Home » 2018 » birželio » 04

Dalia Ibelhauptaitė apie pagarbą tėvams ir pergyventus sunkumus

Didžioji dalis pasaulio bendruomenių sensta, didėja socialinių problemų ratas. Tai liečia ir Lietuvą. Nemažai mūsų tautiečių gyvena užsienyje, o jų artimieji

Apie brolį Klemensą ir anykštėnus sukilėlius

 

Raimondas GUOBIS

Kuomet šventadienį išgirstu skambant Anykščių bažnyčios varpus, kažkodėl mintimis nuklystu į XIX amžių, į Antano Baranausko laikus, kai anykštėnai pasižymėjo

Molėtų bibliotekos naujienos

Jolanta MATKEVIČIENĖ

Pagerbė vyriausią savo skaitytoją

Tai – Stanislovas Karanauskas: tautodailininkas, medžio skulptorius, literatas, įdomus pašnekovas, prie kurio išminties galėtum sėdėti

Eilėraščiai

Nijolė Labuckaitė-Bielinienė

Motinystė I. į tave sklendžia angelas moterie nešantis poterį su lelija likimo maldaknygėj skleidžiantis žodžiui TEESIE erškėčio šaknis tavyje vėl atgyja