Home » Protakos » Gerbiami „Protakų“ skaitytojai ir korespondentai,

Gerbiami „Protakų“ skaitytojai ir korespondentai,

Gerbiami „Protakų“ skaitytojai ir korespondentai,

projektas „Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūros paveldo sklaida“ bus vykdomas jau septintus metus. Už šią galimybę esame dėkingi Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondui, radusiam galimybę finansuoti projekto veiklas. Laikraščio priedas „Protakos“ nuo vasario 5 d. iki metų pabaigos ir vėl jus lankys kas antrą trečiadienį.

Ekonominių ir socialinių problemų kontekste diskusijos kultūros klausimais tarsi pranyksta, mažėja kultūrininko darbo prestižas, būtina demonstruoti jo galimybes ir poveikį visuomenės raidai. Publikacijos laikraščio priede „Protakos“, kaip ir anksčiau, bus pateikiamos dviem potemėmis „Utenos krašto alchemija“ ir „Kultūrininkų gildija“. 2020 m. itin aktualus tampa pasiruošimas vyksiančiam Steigiamojo suvažiavimo 100-mečio minėjimui, UNESCO, apie kurią žinome dar labai mažai, jubiliejui, prof. E. Šimkūnaitės šventei, mokyklų ir vietos bendruomenių, asmenybių, tautinių mažumų bei kt. kultūrinei veiklai. Šis projektas telkia kultūros įstaigas, bendruomenes, įvairių amžiaus grupių suinteresuotus asmenis. Jame publikuojami straipsniai įgalina kultūros darbuotojus susipažinti su kitų regiono rajonų patirtimi. Projektas turi sutelkęs savų skaitytojų, besidominčių specialistų ir korespondentų ratą, kuris nuolat plečiasi. Sutelktas puikus konsultantų korpusas.

Bendravimas kultūros temomis yra neagresyvus, įgalina keisti ir keistis. Dėl greitos visuomenės vertybių kaitos, būtina aktualinti kraštotyrinio darbo svarbą. Projektu siekiama įamžinti kultūrinį ir kraštovaizdžio savitumą, kultūros lauke veikiančius asmenis, sudaryti galimybes jiems publikuotis. Kūryba, renginių ruošimo patirtis – emocijas veikiantys dalykai, kurie nefiksuoti greit užsimiršta. Laiku nepristatant ir neanalizuojant situacijos, kyla grėsmė iš valstybės istorijos ištrinti faktinę kultūrinę informaciją, veikiančius joje asmenis, sudaryti prielaidas subjektyvioms, įvairių faktorių įtakotoms valdančiųjų ar prašalaičių interpretacijoms. Publikuojami straipsniai kelia savivertę čia gyvenantiems ir kuriantiems, skatina patriotizmą, pilietiškumą, kuris šiandieninėje situacijoje tampa demografinių ir kitų problemų sprendimo priemone.

Tikime, kad „Protakose“ pateikiama informacija yra reikalinga kultūrinei savišvietai, sociologams, studentams, muziejininkams, kraštotyrininkams, šeimos archyvų kaupėjams. Pateikiama informacija aprėpia ir vertybių kaitos dalykus atskirame regione, priežasčių – pasekmių apžvalgas. Realios situacijos žinojimas įgalina sėkmingiau planuoti kultūrines veiklas. Projekto vykdytojai tikisi, kad ir šiemet šis projektas bus įdomus besidomintiems daugybę socialinių ir kultūrinių intervencijų išgyvenusiu regionu, kuris, lyg gynybinė siena ir toliau saugo ne tik šalį, bet ir ES… Norinčius ir turinčius ką pasakyti kviečiame rašyti, dalintis sava ir praėjusių kartų išmintimi.

Projekto vadovė Dalia Savickaitė

391 Iš viso matė 3 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.