Home » Protakos » Laukiame tolygių galimybių

Laukiame tolygių galimybių

Pirmą kartą Lietuvos kultūros administravimo istorijoje Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT) projektinę veiklą regionuose finansavo remdamasi 2018 m. sukurtų Regionų kultūros tarybų (toliau RKT) patarimais. Tai 10 Lietuvos apskričių pagrindu prie LR KM veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas. Aptariamu atveju – Utenos RKT. Jų funkcija – atlikti pirminį vertinimą, išgryninti prioritetines veiklas ir atlikti kitus vertinimo darbus „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose“ programoje, teikti juos tvirtinti.

Kvotos kiekvienai apskričiai nustatytos vadovaujantis Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašu. Pagrindiniais rodikliais, lemiančiais 2019 m. skirtą lėšų dalį, yra 2018 m. apskrities projektams skirtos lėšos, savivaldybių kultūrai ir menui skiriamos lėšos, kultūros lauko apskrityje potencialas (meno kūrėjų, muziejų lankytojų, meno mėgėjų kolektyvų skaičius) ir socialinio klimato apskrityje indeksas (vidaus migracija, nedarbo lygis, visuomenės dalis, esanti socialinėje rizikoje, nusikalstamumo lygis ir kt.). Įvertinus visus rodiklius, Utenos apskričiai skirta 306 450 eurų (daugiausiai Šiaulių apskričiai – 662 860, mažiausiai – Tauragės – 154 340). LKT pirmininkė Daina Urbanavičienė, kalbėdama apie kvotų nustatymo svarbą teigė, kad „Nustatytos kvotos apskritims yra pirminė dabarties nuotrauka“. Pagal ją bus numatomos lėšos ir 2020–2022 m.

RKT sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenių ir savivaldybių deleguoti atstovai. Utenos RKT, perskirsčiusią gautą kvotą, sudaroː Anykščių r. – T. Kontrimavičius, A. Pajarskienė, Ignalinos r. – R. Juodagalvienė, M. Kraptavičius, Molėtų r. – G. Matkevičius, I. Narušienė, Utenos r. – V. Garunkštytė, J. Misiūnienė, Zarasų r. – A. Stauskas, D. Šukštulienė, Visagino m. – O. Denisenko, A. Sieliūnienė. Jai vadovauja Anykščių r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė A. Pajarskienė.

2019 m. sausio pabaigoje kultūros bendruomenę pasiekė žinia apie LR KM įsakymu patvirtintas RKT perskirstytas kvotos lėšas projektams. Informacija jau paviešinta, bet kuratoriai teigia, kad pasirašyti sutartis bus galima tik jas apsvarsčius LKT. Laukiame. Iš 53 Utenos RKT siūlė finansuoti 32, kuriems rekomendavo skirti 214 750 Eur. Lėšos paskirstytos taip: Anykščių r. projektų vykdytojams – 106 350 Eur, Ignalinos – 12 060 Eur, Molėtų– 26 700 Eur, Utenos – 18 540 Eur, Visagino – 9 940 Eur, Zarasų – 41 160 Eur. Visagino VB projektui „Išmintingosios gervės sala Visagine – vaikams, jaunimui ir jų draugams – skirta 1650 Eur, Visagino sporto centro „Šiuolaikinio cirko trupės „Kaaos Kaamos“ (Švedija) mokomoji viešnagė Visagino sporto centre – 8290 Eur. Didžioji dalis šalies RKT nusprendė siūlyti rengti ir antrąjį teikimo etapą. Kvietimas jau paskelbtas, jūsų projektų laukia iki kovo 1 d.

Projektų teikėjai pageidavo, kad pirmasis projektų teikimo etapas nebūtų pradedamas iš karto po vasaros atostogų. Po miestų ir kitų kalendorinių vasaros švenčių kultūros žmonės dar atostogauja, todėl tiesiog nesuspėja paruošti kokybiškų projektų.

Dalia Savickaitė

424 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.