Home » Protakos » Ten, kur atsiveria dangus…

Ten, kur atsiveria dangus…

Ten, kur atsiveria dangus…

Jolanta Matkevičienė

Ekspertų komisija, neseniai įvertinusi paraiškas, įtraukė į Nematerialaus kultūros vertybių paveldo sąvadą dar devynis reiškinius, tarp jų ir Molėtų rajono Skudutiškio šventvietės lankymą. „Tad šiandien sąvade – 22 vertybės, priskaičiuojant 10 įrašytų 2017 m., ir tris jau esančias UNESCO Reprezentatyviajame nematerialaus kultūros paveldo sąraše – kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje, lietuvių polifonines dainas-sutartines, Dainų ir šokių švenčių tradiciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje,“ – sakoma ELTOS pranešime.

Nuo ištakų

XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje apie Skudutiškį enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ jos sudarytojas Bronius Kviklys rašė, jog nuo senų laikų Šv. Trejybės atlaidų dieną į mažytį Skudutiškį suplaukią minios žmonių iš aplinkinių parapijų. „Prie bažnyčios esąs šaltinis, pagal kai kurių vietos žmonių tvirtinimą, turįs gydomosios galios, o bažnytkaimio laukuose guli akmuo su jame iškaltu „pėdos“ ženklu, greta jos – kryžius lygiomis kryžmomis. Minėta „pėda“ galėjusi atsirasti jau Saulės kulto laikais, o kryžius iškaltas įvedus krikščionybę. Pagal naujesnius padavimus pėdą palikusi Dievo Motina, kažkada apsireiškusi, stovėdama ant šio akmens. Jai išnykus ir likęs šis ženklas.“ Molėtų krašto garbės pilietė, literatė, tremtinė, šviesios atminties Alaksandra Ivonytė, kilusi iš Mitkėnėlių kaimo, yra pasakojusi tai, ką girdėjusi iš savo tėvo, jog baudžiavos laikais šiose apylinkėse siautęs maras, žmonės krisdavę it musės, bet tie, kurie pasiekdavę Skudutiškio laukus, likdavę gyvi, todėl įtikėję Dievo stebuklu ir Švč. Mergelės Marijos globa. Panašiai rašo ir Bronius Kviklys, pridėdamas apie didelį žmonių dėkingumą Dievui, nes išsigelbėjusieji „girioje prikirtę rąstų, ant savo pečių juos sunešę į Skudutiškį ir pastatę mažytę bažnytėlę – koplyčią. Dvasinė vyresnybė koplytėlės įsteigimą pripažinusi ir atsiuntusi kunigą.“ Išeitų, kad krikščionybės ištakos Molėtų krašte slypi Skudutiškyje… Iki šiol šventviete besirūpinanti Rita Varatinskienė, matyt, galės lengviau atsipūsti, nes, vis dėl to, ši vietovė tampa oficialiai pripažintu visos Lietuvos traukos objektu.

Mūsų dienomis

Vasaros molėtiškiai Audronė ir Petras Ilgevičiai, prieš penketą metų viešėję ir Knygų mugėje Molėtuose, greta didelių ir išvaizdžių knygų turėjo ir maldaknygės dydžio kietu viršeliu knygą „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Lietuvoje“. Dangaus fone didžiulis akmuo su baltų lelijų puokšte, tolėliau koplytėlė – simboliai gerai pažįstami lietuviui, tikinčiam Švč. Mergelės Marijos globa ir galia. Tokį vaizdinį pasirinko ir knygos autoriai. Anot jų, aplankę kai kurias Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietas Vakarų Europoje ir Rusijoje, nusprendė pasimelsti jose ir Lietuvoje, o šias keliones įdomūs ieškojimai, pastebėjimai, patyrimai ir meditacijos savaime pavertė ekspedicija. Autoriai mano, kad Lietuvos tikintiesiems bei dvasios ieškotojams, nesvarbu, kokiai krypčiai jie priklauso, ši patirtis bus įdomi ir savaip naudinga. Knygos autoriai, sakyčiau, pasirinko kiekvienam suprantamą ir paprastą minčių – kaip dienoraščio, šiuo atveju net ne vieno žmogaus, išgyvenimų, potyrių, pastebėjimų, pajautimų aprašymą, atliktą grupinėje patikroje.

Apie poveikį

Ne veltui autoriai sako, kad dangus atsiveria visiems, kas nori jį priimti. „Jis neatsiveria prašantiems to protu, kaip neatsiveria ir netikintiems dvasia. Jis atsivertų, nes iš tiesų visada yra atviras, tačiau anieji nežino, kad jis atsivėręs, nes patys yra uždari. Užsidariusiems atrodo, kad visas pasaulis yra užsidaręs, jog viskas yra tik tai, ką galima paliesti, užuosti, atsikąsti ar suskaičiuoti…“ Taigi knyga tam tikra prasme moko atsimerkti ir pamatyti daugiau, nei iki šiol matėte. Tuo tikslu, manyčiau, yra ir skyrius apie Dievybių apsireiškimus. Jame paaiškinama, kad Dievybės materialiajame plane pasirodo „norėdamos sutvirtinti savo energijos kryptį atitinkamuose Žemės taškuose ar teritorijose. Kad toks apsireiškimas įvyktų, subtiliuose planuose turi būti atliktas nelengvas parengiamasis darbas.
Apsireiškimo metu energija išspinduliuojama daugybės kilometrų spinduliu. Po to jos koncentracija išlieka šimtus metų keleto ar net kelių dešimčių metrų spinduliu. Kuo daugiau žmonių lanko tą vietą ir meldžiasi pasirodžiusiai Dievybei, tuo stipresnė tos vietos energija ir tuo platesnis jos poveikis.“ Knygoje išsamiai pasakojama, koks poveikis gali būti juntamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietose, ką galima patirti, ko ir kaip galima prašyti ar atsikratyti, ir kiek visa tai gali išlikti ir veikti…
Apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus ir jų esmę autoriai sako, kad „Švč. Mergelė Marija – tai moteriškasis krikščioniškasis dieviškumo aspektas. Todėl krikščioniškose šalyse ji ir apsireiškia, kad sutvirtintų tą aspektą Žemėje ir žmonės turėtų galimybę pasinaudoti ta nuostabia energija.“

Apreiškimų vietose

Apreiškimo vietų pasaulyje yra daug. Neabejoju, kad dauguma žino Lurdą (Prancūzijoje), Fatimą (Portugalijoje), Monseratą (Ispanijoje), o, pasak autorių, kuo daugiau tos vietos lankomos, tuo jų energetika stiprėja ir sklinda po pasaulį. Knygos autoriai, žinoma, lankėsi ir jose. Jų pastebėjimu, Lurdas yra susijęs su fizinių ir psichinių negalių gydymu, santykių problemomis, tačiau reikia ten pasilikti bent trims dienoms. Fatimoje irgi reiktų praleisti bent tris dienas, jei norite patirti Dvasios prisikėlimą. Monseratas yra susijęs su vidiniu apsivalymu. Čia, anot autorių, galima melsti protėvių karmos bei savo suvoktų sunkių karminių problemų išvalymo, tačiau būti reiktų bent savaitę…
Tie, kurie buvo ir kurie dar ketina būti šiose šalyse, gali pasinaudoti autorių patarimais, o kitiems – visos galimybės pakeliauti po Lietuvą: Skudutiškį, Janonis, Šimonis, Imbradą, Gelvonus, Ariogalą, Girkalnį, Višakio Rūdą, Keturnaujieną, Šiluvą.
Molėtų rajone yra net dvi apsireiškimų vietos – Skudutiškis ir Janonys. Skudutiškis knygoje įvardijamas sielos savyje atpažinimo vieta. „Tai meilės, santarvės, šeimos palaiminimo vieta. Tai sveikatos atgavimo vieta.“ (Galima kreiptis dėl fizinės ar psichinės sveikatos problemų. Ligoniams patartina pasisemti vandens ir apsiplauti juo visą kūną.) Prie Janonių Marijos, pasak autorių, temeldžiasi motinos, „nužudžiusios savo negimusius arba tik gimusius kūdikius. Taip pat tos, kurios negali pastoti arba pastojusios išnešioti kūdikį, bei tie tėvai, kurių vaikai kokiu nors būdu mirė iki 13 metų. Melskitės už visus savo vaikus tiek šio, tiek buvusių gyvenimų.“ Ir taip kiekvienai apreiškimų vietai galima rasti savąjį vizito tikslą. Žinoma, galima keliauti ir neturint konkretaus tikslo. Galbūt pasiseks pajusti ką nors ypatinga arba paprasčiausiai susipažinsite su vienu seniausių apreiškimų pradžios keliu Europoje, kuris įvyko Šiluvoje, ir tęsite Švč. Mergelės Marijos apreiškimų kelionę, o galbūt net išmoksite melstis. Juk melstis, anot autorių, reikia mokytis, kaip vaikščioti ar kalbėti…

matkevic-skudutiskio-sventa-vieta-a_balandos-nuotr

 Skudutiškio šventvietė 2013 m. / Alvydo Balandos nuotrauka

452 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.