net nepasiruošusios) įvairiems gyvenimo išbandymams.

Kai kurioms šeimoms vienos krizės yra neišvengiamos (vaiko gimimas ir pan.), kitos gi kyla, kai kiekvienas žmogus į šeimą atsineša ankstesnės šeimos emocinį krūvį.

Pamenu, kaip projekto pradžioje sakė vaikų ir paauglių psichologė dr. Vaida Kalpokienė: „Šeima visada yra raidoje, todėl ir susiduria su sunkumais. Kartais šeimai pakanka „ventiliuoti“ jausmus ir problemos nelieka, kartais būtina specialisto pagalba.“

Projekte yra numatyta paslauga, kuria naudojasi šeimos – šeimos mediacija. „Mediatorius nenurodo, kaip problemas spręsti, tačiau padeda konflikto dalyviams patiems jas išanalizuoti ir priimti sprendimus. Viskas, kas vyksta mediacijos kabinete, ir lieka už tų durų – težinoma mediatoriui ir tai šeimai. Mediacijos metu nedaromi įrašai, negalima jos stebėti“, – plačiau apie naujai teikiamą paslaugą pasakojo VšĮ Universalaus daugiafunkcio centro „Kaimynystės namai“ vadovė V. Budrionienė.

Visos paslaugos projekto vykdymo metu nemokamos ir todėl Molėtų rajono gyventojai turi puikią galimybę jomis pasinaudoti. Profesionali pagalba teikiama patogiu dalyviams metu: po darbo, savaitgaliais, paslaugos teikiamos kuo arčiau paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos, t. y. pagal poreikį – užsiėmimai organizuojami įvairiose rajono seniūnijose, kad kuo daugiau gyventojų galėtų pasinaudoti teikiamomis specialistų paslaugomis“, – pasakodama apie projekto eigą akcentavo Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Žydrūnė Vaidachovičienė.

Pasak VšĮ Skudutiškio akademijos direktorės Nijolės Butkevičienės, kiekviena šeima dažniausiai turi pakankamai vidinių resursų išspręsti kylančias problemas. „Reikia šeimai padėti tuos turimus išteklius atrasti, pažinti, išmokti pritaikyti. To savo veikloje ir siekiame – suteikti šeimai jėgų, emociškai palaikyti, jai siekiant savo gerovės.“

20171024-150357

Iš kairės: Janina Siminkevičienė ir Žydrūnė Vaidachovičienė/ Jono Bareikio nuotrauka

Projekto starte buvo planuojama per trejus metus suteikti kokybiškas, kompleksiškai teikiamas paslaugas ne mažiau kaip dviem šimtams Molėtų rajono savivaldybės gyventojų.

Projekto partneris – Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai – vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir veikia kiekvieną darbo dieną. Juose dirbantis specialistas organizuoja ir koordinuoja paslaugų šeimai teikimą. Šeima ar šeimos narys, kreipdamasis reikalingos pagalbos, gali gauti ne tik informacijos apie teikiamas paslaugas, bet ir individualią konsultaciją, kurios metu nustatomi sunkumai ir reikalingų paslaugų paketas, t. y. šeima (asmuo) nukreipiama į tikslines grupes ar individualias specialistų konsultacijas. Taip pat teikiama informacija telefonu, el. paštu apie rajone teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas, planuojami išvažiuojamieji susitikimai su seniūnijų bendruomenėmis.

Projekto partneriai – VšĮ Skudutiškio akademija ir VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“ – Balninkuose teikia pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros bei mediacijos paslaugas.

Kaimynystės namai“ organizuoja individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimą šeimoms, kurios patyrė ar patiria krizes (priklausomybė nuo žalingų įpročių, smurtas artimoje aplinkoje, finansiniai sunkumai, sužinojus apie sunkią ligą, artimojo mirtis, savižudybė ir pan.). Tokioms pažeistoms šeimoms ir jų artimiesiems bus teikiama parama, kuri apima socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą ir sielovadą.

Pasak Janinos Siminkevičienės, teikiama paslauga skirta rajono šeimoms, tyliai ir kantriai nešančioms naštą dėl ilgą laiką alkoholį vartojančio šeimos nario priklausomybės ir neigiamų pasekmių šeimai. „Šiuo metu renkamos asmenų ir jų šeimos narių grupės, kuriose pagal poreikį bus teikiamos nemokamos individualios psichologo konsultacijos, grupinė terapija bei taikoma meno terapija, keičiant žalingą elgesį ir nuostatas, stiprinant emocinę savijautą ir skatinant sveiką gyvenimo būdą. Veiklų metu bus siekiama pakeisti turinčio priklausomybę asmens nuostatas.“

Tėvams, kurie negali taikiai susitarti dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ar kitų vaiko priežiūros klausimų, siūloma pasinaudoti nemokama šeimos mediatoriaus paslauga.

Šeimos mediacijos principas leidžia neteisminiu būdu siekti taikaus susitarimo, sprendžiant šeimos narių tarpusavio ginčus ir konfliktus, todėl šeimos nariai patiria mažiau emocinių stresorių, o šeimos biudžetas nenukenčia dėl išlaidų teisminiams procesams.

Skudutiškio akademijos“ „Šeimų sietyne“ kiekvieną penktadienį šeimos jau turi galimybę atvykti, užsiimti pasirinkta mėgstama veikla ir išmokti naujų laiko praleidimo būdų, kartu aptarti vaikų vystymosi, raidos, elgesio ir emocijų ypatumus, dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais, išklausyti lektorių paskaitas rūpimomis temomis: įgūdžių, kurie reikalingi šeimos gyvenime, ugdymas (pvz., šeimos biudžeto planavimas, išlaidų paskirstymas ir pan.), emocinės šilumos šeimoje kūrimas, sveikas gyvenimo būdas šeimoje. Populiarūs atviri pozityvios tėvystės mokymai visiems norintiems būsimiems ar esamiems tėvams.

Kaip sakė Janina Siminkevičienė, Molėtų rajone veiklų, kurios padėtų minimoms šeimoms, gali būti įvairių. Planuojamas nėščiųjų ir jų šeimos narių ar sužadėtinių grupinis konsultavimas, kurio metu bus mokoma pasirengti gimdymui ir ugdomi kūdikio priežiūros įgūdžiai. Konsultacijas ves specialistai: psichologas, ginekologas-akušeris, visuomenės sveikatos specialistas ir kt.

Bet kurioje projekto veikloje dalyvaujančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus, užsiėmimų metu yra teikiama vaikų priežiūros paslauga. Individualios priežiūros specialistas organizuoja vaikų užimtumą.

Projekto veiklos vykdomos Balninkuose, Skudutiškyje ir Molėtuose, bet, atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius, bus organizuojamos mobilios grupės seniūnijose.

Molėtų rajono socialinė darbuotoja, atsakinga už paslaugų šeimai teikimo organizavimą ir koordinavimą, Janina Siminkevičienė akcentavo, jog kompleksines paslaugas gavo 57 gyventojais. Jiems buvo teikiama psichosocialinė pagalba, vedami pozityvieji tėvystės mokymai, veikė „Šeimos sietyno“ klubas, buvo organizuojama vaikų priežiūra tėvams, kurie dalyvavo projekto veiklose. Projektas įgavo pagreitį ir kompleksines paslaugas šeimai gauna jau 131 asmuo. Žmonės, kurie nedrąsiai kreipėsi pagalbos į Molėtų bendruomeninius šeimos namus dėl šeimoje iškilusių sunkumų ir krizių bei pradėjo lankyti projekto veiklas, dabar į jas įtraukia ir kitus savo šeimos narius. Apie 20 šeimų gauna kompleksines paslaugas: žmonos, vyrai ir vaikai dalyvauja veiklose pagal poreikį. Žinią apie galimybę gauti specialistų pagalbą iš lūpų į lūpas savo draugams, giminaičiams, pažįstamiems skleidžia patys projekto dalyviai, bendruomenių centrai, mokyklos, vaikų darželiai, seniūnijų socialinės darbuotojos“, – pasakojo pašnekovė.

kol-teveliai-dalyvauja-projekto-uzsiemimuose-vaikus-priziuri-uzimtumo-specialiste

Pagal projektą psichosocialinės paslaugos teikiamos šeimoms, turinčioms sunkumų dėl priklausomybių, sunkių emocinių išgyvenimų: smurtas, ligos, artimųjų mirtys, savižudybių atvejai. Šeimų nariai gali individualiai konsultuotis su klinikine psichologe Violeta Molėtų bendruomeniniuose šeimos namuose ir Girsteitiškyje.

Į meno terapijos užsiėmimus Balninkuose ir Molėtuose, kuriuos veda specialistė Dalia, atvykstama šeimomis ir po vieną žmogų iš įvairių seniūnijų. Žmonės siekia geriau pažinti save ir šalia esantį, išmokti socialiai priimtinų būdų „išventiliuoti“ sukauptus neigiamus jausmus. Balandžio mėnesį planuojamos psichologės Ilonos konsultacijos grupėse, į kurias jau aktyviai registruojasi visi norintys rajono gyventojai. Specialistės, teikiančios paslaugas, atvyksta iš kitų Lietuvos miestų, todėl šeimoms garantuojama, kad jų sunkumai liks paslaptyje.

Skudutiškyje ir Molėtuose tęsiama „Šeimos sietyno“ klubinė veikla. Čia šeimoms siūloma rankdarbių terapija, psichologų paskaitos, mokomasi šeimai reikalingų įgūdžių.

Pakalbinti projekto dalyviai džiaugėsi projekto nauda, kuri padeda išspręsti ne vieną gyvenimišką situaciją.

904 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.