Home » Miesteliai » Utenos ir Zarasų rajonų parapijose paskirti nauji dvasininkai

Utenos ir Zarasų rajonų parapijose paskirti nauji dvasininkai

Utenos ir Zarasų rajonų parapijose paskirti nauji dvasininkai

Panevėžio vyskupija informuoja apie pasikeitimus parapijose. Naujų dvasininkų sulauks Utenos, Leliūnų, Salako ir kitos parapijos.

Kun. Kęstutis Palepšys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos administratoriumi. Jį pakeis kun. Algis Neverauskas. Atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriaus, bei Biržų dekanato dekano pareigų, A. Neverauskas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu.  

  Kun. Normundas Figurinas iš utenos perkeliamas į Biržus. jis paskirtas  Biržų Šv. Jono Krikštytojo,  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaru.

Kun. Stasys Tamulionis atleistas iš Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu ir Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriumi bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapelionu.

Į Leliūnus atkeliamas kun. teol. lic. Andrius Šukys, buvęs Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonas ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų  administratorius. A. Šukys paskirtas Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonu, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas  iš Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros  parapijos administratoriaus ir iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapeliono pareigų ir paskirtas  Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonu ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo  bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų  administratoriumi.Kun. Egidijus Vijeikis atleistas iš  Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebono pareigų ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo  bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų  administratoriumi.

Naujo dvasininko sulauks ir Zarasai. Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Dainius Kaunietisatleistas  iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro  pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

  Kun. Vitalijus Kodis paskirtas vyskupijos kurijos notaru.

Parengta pagal Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimą

1808 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.