Home » Gallery » Aktualijos » Socialinis dialogas – aktualus kiekvienam

Socialinis dialogas – aktualus kiekvienam

Socialinis dialogas – aktualus kiekvienam

Ar atlyginimų augimas yra visos šalies gerovės garantas? Ar augimas įmanomas be stiprių profsąjungų ir kolektyvinių derybų? Ar darbdaviams yra naudinga gerinti darbo sąlygas? Iš tiesų socialinė ir ekonominė situacija nuolat kinta ir svarbu, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai turėtų galimybę reaguoti į pokyčius ir pasiektų sutarimą, kuris užtikrintų visų šalių teises ir interesus. Būtent tokią galimybę įgyvendinti leidžia socialinis dialogas.

Vis dėlto Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad socialinis dialogas – ir pati sąvoka, ir procesas – žmonėms yra mažai žinomi. Plačiojoje visuomenėje socialinis dialogas aptariamas paviršutiniškai, todėl ir jo plėtojimas vyksta gana vangiai. Tik labiau įsitraukę į procesą asmenys supranta tai kaip organizuotų sąjungų atstovų kolektyvines derybas, socialinės įtampos mažinimą.

Tuo tarpu gyventojai labiausiai domisi praktinėmis, su darbo santykiais susijusiomis ir juos asmeniškai liečiančiomis socialinio dialogo temomis: socialinio draudimo klausimais (31 %), sveikatos ir saugos klausimais (28 %), darbo santykių reguliavimu (23 %). Mažai respondentai domisi darbdavių organizacijų (12 %), darbo tarybų (14 %), profesinių sąjungų (15 %) veiklomis.

Verslo įmonių apklausos rezultatai atskleidė, kad socialinio dialogo sąvoka yra žinoma daugumai vadovų (83 %). Tačiau tik kiek daugiau nei pusė apklaustų įmonių vadovų su socialinio dialogo tematika yra susipažinę išsamiau. Daugiau šia tema yra informuoti didelių (150 ir daugiau darbuotojų) pramonės ir prekybos sektorių įmonių vadovai.

Sėkmingiausiai socialinis dialogas vyktų, jeigu būtų aktyviau inicijuojamas ir vykdomas darbuotojų atstovų, darbdavių atstovų bei jų organizacijų, nes jie patys žino geriausiai, ko jiems reikia. Tačiau patirtis rodo, kad be valstybės dalyvavimo socialinis dialogas yra sudėtingas, o kai kuriais atvejais ir neįmanomas.

Socialinio dialogo pažangą paskatintų visuotinis supratimas, kad tai naudinga visoms pusėms: darbuotojams, darbdaviams ir visuomenei. Taigi Valstybinė darbo inspekcija įgyvendina projektą, kuriuo stiprinamas profesinių sąjungų atstovavimas, skatinamas darbdavių ir darbuotojų socialinis dialogas įmonėse, didinamas jų įsitraukimas į kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių pasirašymas. Itin didelis dėmesys skiriamas informuotumo didinimui: organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, mokymai socialiniams partneriams bei visuomenei, bendros socialinių partnerių derybos, regioninės ir tarptautinės konferencijos, atliekamos gyventojų bei verslo apklausos, viešinama informacija socialinio dialogo temomis.

Svarbiausia, kad socialinis dialogas būtų priartintas prie kiekvieno žmogaus. Daugiau apie socialinį dialogą galima rasti socdialogas.lt.

450 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.