Home » Protakos » Mielagėnai švenčia

Mielagėnai švenčia

Mielagėnai švenčia

Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Ignalinos rajono Mielagėnų miestelis sukvietė gausų būrį svečių į šventę ,,Mielagėnai šimtmečio vingiuose“. Paminėtas Mielagėnų miestelio 250 metų jubiliejus ir vidurinės mokyklos 70-metis. Šalia šv. Jono krikštytojo vardo bažnyčios iškilo naujas paminklas – Vytis (paminklo autorius – uteniškis skulptorius Valentinas Šimonėlis, fundatorius – dr. Leonardas Varnas), kurį iškilmių metu pašventino vyskupas Darius Trijonis.

Šventėje buvo akcentuotas vidurinės mokyklos 70-metis, bet Mielagėnų mokyklos ištakos yra giliau. Būta čia parapinės mokyklos, mokyti vaikai namuose carinio spaudos draudimo metais ir lenkmečiu (1919–1939 m.). Tik lietuvybė Mielagėnų krašte ilgiau buvo užgožta, slypėjo pogrindyje ir žmonių širdyse, prasiverždavo savitomis pasipriešinimo formomis: pasakojama, kaip gretimame Juodgalvių kaime 1938 m. vasario 16-tąją trispalvė vietinio jaunimo buvo iškelta sodžiaus gale augusioje eglėje, bet netrukus lenkų okupantų valdžios įsakymu buvo nuplėšta. Vėliau toje vietoje atsirado gėlių darželis, kuriame gėlėms pražydus išryškėdavo Gediminaičių stulpai.

Vidurine Mielagėnų mokykla tapo 1948–1949 metais ir veikė iki 2001 metų, per tą laikotarpį išleista 51 abiturientų laida, brandos atestatus čia gavo daugiau kaip 1100 moksleivių. Čia dirbo daug puikių mokytojų. Net 28 metus Mielagėnų vidurinei vadovavo direktorius Alfonsas Vepštas. Tuo laikotarpiu mokykla plėtėsi, į Mielagėnus įgyti vidurinio išsilavinimo atvykdavo moksleiviai iš Baltarusijos lietuviškų salų.

Į šventę suvažiavo beveik visų Mielagėnų vidurinės mokyklos laidų atstovai. Diena buvo per trumpa visiems atvykusiems prisistatyti, išsipasakoti. Bet vyko ,,darbas grupėmis“ – įvairiose erdvėse vyko klasiokų susitikimai.

Viena susitikimo dalyvių, 1979 metų abiturientė Teresė Rūta Malikėnaitė, gyvenanti Kijeve, atvyko su dovanomis miestelio bibliotekai – jos vadovaujamoje leidykloje išleistomis knygomis. Teresė Rūta, po mokyklos baigimo įstojusi į Vilniaus Universiteto filologijos fakultetą, mokslus tęsė Kijevo Universitete, baigė aspirantūrą, užsiiminėjo baltų, slavų ir germanų lyginamąja kalbotyra. Prieš 20 metų Kijeve kartu su vyru įkūrusi leidyklą „Baltija Druk“ leidžia knygas apie bendrą Lietuvos ir Ukrainos istoriją (LDK), kultūros paveldą, etnografiją, kelionių vadovus po Ukrainą ne tik ukrainiečių, bet ir dar dešimčia užsienio kalbų. Kai kurios knygos yra išleistos lietuviškai.

Rima Misiūnienė, Ignalinos rajono viešosios bibliotekos Mielagėnų filialo vyr. bibliotekininkė

misiuniene-gimtadienis-2
Bibliotekoje – Teresė Rūta Malikėnaitė kartu su broliu Alvidu

misiuniene-gimtadienis-3
Kalba istorikas, baigęs Mielagėnų mokyklą, o vėliau mokytojavęs joje Jonas Juodagalvis

misiuniene-gimtadienis-1

Šventės metu pašventintas Vyčio paminklas

misiuniene-gimtadienis

 XXXI laidos abiturientai

1570 Iš viso matė 3 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.