Home » Gallery » Švietimas » Konferencijoje – apie suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi

Konferencijoje – apie suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi

Konferencijoje – apie suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi

Ramunė SABALIAUSKIENĖ

Utenos švietimo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) – bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi – projekte „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“ (Transnational Adult School Prototype). Projekto trukmė – treji metai, jis jungia devynių įstaigų darbuotojus iš aštuonių šalių: Ispanijos (projekto koordinatoriai), Italijos, Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Čekijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – sukurti virtualią tarptautinę funkcionalią suaugusiųjų mokyklą, kurioje suaugę besimokantieji tobulintų savo kompetencijas.

Balandžio pradžioje įvyko suaugusiųjų mokymo(si) patirčių Erasmus+ projekte „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“ sklaidos konferencija. Konferencijos dalyvius sveikino Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, pranešimą apie neformalaus suaugusiųjų švietimo galimybes skaitė Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Projekto koordinatorė Centro metodininkė R. Sabaliauskienė, pristatė projekto tikslus, internetinė mokyklos skyrius ir mokykloje vykstančią veiklą. Patirtimi apie netradicinės mokyklos, skirtos suaugusiems besimokantiems, kūrimą dalinosi Centro metodininkė R. Diominienė. Konferencijoje taip pat buvo skaitomi pranešimai apie suaugusiųjų mokymą(si) skaitmeninėje erdvėje, patirtimi dalijosi projekto dalyvės – Utenos švietimo centro metodininkė R. Dasevičienė, Utenos Vyturių progimnazijos mokytojos D. Kairienė ir R. Paukštienė bei Krašuonos progimnazijos mokytojos J. Baronienė ir Z. Stankevičė. Dr. A. M. Juozaitis, konsultantas švietimo vadybos ir suaugusiųjų švietimo klausimais, konferencijoje skaitė pranešimą tema „Jei nesimokom visą gyvenimą, tai kaip gyvenam?“

img_0006

Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė / Daivos Čepėnienės nuotraukos

2015 m. pabaigoje Ispanijoje, IES la Puebla mokykloje Vicar mieste įvykusio pirmojo susitikimo tarp partnerių metu aptarta būsimos tarptautinės suaugusiųjų mokyklos struktūra. Ją sudaro 8 skyriai: dailės ir dizaino, anglų kalbos pagrindų, literatūros, lyginamosios gramatikos, istorijos, gamtos mokslų ir technologijų, Europos pilietybės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei karjeros ir verslumo ugdymo.

2015 m. spalio mėnesį buvo sukurta projekto svetainė http://tasp.ieslapuebla.com, kurioje veikia integruota mokymo aplinka (VMA) Moodle. Nuo 2016 m. rudens naudotis sukurtais produktais buvo pakviesti ir Utenos rajono mokyklų mokytojai bei kiti suaugusieji. Virtualioje aplinkoje suaugusieji besimokantieji dvejus metus (2016–2018) lavino kalbos įgūdžius, atliko informacinių technologijų, verslumo ugdymo užduotis. Užmegzti tarptautiniai santykiai yra naudingi tolimesnei jų veiklai.

Be to, projekte vykdomos ir kitos veiklos – Utenos rajono suaugusiesiems organizuojami seminarai projekto temomis, metodinės išvykos, popietės-diskusijos, praktiniai, kūrybiniai, profesinio orientavimo, rengimo karjerai bei verslumo skatinimo užsiėmimai.

2018 m. balandžio mėnesį Kaizerio mieste, Turkijoje, vyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptartos vykdytos veiklos, pasiekti rezultatai, susitarta dėl mokykloje besimokančių suaugusių studentų pasiekimų vertinimo ir pasiekimų fiksavimo formų. 2018 m. liepos mėnesį pasibaigus projektui veiklos internetinėje suaugusiųjų mokykloje bus tęsiamos, o 2019 metais bendra aštuonių šalių komanda vėl susiburs tęstinio projekto rengimui.

Projektas finansuojamas iš ES lėšų.

img_0007 img_0008

1405 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.