Home » Protakos » Nepastebimosios bibliotekininkės tapo nominantėmis

Nepastebimosios bibliotekininkės tapo nominantėmis

Nepastebimosios bibliotekininkės tapo nominantėmis

Prieš dvejus metus Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje sukurta iniciatyva, skirta parodyti Panevėžio regiono bendruomenėms, kaip šiandieninės bibliotekos dėl dirbančiųjų jose yra pasikeitusios, kokios jos tapo atviros bendravimui ir bendradarbiavimui, kokie pokyčiai bei inovacijos vyksta. Projektas skirtas supažindinti Panevėžio  regiono bendruomenes (į kurių būrį – gal kiek ir su nuoskauda – patenka ir Utenos apskrities bibliotekos, mat anksčiau vadovavo apskrities bibliotekoms) su bibliotekininkų nuopelnais savo organizacijos ir bendruomenės labui. Pagal Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 2017 m. Panevėžio regiono ir Utenos apskrities bibliotekų darbuotojams įsteigtos nominacijos „Ad astra“ reikalavimus kiekvienais metais konkurso būdu išrenkami ir apdovanojami geriausi bibliotekininkai trijose – regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų,  regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų ir regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) – kategorijose. Jiems teikiamas iš sidabro ir rodolito panevėžiečio skulptoriaus Alfrido Pajuodžio sukurtas ženklas „Ad astra“, neatsitiktinai pavadintas rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės romano „Ad astra“ pavadinimu. Taip norima pagerbti žymiausią krašto švietėją, pedagogę, filantropę, kultūros ir visuomenės veikėją ir atkreipti visuomenės dėmesį į rašytojos romane išsakytas gyvenimiškas nuostatas (kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, pagalbą kitiems), dažnai sutampančias su bibliotekininkų vykdoma kasdiene misija.

Šiemet kandidatūras apdovanojimui galima buvo teikti 2019 m. vasario 5– kovo 22 dienomis (nominacijų teikimo renginys vyko gegužės 16 d.)

Metų nominacijos ,,Ad astra” kandidatūras svarstė komisija: pirmininkė – Ramunė Greiciūnienė (Panevėžio apsk. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka), pirmininko pavaduotoja – Vilmantė Vorienė (Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka), sekretorė – Virginija Švedienė (Panevėžio apsk. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka). Nariai: Simona Žilienė (Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka), Loreta Aleknienė (Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka). Organizatoriai nuolat tikisi, kad apdovanojimuose dalyvaus, bibliotekininkų pasveikinti atvyks jų miestų / rajonų savivaldybių merai, kultūros ir švietimo skyrių vadovai, LR kultūros ministerijos, bendruomenių atstovai ir kiti kultūros sektoriui svarbūs asmenys. Nuostatuose numatyta, kad šventėje koncertuoti bus kviečiami Panevėžio miesto koncertinių įstaigų atlikėjai, o renginį tradiciškai ves Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos globėjas aktorius Gintaras Mikalauskas.

Šiemet gegužės 16 d. šventė vyko jau trečią kartą. „Ad astra“ apdovanojimo ceremonijoje pristatyti trys nauji prizininkai. Šia ypatinga proga svečiai į biblioteką atvyko nešini įvairiausiais gėlių žiedais, kupini nuoširdžių sveikinimų laureatėms. Iškilmingą renginio nuotaiką praturtino Panevėžio Jazz kvarteto koncertas. Bibliotekos globėjas G. Mikalauskas pakvietė bibliotekos direktorę Jurgitą Bugailiškienę papasakoti apie renginio idėją. Pasveikinusi susirinkusius asmenis direktorė kalbėjo apie nominacijos ,,Ad astra“ prasmę, sąsajas su rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vertybėmis ir gyvenimo principais bei apie tai, kaip jie įprasminti bibliotekininko profesijoje.

Po bibliotekos direktorės kalbos sekė sveikintojų padėkos. Panevėžio savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Asta Čeponienė dėkojo laureatėms už jų atsidavimą bibliotekininko darbui. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė sveikino visus, susirinkusius į jau tradicine tapusią šventę, ir pasidžiaugė reikšminga partneryste tarp regiono bibliotekų. Jos teigimu, ,,Ad astra“ apdovanojimas – tai svarbus įvertinimas už profesionalią veiklą. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė džiaugėsi bibliotekininkų įgytomis kompetencijomis ir jų galimybe prisitaikyti prie sparčiai kintančių visuomenės poreikių. Ji apibūdino bibliotekininkus kaip šiandienos „vydūniškus šviesuolius“. ,,Ad astra“ garbės viešnia poetė, visuomenininkė Dalia Teišerskytė sveikino laureates, pabrėždama bibliotekininko pašaukimą ir šios veiklos naudą visuomenei. D. Teišerskytė kalbėjo apie knygos prasmę savo gyvenime. Ji prisiminė pirmąją mokytoją ir jos duotą knygą, kurios citatos lydi iki šių dienų. Viešnia trumpai aptarė Seime nuveiktus darbus organizuojant Bibliotekų metų veiklas ir rengiant įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas bei Kauno moterų klubo ,,Ad astra“ visuomeninę veiklą. Laureates D. Teišerskytė nudžiugino įteikdama savo poezijos knygų.

Apdovanojimus laureatėms įteikė bibliotekos direktorė J. Bugailiškienė ir nominacijos „Ad astra“ vertinimo komisijos pirmininkė Ramunė Greiciūnienė. Pirmasis apdovanojimas už iniciatyvumą ir kūrybiškumą bibliotekos veikloje, sėkmingą ir ryškią tradicinių ir netradicinių bibliotekos paslaugų sintezę bei plėtrą, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, sėkmingą gerosios patirties sklaidą regione ir už jo ribų buvo įteiktas Audronei Berezauskienei – Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjai. Pasveikinti kraštietės atvyko Anykščių rajono savivaldybės mero patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė. Ji kalbėjo, kad Anykščių savivaldybė didžiuojasi turėdama tokių kvalifikuotų specialistų, kurie garsina Anykščius. Nesigirdama, kad ji – Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko L. Klimkos pavaduotoja, konsultantė įvairiais klausimais, knygų leidėja ir kt. – A. Berezauskienė dėkojo savo kolegoms už jų kantrybę ir pagalbą, be kurių nebūtų pasiekusi tokių puikių rezultatų.

Antrasis apdovanojimas už sėkmingą bendruomenės telkimą, dėl kurio biblioteka tapo bendruomenės centru, už aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, ryškų indėlį į bibliotekos, kaip daugiafunkcinės įstaigos veiklą, iniciatyvumą, tobulinant technologinius procesus ir aptarnaujant vartotojus, mokant juos pasitelkti bibliotekos teikiamas galimybes socialinei naudai buvo įteiktas Vandai Laurinavičienei – Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo vyresniajai bibliotekininkei. Rajone ji nutyli apie savo gerus darbus, viešumoje ją retai giria ir vadovai, bet, matyt, vienalytis verslas, klestintis seniūnijoje, padeda jai būti patraukliai, pažangiai ir gerbiamai. Nežinantieji turėtų sužinoti, kad tai – „paskutinė“ seniūnija Lietuvos pasienyje, kad jos apylinkėse gimė garsusis prof. Č. Kudaba, irklavimo pradininkas Mykolas Rudzinskas, netoliese – garsioji Irena Seliukaitė ir kt. Ten statomas pirmasis „sausumos“ žuvies apdirbimo fabrikas, veiklus moterų klubas. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė sveikino laureatę linkėdama ir toliau puoselėti kultūrą bei išlikti arti žmogaus. Laureatė dėkojo Ignalinos viešosios bibliotekos direktorei ir visam bibliotekos kolektyvui už įvertintą darbą, ji kalbėjo apie biblioteką kaip nepaliaujamai kurstomą kultūros židinį Dysnoje.

berezauskiene-ad-astra-su-teiserskyte-2019

Trečia iš kairės – apdovanotoji Audronė Berezauskienė,  Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja

berezauskiene-ad-astra-apdovanojimo-liudijimas

Trečiasis apdovanojimas už skaitymo skatinimo iniciatyvas, ryškų indėlį į mokyklos bendruomenės telkimą, gebėjimą mokyklos biblioteką paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve, kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą bibliotekos edukacinėje veikloje, šiuolaikiškumą, inovatyvumą ir veiklumą profesinėje sferoje buvo įteiktas Laurai Šinkūnienei – Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininkei. Laureatės pasveikinti atvyko Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius. Jis dėkojo už prasmingus ir inovatyvius L. Šinkūnienės darbus Naujamiesčio gimnazijos bendruomenės labui. Laureatė sulaukė padėkų ir iš Naujamiesčio gimnazijos direktorės Daivos Dirsienės bei Seimo nario Povilo Urbšio

Kitais metais – kiti laureatai. Organizatoriai džiaugiasi, kad renginys „auga“, stiprėja ir jau nuo šiemet jį remia Panevėžio miesto savivaldybė.

Paruošė Dalia Savickaitė

717 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.