Home » Protakos » Šimtmečio šimtametės gyvenimo daina 

Šimtmečio šimtametės gyvenimo daina 

Šimtmečio šimtametės gyvenimo daina 

Raimondas GUOBIS

Paskutiniąją šių metų pavasario dieną, gegužės 31-ąją vyriausiai Svėdasų miestelio gyventojai Faustai Merkytei-Palskienei sukako nei daug nei mažai o visas šimtas metų. Ji mūsų laisvos demokratinės Tėvynės bendraamžė, atėjusi iš tų pačių 1918-ųjų ir didingo savo ir Tėvynės jubiliejaus sulaukusi.

Ilgaamžės Faustos gimtis, kaip ir Tėvynės nepriklausomybė, buvo susijusi su Didžiuoju karu. Svėdasų dvare, tame pačiame – su riterišku bokštu, itališko stiliaus, grafams Marikoniams priklaususiame – apsistojo kraštą administravusių okupantų vokiečių kareiviai. Jauni, nerūpestingi, gerai pavalgyti, pamiegoti ir pasilinksminti mėgę vyrukai. Juk buvo iš gerokai laisvesnių, ne taip katalikiškų moralės normų bei archaiškų papročių sukaustytų kraštų. Jauni, nerūpestingi vyrai mėgo ir lietuvaites merginas pakalbinti, kartais įsiliepsnodavo ir tikriausia jaunatviška meilė. Gyvybę pradėjusio kario vardas buvęs Zigfrydas. Dukra gal niekada ir mačiusi jo nebuvo… Tačiau vardą jai davė vokiškos legendos vertą – Fausta. Mažoji mergaitė augo su seneliais, mat smagioji motinėlė vos jai ūgtelėjus išvyko į Kauną, o ten ligoninėje besidarbuodama vėl įsimylėjo – įsižiūrėjo kažkokį anglą, kuris jai pasiūlė keliauti kartu į tolimą salą. Ten ilgiems dešimtmečiams ir išvyko. Tik pačioje senatvėje vėl sugrįžo į tėvynę ir iki kol amžinybės ranka užmerkė akis, glaudėsi pas vienintelę dukrą Faustą. Graži ir pamokanti moterų santaika ir meilė…

guobis-100

Nepailstanti Svedasų etnografinio ansamblio dainininkė Fausta Palskienė drauge su Irena Guobiene / Autoriaus nuotraukos

Mergaitės gyvenimas

Mokykla, puikiosios kaimynijos, miestelio draugės, katalikiškos organizacijos, spalvingos bažnyčios šventės, svaigios procesijos, kuriose nuo pat mažens drąsiai žengdavo baltute suknele pasipuošusi, bėrė po Viešpatį garbinančių ir aplink šventovę žengiančių kojomis gražiausius žemės žiedus. Praktiška, daugybę dalykų suprato, pasimokė siuvėja ir tobulai šį amatą išmanė, puikiausius drabužius siuvo. Nors miestelyje buvo nemenkas pulkas siuvėjų, daugelis pas ją siūdinosi. Didis kultūros darbininkas, Svėdasų krašto gaivintojas, vargonininkas Petras Vinkšnelis guviąją mergaitę pastebėjo, jos balso skambesį pajuto, tad nekantriai laukė, kuomet galės ją į parapijos chorą įtraukti. Priimdavo į giesmininkų būrį tik dvylikos metų sulaukusius, tad tos sukakties nekantriai laukė ir mergaitė. Žavėjosi ji ir kanklių muzika, norėjo ir į tą būrelį patekti, tačiau kuo groti neturėjo, o jos brangios buvo… Maestro panoro, kad Fausta jame dalyvautų, tad mergaitei visai neįprastai leido kankliuojančioms draugėms pritarti mandolina…

Greitai tie metai meteliai bėgo, dar nei aštuoniolikos nesulaukusi buvo žavi ir daug kam patinkanti mergina. Prisimindavo, kad nei labai mylėjo, nei labai norėjo žengti į moterystę, tačiau ištekėjo labai jauna. Tas smagus ir atkaklus, nors ir dešimčia metų vyresnis, Palskys tiek prisvilo, dėl jos buvo galvą pametęs, kad net karštligiškai pagrasino: jei ji už jo netekėsianti, tai pasikarsiąs. Kam mergaitei tokia našta ant širdies, jei kartais pasikartų, tad ėmė ir sutiko. Vaikų jie sugyveno net penkis. Tuoj po karo susipynusį sudėtinguose karo ir pokario reikaluose vyrą areštavo, nuteisė ir jis, palikęs vargą vargti didelę šeimyną, buvo išgabentas katorgos darbams į tolimuosius Rytus. Beveik dešimt metų jo nebuvo namuose.

Šeima tuos metus glaudėsi didžiuliame parapijos name, senojoje špitolėje (jos vietoje dabar stūkso kultūros rūmai). Gyventi ten buvo smagu, nes pats miestelio centras, įdomūs kaimynai, gausybė vaikų toje pačioje pastogėje ir aplinkui. O dar gaiviųjų ežerų malonumai. Faustos dukterys su didžia meile ir ilgesiu prisimena tuos  metus.

Tokia jau moterų dalia: dažnai jaunos ne tik išteka, bet ir našlėmis lieka. Fausta našle liko vos persiritusi per penkias dešimtis. Linksmai, žavingai moteriai vyrų dėmesio netrūko. Kaip šeimoje gyveno su neblogu žmogumi – Budreika – kol ir tas pasimirė… Naujuose jaukiuose namuose ant šviesaus kalnelio Ežero gatvėje pasiliko viena. Dėl vienatvės neišgyveno. Kaip visuomet didžioji paguoda, džiaugsmo ir liūdesio palydovė buvo daina. Giedojo bažnyčioje. Tuoj po antrojo karo ypatingai pasižymėjo Svėdasų kultūros namų etnografiniame ansamblyje. Daug buvo ten balsingų moterų, tačiau manau, kad nei viena niekada Faustos nepranoko. Ji visuomet gerai nusiteikusi, smagi, balsas skambus ir melodijos vingiais visuomet teisingai visus dainininkus vedantis. Didžioji buities, kasdienių rūpesčių, vargų skaidrintoja buvusi daina lydėjo iki gilios senatvės. Labiausiai patiko „Oi tu eglala…“ Devyniasdešimties sulaukusi tebedainavo ir puikiausią, juokingiausią istoriją tarmiškai pasakodavo. Jos klausytis, ją matyti tautiškai pasirėdžiusią scenoje visiems būdavo smagu. Nedidukė, vikri – visiems tiko ir patiko.

guobis-100-1

Saulėta vaikystės akimirka: Fausta Merkytė (kairėje) su bičiule Ona Neniškyte žengia šventinėje procesijoje

Į dešimtą dešimtį įkopus gyvenimas pasidarė ne toks jau lengvas. Jau keleri metai miestelyje jos nematyti. Svėdasiškių dukrų prižiūrima ji tiesiog smilksta tauria amžių ugnele… Prabėgę dešimtmečiai, visuomeniniai reikalai, dainos ir kitas gėris, dovanotas pasauliui dar nuo mokyklinių laikų (kuomet su mokytoju Jonu Butkumi rengė tautiškus vakarus, juose dainavo, vaidino), iškyla atmintyje. Visi, su kuriais teko ilgame gyvenime susitikti, bičiuliautis atgyja maldose, sapnuose, kurie kartais būna šviesūs, kaip į rojų įžengus, o kartais ir baisūs – net vidury nakties iš miego pasaulio parveda…

Svėdasų senolė – didis mūsų krašto, bendruomenės turtas, pasididžiavimas. Kiekvienas turėtų žinoti apie ją, net mokinukai. Pasak švelniu ir kantriu rūpesčiu gaubiančių dukrų, artimieji aplanko dažnai, nors senoji kartais nebelabai juos ir atpažįsta – prigesusi akių šviesa. Juk iš penkių vaikų dabar yra penki anūkai, didelis pulkelis proanūkių ir jau pora proproanūkių, kurių viena senolės garbei Faustos vardu pakrikštyta.

586 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.