Home » Protakos » Anykščiai saugos prof. Juozo Meškausko apdovanojimą

Anykščiai saugos prof. Juozo Meškausko apdovanojimą

Anykščiai saugos prof. Juozo Meškausko apdovanojimą

Audronė BEREZAUSKIENĖ

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje lankėsi iš Amerikos atvykusi šviesaus atminimo prof. Juozo Meškausko dukra mokslininkė Marija Meškauskas su savo dukra Vida Simokaitiene, žentu Edvardu, anūkais Matu ir Viktorija. Kartu su jais svečiavosi ir Lietuvoje gyvenantys profesoriaus giminaičiai: dukterėčia Jonė Tursienė-Žvirblytė, sūnėnas Juozas Žvirblis su žmona Laima bei anūkais Simonu ir Aleksu.

M. Meškauskas ir jos šeimos narių viešnagės tikslas buvo pamatyti, kaip saugoma ir tvarkoma prof. J. Meškausko asmeninė biblioteka, kurią Anykščių viešajai bibliotekai iš Amerikos praėjusių metų spalio mėnesį persiuntė dukra. Viešnia liko sujaudinta ir su ašaromis akyse pasakė, kad jeigu jos tėvelis prof. J. Meškauskas pamatytų, kaip sutvarkyti jo rankraščiai ir knygos, jis būtų labai laimingas.

Šį kartą M. Meškauskas atvežė ir patikėjo bibliotekai saugoti patį svarbiausią profesoriaus apdovanojimą – Šv. Silvestro ordiną, kuriuo Popiežius Jonas Paulius II 1987 m. apdovanojo jį už krikščionišką visuomeninę veiklą. (Šv. Silvestro ordinas buvo įsteigtas Popiežiaus Pijaus X 1905 metais pagerbti veiklius katalikus, remiančius visuotinę katalikišką veiklą.)

J. Meškauskas nemažai rašė apie religijos reikšmę gydyme. Jis teigė: „Religija ir medicina turi labai daug bendro. Galima sakyti, kad abi disciplinos kartu išaugo. <…> Religija ir medicina turi reikalo su tuo pačiu objektu – žmogumi. Ir religijai, ir medicinai žmogus yra labai komplikuotas, sudėtingas. Gydytojas daugiau pažįsta materialinę žmogaus pusę, o dvasiškis – dvasinę. Gydytojas ir dvasiškis turi būti artimiausi bendradarbiai, nes jie vienas kitą papildo. Dabar yra aišku, kad mes negalime gydyti žmogaus kūno ignoruodami jo dvasinį pasaulį.“

Profesorius buvo išskirtinė Lietuvos mokyklos ir medicinos mokslo asmenybė – geras savo profesijos žinovas, medicinos istorijos tyrėjas, pavyzdingas lietuvis, puikus mokytojas, aktyvus spaudos bendradarbis, lietuvybės puoselėtojas išeivijoje. Kazys Ambrozaitis apie prof. dr. J. Meškauską rašė: „Yra žmonių, kurie pažįsta žmones tik vienu atžvilgiu, yra žmonių, kurie pažįsta ir žmones ir gyvenimą. J. Meškauskas kaip tik buvo vienas tų, kuris pažino žmones ir juos supantį gyvenimą, todėl priėmė žmogų pilnai – su kūnu ir siela. Jis buvo stiprus savo principuose, todėl ir žmogui pagelbėti jis norėjo visapusiškai.“

Iš Anykščių krašto Vajėšių kaimo kilęs ir didžiąją gyvenimo dalį praleidęs išeivijoje, tautietis paliko svarų indėlį Lietuvos medicinos istorijoje. Mokslininkas parengė ir išleido keletą medicinos knygų: Kaune – „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ankstyvos diagnozės ir gydymo klausimu“ (1937), „Diabeto problema ir jo gydymas dabartiniu metu“ (1939), „Žalių vaisių ir daržovių dieta vidaus ligose“ (1939), gyvendamas Vokietijoje [Nördlingene] išleido – „Elektrokardiografijos pagrindai“ (1947), Romoje – „Gimdymų kontrolės klausimas“ (1964), „Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais“ (1987). Kartu su Vytautu Bagdanavičiumi J. Meškauskas parengė leidinį „Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenėje“ (Čikaga,1983 m.). Svarbiausias profesoriaus darbas – „Lietuvos medicinos istorija“ (1987) – daugiau kaip 800 puslapių apimties veikalas, kurį Čikagoje išleido Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga. Profesoriaus parengtame leidinyje plačiai nušviesti Kauno universiteto Medicinos fakulteto darbai ir istorija, aprašoma Sveikatos departamento veikla, draugijų įnašas į sveikatingumą. Monografijoje atskleistas lietuvių gydytojų dalyvavimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrime, pateikiama nemažai statistinių duomenų apie medicinos darbuotojų tremtį.

J. Meškauskas mirė sulaukęs 104 metų – 2010 metų spalio 21 dieną Beverli Šorese (Indianos valstija, JAV). Palaikai kremuoti, atgabenti į Lietuvą ir palaidoti Debeikių (Anykščių r.) kapinėse.

berezauskiene-is-kaires-ketvirta-prof-j-meskausko-dukra-marija-meskauskas-2018-nuotr-indres-ruksaites

Indrės Rukšaitės nuotrauka

549 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.