Home » Kultūra » Maestro A. Vyžintas: „Visa Lietuva manęs pilna buvo…“

Maestro A. Vyžintas: „Visa Lietuva manęs pilna buvo…“

Maestro A. Vyžintas: „Visa Lietuva manęs pilna buvo…“

Valdas MINTAUČKIS

Penktadienį, spalio 25 d., į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos didžiąją salę rinkosi Lietuvos liaudies muzikos elitas, kompozitoriai, dėstytojai, politikai, muzikantai, atvažiavo nemažas uteniškių būrys.

Salę užpildę žmonės suvažiavo ne į koncertą, o į pagarbos vakarą, skirtą pedagogo meno kolektyvų vadovo liaudies muzikos tyrėjo dirigento profesoriaus humanitarinių mokslų daktaro Algirdo Vyžinto devyniasdešimtmečiui paminėti.

Šventę ir sveikinimus pradėjo 1954 m. Vilniaus pedagoginiame institute įkurtas dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, kurio vadovu anksčiau buvo profesorius. Prie muzikinio ansambliečių sveikinimo prisijungė ankstesnių laikotarpių ansamblio dalininkai ir šokėjai.

Profesorius yra gyva legenda, visą gyvenimą atidavęs liaudies muzikai, vadovaudamas įvairiausiems kolektyvams, diriguodamas dainų šventėse ir dirbdamas pedagoginį darbą.

Pats šventės kaltininkas save įvardija grynakrauju aukštaičiu „na Utenas“, gimusiu Vyžuonose, tačiau augusiu prie Alaušo ežero, tarp vyturių ir miškų. Tapusiu mistiku, kuriam viskas gamtoje skamba, muzikuoti pradėjusiu nuo skudučių, dūdelių, pasidarytų ganant karves. Kai tėvai, matydami polinkį muzikuoti, nupirko armoniką, prasidėjo „profesionalo“ kelias, o kai nupirko akordeoną, tapo nepamainomu „Saulės“ gimnazijos vakaruškų muzikantu, grodavo kaimo vakaronėse.

Profesorius jaunystė – sunkūs karo ir pokario metai, iš arti pažinojo žmones, rankose laikiusius ginklus.

Baigęs gimnaziją, įstojo į Vilniaus universitete naują žurnalistikos fakultetą, studijuodamas akompanavo dainų ir šokių ansamblio centrinei šokių grupei, įvairiems vokaliniams ir instrumentiniams ansambliams.

Deja, likimas savaip pasuko kelią. Stodamas mokytis ne viską teisingai apie save nurodė – tėvas nemokėjo naujajai valdžiai mokesčių, neatidavė „pyliavų“, už ką buvo suimtas ir nuteistas tremtimi, o vyresnysis brolis, pasitraukęs į Vokietiją, sugalvojo grįžti per frontą namo, tačiau buvo sugautas, trijulės nuteistas irgi atsidūrė Sibiro lageriuose.

Baigus antrą kursą iškvietė rektorius Jonas Bučas. Nusmelkusi bloga nuojauta neapgavo. Ant rektoriaus stalo gulėjo įsakymas apie pašalinimą.

Dieną prieš tai buvo iškviestas į saugumą, gavo įvairių pasiūlymų, kuriuos atmetė. Grįžtant namo, pasitikusi buto šeimininkė įspėjo apie kambaryje lūkuriuojančius tris vyrus.

Pasiėmė akordeoną ir išvažiavo pas draugus į Ežvilką, pas gerus žmones. Šiame miestelyje prasidėjo muzikinė karjera. Įkūrė chorą, vyko į konkursus ir apžiūras. Už gerą darbą perkeltas į Skaudvilę įkūrė chorą ir ansamblį, kuriuose muzikavo virš šimto žmonių.

Kai 1955 metais Lietuvos dainų šventėje šis choras tarp Lietuvos rajonų užėmė pirmąją vietą, prof. Jonas Švedas patarė stoti į Lietuvos valstybinę konservatoriją. Tais pačiais metais Algirdas Vyžintas tapo liaudies instrumentų katedros studentu.

Jubiliejiniame vakare dr. Regina Marozienė perskaitė LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėką, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa įteikė naujai įsteigtą Dainų šventės ženklą.

Pasveikinti garbaus kraštiečio atvyko gausus uteniškių būrys: LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis, Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai Regina Katinaitė-Lumpickienė, maestro Adolfas Driukas, Sudeikių seniūnijos seniūnas Virgilijus Gaižauskas, Utenos kraštiečių klubo „Indraja“ prezidentas profesorius Arvydas Šaltenis, klubo viceprezidentė Gražina Kadžytė, šeimos nariai, aplinkosaugininkas Romas Pakalnis, Utenos kanklininkių „motina“ Asta Motuzienė, profesoriaus įkurto uteniškių kraštiečių ansamblio „Smetoniški berniokai“ dainininkai.

Dirigentė ir kanklininkė Aistė Bružaitė, birbynės virtuozas Egidijus Ališauskas, Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, VDU dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestras „Trimitaitis“, Vilniaus birbynių kvintetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų orkestras, liaudies instrumentų ansamblis, ansamblio „Lietuva“ vadovas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos atstovas bei daugybė gerbėjų iš salės sveikino jubiliatą ir dėkojo už ilgametę ir daugiaplanę veiklą puoselėjant liaudies muziką.

Profesorius – vienas stipriausių žmonių ir vadovų, besidarbavusių tautinėje kultūroje ir liaudies mene, visada turintis aiškią nuomonę ir mąstymą. Aštuonių dainų švenčių, įskaitant II pasaulinę lietuvių dainų šventę, organizatorius ir dirigentas, dėstytojas, įvairių liaudies muzikinių draugijų narys, daugelio straipsnių, vadovėlių ir monografijų autorius.

Šventę vainikavo, diriguojant profesoriui Algirdui Vyžintui, visų kolektyvų atliktas Jono Švedo kūrinys, žiūrovų ir muzikantų sudainuoti „Ilgiausių metų“.

Teisingi profesoriaus žodžiai: „Visa Lietuva manęs pilna buvo…“

Prof. dirigentas A. Vyžintas – savo stichijoje / Valdo Mintaučkio nuotraukos
Kraštiečių būryje
Apsuptas muzikos garsų…
„Indrajiečių“ G. Kadžytės ir A. Šaltenio palinkėjimai
Buvę ansambliečiai
Dainų šventės ženklą įteikia S. Liausa
Profesorių sveikina Seimo narys E. Pupinis
Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus A. Remeikio palinkėjimai
1158 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.