Home » Protakos » Nuoširdaus žmogaus jėga

Nuoširdaus žmogaus jėga

Nuoširdaus žmogaus jėga

Giedrė MIČIŪNIENĖ

Su Aldona Žiliukiene pažįstamos jau seniai. Dažnai susitinkam įvairiuose renginiuose. Besišnekučiuodamos ir bendrumų daug suradome… Ji projekto „Dusetos – Lietuvos Mažoji kultūros sostinė 2019“ rengėja. Taip ir gimė mintis – tiesiog pakalbinti…

Jūs mokėtės Stelmužėje, paskui – Zarasuose. Dabar jau ketvirtas dešimtmetis gyvenate Dusetose. Kuo ypatingos Dusetos Jums? Ar regite jose pokyčius?

Taip, man ypatingos Dusetos, nes tai mano mamos, senelių gimtinė. Atvykau čia dirbti pagal profesiją ir tuo esu patenkinta. Pokyčiai labai įvairūs. Nors mažėja gyventojų, o ypač jaunimo (ne tik Dusetose), gyvenimas Dusetose aktyvus: kultūriniai renginiai, projektinės bei visuomeninės veiklos – tik spėk suktis, visų renginių net nespėju aplankyti, nors ir labai noriu. Tad pokyčius regiu ir tikiu, kad jų dar bus.

Dirbate Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos informatikos mokytoja. Ar Jūsų dieną lydi vien informacinės technologijos?

Jokiu būdu. Laisvalaikiu labai mėgstu keliauti ir po Lietuvą, ir po užsienį, kitaip tariant, pabėgti nuo IT. Mėgstu skaityti knygas, auginti gėles ir daržoves. Dalyvauju visuomeniniame gyvenime, dirbu ir savanoriauju projektinėje veikloje. Mano dienos būna labai turiningos.

Esate veikli visuomenininkė, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės „Santalka“ pirmininkė. Kokią veiklą vykdote ir kuo ji svarbi Jums?

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka susikūrė prieš 15 metų. Seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos veiklos prioritetai – kultūros prieinamumo didinimas, regiono savitumo stiprinimas, sociokultūrinių aplinkų kūrimas, demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės kūrimas.

Projektinėje veikloje lektoriaujate nuo 2006 m. Ar pasikeitė klausytojų auditorija per dešimtmetį?

Mano manymu, visuomenėje didėja žinių, išsilavinimo ir kūrybingumo reikšmė, tačiau kartu vis gilėja ir atskirtis tarp žmonių ir bendruomenių, nepajėgiančių patenkinti šių poreikių.

Keitėsi projektų pavadinimai, žmonių veidai. Kas vienija visus projektus?

Projektinėje veikloje dirbu ir savanoriauju jau daugiau nei dešimtmetį. Keitėsi projektų pavadinimai, tikslai, bet žmonių poreikiai ir interesai liko tie patys – visi norime gyventi geriau. Projekte „Atgimimas“ buvo atsižvelgta į kaimo žmogaus poreikius ir interesus, tai buvo daugiau nei mokymai, kaip naudotis kompiuteriu bei internetu. Projekto rezultatai geri. Gal, kad pirmas toks socialinis projektas: žmonės dalyvavo, mokėsi, telkėsi, stiprėjo – kūrėsi besimokanti bendruomenė.

Projektas „Kelrodis“ buvo skirtas šeimai – visuomenės pagrindui – stiprinti. Šeimos įsitraukė į veiklas, buvo aktyvios, dalyvavo mokymuose, dalijosi patirtimi, pasiekimais ir rūpesčiais. „Tiltas“ mokė užmegzti ryšį tarp NVO, mokė bendrauti ir bendradarbiauti. Nors visų projektų pagrindinis uždavinys buvo ir tebelieka – stiprinti ir telkti vietos bendruomenes, nes tai pagrindinis veiksnys, įtakojantis kokybiškesnį gyvenimą. Kad ir koks būtų visuomenės gyvenimo lygis, žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti tris svarbiausius dalykus: ilgai ir sveikai gyventi, įgyti žinių bei apsirūpinti ištekliais, reikalingais normaliam gyvenimo lygiui pasiekti.

Kuo įsiminė pirmasis vykdytas projektas?

Jis ypatingas tuo, kad reikėjo išmokti bendrauti bei mokyti savo moksleivių tėvelius. Tada tai atrodė iššūkis. Dabar – nuostabūs prisiminimai, kurie vienijo bendruomenę, kūrė vienybės saitus.

Kokie projektai reikalingi dusetiškiams?

Dusetiškiai įnoringi, jie nori įvairių projektų. Man labiausiai patinka žmogaus socialinę raidą nagrinėjantys projektai, populiarūs kaimo turizmo ir verslo projektai.

Kuris projektas buvo įdomiausias Jums pačiai?

Labiausiai patiko kurti ir rašyti paskutinį projektą „Dusetos – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“. Turbūt todėl, kad kreipiausi pagalbos į savo buvusius moksleivius Aurimą Švedą bei Dalių Abarį. Besišnekučiuojant su kultūros istoriku doc. dr. A. Švedu, mano pirmosios laidos auklėtiniu, kilo mintis surengti menų festivalį, kai vyks tradicinis kraštiečių suėjimas. A. Švedas pasirūpino, kad dalyvautų visas rašytojų būrys. Buvo daug mąstoma, tariamasi, kol gimė visa programa. Mūsų kraštietis garsusis režisierius muzikas D. Abaris su malonumu sutiko režisuoti šį festivalį bei pasikviesti garsius muzikantus. Dabar supratau, kaip gera, kad turiu į ką kreiptis. Mano mokiniai jau visa galva praaugo mane. Esu tiesiog laiminga.

miciun-a-ziliukiene-ir-a-svedas

A. Žiliukienė ir A. Švedas

Gal ne visi Zarasų rajono gyventojai dalyvavo, žino apie Jūsų projektą. Papasakokite.

Šie metai mūsų miesteliui tikrai ypatingi: 1519 m., pradedant statyti bažnyčią, pirmą kartą paminėtas Dusetų vardas. Šiemet – 500 m. sukaktis. Kitais metais (2020) minėsime nuostabaus lietuvių poeto P. Širvio 100-ąsias gimimo metines.

Sausio 4 d. Užpaliai (Utenos r.) Lietuvos mažosios kultūros sostinės ugnį perdavė dusetiškiams. Parvežus simbolišką ugnį, Dusetos tapo Lietuvos mažąja kultūros sostine. Vasario 2 d. tradicinė žiemos šventė „Sartai 2019“, kuri įvardijama kaip 221-oji, o oficialiai rengiama jau 111-ąjį kartą, sukviečianti žmones ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų valstybių – puiki projekto pradžia. Dusetoms, paskelbtoms Lietuvos mažąja kultūros sostine, jos vėliavą perdavė LR Seimo narys A. Dumbrava.

Vasario 16 d., minėdami Lietuvos Valstybės atkūrimą, miestelio gatvėmis organizavome eiseną. Bažnyčioje buvo pašventinta mažosios Lietuvos kultūros sostinės vėliava.

2019 m. vykęs XV tradicinis kraštiečių suėjimas – svarbiausias renginys, reprezentuojantis Dusetas mūsų šalyje ir užsienyje, įtrauktas į projekto veiklas. Svarbiausias projekto akcentas – Menų festivalis, kuris truko 3 dienas: pirmoji diena skirta literatūrai ir kinui; antroji – dailei ir muzikai, o trečioji – religinėms bendruomenėms, muzikai ir sportui. Pirmoji diena prasidėjo Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai – dvidešimt ketveri“. Kūrybiniuose skaitymuose dalyvavo rašytojai: M. M. Kudarauskaitė, A. A. Jonynas, A. Šlepikas, D. Čepauskaitė, J. Jasponytė bei bardas D. Žvirblis. Vyko kūrybos vakaras, skirtas artėjančioms poeto P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms. Vakaro vedėjas buvo kraštietis doc. dr. A. Švedas. Kultūros centre vyko susitikimas su filmo režisieriumi A. Puipa. Režisieriaus sukurtą kino filmą „Vilko dantų karoliai“ su įdomumu žiūrėjo pilna salė dusetiškių.

Antrosios dienos muzikos vakaru rūpinosi kraštietis D. Abaris, žinomas renginių režisierius ir muzikas (apdovanotas net LR Prezidentės). Jis padovanojo dusetiškiams nuostabią šventinę programą: koncertą pradėjo KC Dusetų dailės galerijos saviveiklininkai, tautiška kapelija „Sutaras“, „Sadūnai“, klausėmės perkusininko G. Laurinavičiaus, gitaros virtuozo A. Globio, N. Malūnavičiūtės bei multiinstrumentalisto S. Petreikio. Šventės kulminacija – Nomedos ir Šarūno Saukų 3D kūrinių muzikinė videointerpretacija, įgarsinta P. Vyšniausko ir S. Petreikio.

Trečioji diena skirta religiniams renginiams Bažnyčioje: prieš šv. Mišias vyko nuostabus Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentų koncertas „Po bažnyčios skliautais“, jo vadovė D. Babilaitė-Abarė, pianistė N. Baranauskaitė-Matukonienė. Kunigas kan. S. Krumpliauskas šv. Petro ir Povilo atlaidų šv. Mišias aukojo už visus kraštiečius – gyvus ir jau Amžinybėje. Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas E. Deksnys rūpinosi sporto renginiais.

Projektas renginiu tikrai neapsiriboja: rugpjūčio mėnesį planuojamas mūsų kraštiečio kultūros istoriko doc. dr. A. Švedo knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ pristatymas. Rugsėjy organizuosime Knygų vakarą – pristatysime V. Kazielos knygas; lapkričio–gruodžio mėn. vyks romansų vakaras „Rudens lašai“. Šito projekto dalies tąsa: 2019–2020 m. gimnazistai lankys savanorių atmintinas vietas.

Baigiamasis renginys „Dusetos – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2019“, kurio edukacinė- koncertinė programa „Kalėdinės eglutės įžiebimas“ planuojama gruodžio 20 d. Informacijos sklaidai labai talkina „Dusetos“.

Dusetos“ – kas tai?

„Dusetos“ – mūsų ištikimasis informacinis padėjėjas, vienintelis bendruomenių leidinys respublikoje, savo gyvavimą skaičiuojantis dvyliktus metus, turintis virš 350 prenumeratorių, leidžiamas du kartus per mėnesį. Jis prenumeruojamas Dusetų, Antazavės ir Antalieptės seniūnijose. Laikraštyje nagrinėjami Dusetų krašto įvykiai, kaimo išlikimo vizijos ir misijos, supažindinama su žymiais kaimo žmonėmis, kraštiečiais, kultūriniu gyvenimu, visuomenine veikla. Jo informatyvumu bei leidyba rūpinasi KC menininkė-fotografė V. Visockienė.

Šiemet Dusetos tapo Mažąja kultūros sostine. Projektas įvykdytas. Ar išsipildė Jūsų vizija?

Esu laiminga: pagrindinio renginio – menų festivalio – rezultatas tikrai pranoko visus lūkesčius… Padaryta viskas, kas numatyta, su kaupu. Nesitikėjau, kad viskas puikiai pavyks, net oro sąlygos nesutrukdė atlikti visų suplanuotų veiklų. Miela buvo matyti žiūrovų minias, smagu girdėti teigiamus atsiliepimus apie šventę.

Išleistos ir panaudotos reprezentacinės priemonės: stendai, kepurėlės, magnetukai su logotipais „Dusetos – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2019“. Laikraštį „Dusetos“ ir leidinį „Susipažinkite – Dusetos“ dovanojame įvairių švenčių, varžybų metų.

Nuotraukos Vilijos Visokienės ir Ramūno Keršio

516 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Comments 2 komentarai

  1. Emilija Garbonienė parašė:

    Sėkmės Aldonai Žiliukienei tęsti įdomų visuomeninį darbą mokykloje ir bendruomenėje. Žaviuosi ir pritariu Jos veiklai, nes Aldona dar ir rūpestinga mama ir aistringa keliautoja.

  2. Genovaitė parašė:

    Miela Aldona, ačiū už gražų kraštiečių renginį.Malonu buvo nors maža dalele patalkinikauti. Lauksime kitų renginių. Sekmės, stiprybės, kantrybės.

Komentuoti: Genovaitė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.