Home » Gallery » Aktualijos » Utena sensta

Utena sensta

Utena sensta

Utenos apskrityje gyvena daugiau pagyvenusių žmonių nei Lietuvos vidurkis.
Statistikos duomenimis 2018 m. pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2,8 mln. nuo­latinių gy­ventojų, t. y. 1,4 proc. (39 tūkst.) ma­žiau ne­gu 2017 m. pra­džio­je. Nuolatinių gyventojų skaičius labiausiai padidėjo Neringos savival­dybėje (4,1 proc.).

2018 m. pra­džio­je „se­niau­sios“ bu­vo Ute­nos, Alytaus ir Pa­ne­vė­žio ap­skri­tys, kur pa­gy­ve­nę žmo­nės su­da­rė 22,4–23,9 proc. bendro apskrities nuolatinių gyventojų skaičiaus.

2018 m. pra­džio­je vaikai sudarė 15 proc. šalies nuolatinių gyventojų, pagyvenę žmonės – 19,6 proc. Vilniaus apskrityje vai­kų da­lis, palyginti su bendru apskrities nuolatinių gyventojų skaičiumi, bu­vo di­džiau­sia ir sudarė 16,2 proc.

Utenos apskrityje buvo ma­žiau­siai vai­kų, palyginti su bendru apskrities nuolatinių gyventojų skaičiumi, ir siekė 12 proc.

Vyrai už moteris gyveno vidutiniškai 9 metais trumpiau.

Vy­rų vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo 70,7 me­tų, mo­te­rų – 80,4 me­tų. Trum­piau­sia vy­rų vidu­tinė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė bu­vo Utenos apskrityje (69,2 me­tų), o moterų – (79,3 metų).

bruno-martins-435298-unsplash

1347 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Comments 2 komentarai

  1. Liole parašė:

    Gal ir netinka prisimint senus laikus,nejauciu jokios nostalgijos,bet visi turejom darbus Utenos mieste trikotazas,mesos ,pieno,alaus kombinatai,uz nedarba sodindavo,o dabar jaunimo tuoj nebeliks ir kas mus senjorus islaikys isdirbusius po 45 metus

  2. Anonimas parašė:

    Negražu taip rašyti, bet manau, kad tiek metų pradirbę dauguma bus numirę.

Komentuoti: Liole Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.