Home » Protakos » Po saugančiu skėčiu

Po saugančiu skėčiu

Po saugančiu skėčiu

Dalia SAVICKAITĖ

Pirmasis metų ketvirtis Lietuvoje žymus itin svarbiomis valstybei šventėmis. Šiemet prisiminę skausmu persmelktas sausio įvykių dienas, vasarį didžiuojamės Lietuvos valstybės įkūrimo 101-siomis metinėmis, o kovo 11-ąją džiugiai pasitiksime vardindami valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 30-čio pasiekimus. Gal ir simboliška, kad atšilimas Žemėje vyksta būtent antroje kovo pusėje…

Šalia visų žiemos sąstingio išvarymo kalendorinių švenčių, tai – mūsų valstybės kūrimosi etika, estetika, istoriografija, etnografija, tai pirminiai šaltiniai dabar gimstančiai mūsų šalies grožinei kūrybai… Visi šie svarbūs dalykai sukasi Rėdos ratu apie stipriausiąją jos ašį – unikaliąją gamtą, kurios gyvoji ekspozicija kaskart atsiskleidžia vis kitaip, kurią visai nemokamai, kaip nuolat išliekančią vertybę, stebime mes, ja žavisi gausybė važiuotų, skrendančių ir pėsčių turistų. Šalyje yra akimirksnius įamžinančių klubų, tokių kaip Utenoje vadovybę (Rimantas Ūdras) apgyvendinęs fotografų klubas „Žalias skėtis“. Tenka pripažinti, kad stebuklingosios gamtos gyvenimas vyksta akimirksniais ir niekada nebebūna toks pat… Klubo nariai sakė, kad akademinis šio gyvenimo įamžinimas nesiskiria nuo meninio, nes yra fotografuojančiojo laukimo, pastabumo ir gebėjimų neatsikartojantis darinys. Kai minime valstybę, minime ir tuos, kurie iki mūsų civilizuotų gatvių „atneša“ grožį ir vertę, kurio dažnas atsisakome per savo darbų gausybę.

Kol „gyvosios“ kultūros nešėjai dar mokosi sušiuolaikinti žiūrovų teismui teikiamas vertybes, fotografai nuotraukų parodų, leidinių ir kitomis nesenstančiomis, moderniomis priemonėmis tą jau daro seniai… Kažin, ar kas įspės, kad nuotraukoje įamžintas ledo stebuklas… Kad lūšis keliasi gyveniman, o ne grimzta nebūtin… Kad Lietuvos gamtoje žydi orchidėjos… Visas šias ir kitas mintis išsakė gamtos fotografijos parodoje Visagino viešosios bibliotekos filialo meno galerijoje apsilankę žmonės. Utenos apskrities fotografų klubas „Žalias skėtis“ šiemet mini vienuoliktuosius savo veiklos metus, jungia apie 40 Utenos apskrities regiono ir kitų fotografų, nuolat leidžia parodų katalogus, o šiuo atveju svarbiausia – jame ir visaginietis Aleksejus Musatovas.

Jau antrus metus gaivinama buvusi sena tradicija klubo darbus eksponuoti Visagine. Pastaraisiais metais jos atidarymas tapatinamas su kuria nors tautai svarbia data, nes jie fiksuoja mūsų būties „ašį“ – gamtą. Ir šiemet artėjant Laisvės gynimo dienai Visagine sausio 10 dieną įvyko popietė „Skausme išsaugotas grožis“. Renginio metu buvo prisiminti Sausio 13-osios įvykiai, žmonės. Folkloristas Antanas Grybauskas papasakojo apie savo išgyvenimus prie Vilniaus televizijos bokšto. Kelis kartus jo pakartoti žodžiai apie po tanko vikšrais lūžtantį niekuo nekaltą, nepolitizuotą skėtį, asocijavosi su parodos ruošėjų klubo pavadinimu ir lyg rėkte rėkė, kaip paprasta karo veiksmuose prarasti tautos tradicijų sargyboje budintį saugą… Renginio dalyviai susikaupę klausėsi Violetos Aidukaitės skaitomos ištraukos iš Dainos Opolskaitės novelės „Tai, kas tikra“, bandė suprasti, kad grožio pojūtis pajudina gražiausias mūsų sielos gelmes, sukuria erdvę grožio priėmimui lyg joje aprašytųjų gervių plačiamostis šokis… VKC folkloro ansamblio „Krusnė“ atliekamos dainos pasakojo apie mūsų stiprybės simbolį – ąžuolą ir bendrystę. Vėliau apie grožio paieškas ir gamtą fotografuojančiojo darbo ypatumus dalijosi parodos atidaryme dalyvavę šio klubo nariai: „Švenčionių krašto“ laikraščio redaktorius poetas Algis Jakštas, Aukštaitijos nacionalinio parko gamtininkas dr. Bronius Šablevičius, visaginietis A. Musatovas. Svečiai bibliotekai padovanojo knygų. Atvykusiuosius sveikino Visagino neformalių fotografų klubo pirmininkė Natalija Mitenkova, dėkojo už konsultacijas ir juos tobulinančias parodas. Renginio dalyvius ir žiūrovus vienijo eksponuojamų vertybių ilgaamžiškumas ir vertė mūsų visuomenei, renginio betarpiškume atsiradusi bendrystė, pagarba ir meilė Lietuvai.

Bene didžiausias klubo privalumas – atkaklumas, kad kasmet vis kitos jo parodos vyksta kiekviename tuo suinteresuotame Utenos apskrities regiono rajone ir net kitur, kad kasmet išleidžiamas puikios poligrafinės kokybės parodos katalogas, kuris mums eksponuoja ne tik unikalius darbus, bet ir istorijai palieka fotografuojančiųjų vardus. Susirinkusieji mažoje meno galerijos salytėje, jausdami aptariamos akimirkos svarbą, lyg bažnyčioje, sveikino vieni kitus, linkėjo sėkmės, gražių ir prasmingų artėjančių švenčių, o dr. B. Šablevičiui ir artėjančio gimtadienio džiugesio.

Parodoje Visagine

„Žalio skėčio“ klubo narių nuotraukų paroda antram vasario dešimtadieniui artėjant sugrįžta į Uteną. Visagine ji buvo eksponuojama paskutinį kartą. Ji gyvavo metus, o dabar baigiasi, nes beldžiasi nauja. Reikšminguosius fotografus pakeitė „lokalieji“. Klubo vadovas Rimantas Ūdras, po Nepriklausomybės atgavimo kurį laiką dirbęs Aukštaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotoju mokslui, o dabar jau apie 20 metų besiverčiantis fotografo verslu, vasario 7-ąją su kompanija atvyko į Visagino neformalių fotografų klubo parodą. Jį labai džiugina, kad visaginiečiai savęs ieško, bendrauja su kitais meną kuriančiais. Kaip trūkumą jis įžvelgia techninių galimybių neišnaudojimą. Trūkumai būdingi daugeliui rajonų, bet tobulumui ribų nėra. Tokie susitikimai lyg profesinio meistriškumo mokykla, kuomet pasikeičiama žiniomis, tobulėjama. R. Ūdrui malonu, kad ir besikuriančiame mieste atsirado fotografuojančių, kad jie buriasi, kad nuolat tobulėja ir, kaip pavyzdžiui A. Musatovas, tampa jo vadovaujamo klubo nariais. Tokiu būdu tampa žinomi ne tik visai Lietuvai, bet ir pasauliui.

R. Udras

Rimantui Ūdrui malonu, kad kiekvienas Utenos apskrities rajonas turi „veikiančius“ savo rajono žmones jų klube, kad jų nuotraukos ne tik demonstruojamos, bet ir publikuojamos kataloge. Kiek stebina, kad viešaisiais ryšiais suinteresuotos savivaldybės, verslininkai neparemia parodos techninio paruošimo, eksponavimo darbų, nes tai puiki galimybė savo logotipus reklamuoti „keliaujančioje“ parodoje, kataloge. O tai šiais laikais brangu… Pirmoji naujoji ekspozicija paprastai vyksta Vilniuje, Kairėnuose – botanikos sode Biologinės įvairovės dieną. Taip bus ir šiemet. Jis dėkoja visiems naujos parodos kūrėjams, kurie nepagailėjo nei savo laiko, nei lėšų, tiems, kuriuos į ją atginė visuomeninio sąmoningumo jausmas, atsakomybė ir saviraiškos poreikis, tiems, kas priėmė jų parodą ar pamatė savo ženklus parodos afišoje kaip rėmėjus. Iš savivaldybių tik vienai – Utenos.

766 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.