Home » Gallery » Paveldas kuria ateitį » Vaikų kūrybinės stovyklos Kunigiškiuose

Vaikų kūrybinės stovyklos Kunigiškiuose

Vaikų kūrybinės stovyklos Kunigiškiuose

Vytautas BAGDONAS

Jau penktą vasarą Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime Viešosios įstaigos „Atvertos langinės“ vadovė Rūta Stanevičienė organizuoja garsiam dailininkui tapytojui, lietuvių akvarelės pradininkui pedagogui Kajetonui Sklėriui (1876–1932) atminti kūrybines stovyklas-plenerus „Kajetono aštuonetukas“. Pasak šio projekto sumanytojos, į dailininko Kajetono Sklėriaus gimtuosius Kunigiškius susirenka vaikai iš keturių kaimyninių rajonų: Anykščių, Utenos, Rokiškio ir Kupiškio mokyklų, kurie turi galimybę ne tiktai pailsėti gamtos prieglobstyje, bet ir aplankyti istorinio-kultūrinio paveldo objektus, žymių žmonių tėviškes, drobėse, vatmano lakštuose perteikti savo įspūdžius, susitikti su menininkais, praturtinti teorines žinias ir t. t. Šiųmetinė kūrybinė stovykla – keramikos ir akvarelės pleneras „Spalvota molio paukštė“ šį birželį ne tiktai sulaukė stovyklautojų. Baigiamajame stovyklos renginyje birželio 27-ąją buvo organizuotos jungtinės meno dirbtuvės, kuriose dalyvavo stovyklavę moksleiviai, o taip pat būrelis Rokiškio, Utenos, Anykščių ir Kupiškio meno mokyklų auklėtinių bei pedagogų.

Visi susirinko į čia pat, Kunigiškių I kaime, veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, įkurdintą prieš daugiau kaip 30 metų restauravus buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastatą. (Čia vaikystėje mokėsi ir būsimasis akvarelės meistras Kajetonas Sklėrius bei kitos šio krašto įžymybės…) Muziejuje atkurtoje senovinėje klasėje organizuota „pamoka“, kurią labai įdomiai pravedė vilnietis ornitologas Gediminas Petkus. Mokslininkas, demonstruodamas vaizdo medžiagą, nuotraukas, garso įrašus, paukščių lizdus, inkilus, papasakojo apie daugelį Lietuvos paukščių. Išėję pasivaikščioti po muziejaus teritoriją ornitologo lydimi kūrybinės stovyklos-plenero dalyviai turėjo progos pasižiūrėti pro žiūronus ar net plika akimi, kokie paukščiai aplinkui apsigyvenę. O paskui, susėdę prie pavėsyje sustatytų stalų, visi galėjo iš specialaus molio nulipdyti įvairių paukščių figūras. Daug vertingos informacijos suteikė, kantriai aiškino, mokė Panevėžio miesto dailės galerijos keramikas Artūras Stančikas. Tam tikslui pedagogas atsivežė ne tiktai įvairių mokymo priemonių, medžiagų, bet ir parodymui jau anksčiau panevėžiečių sukurtų, išdegtų, išdažytų, išpuoštų paukščių-paukštelių skulptūrėlių. Kunigiškių plenero dalyviai, konsultuojami keramiko Artūro bei kitų pedagogų, patys savo rankomis nulipdė nė kiek ne prastesnius paukštelius. Užbaigus kūrybinį procesą, visi lipdiniai buvo sukrauti į vieną vietą ir nufotografuoti, po to darbeliai nugabenti į stovyklavietę, kur molio lipdinių laukė specialioje krosnyje deginimo procesas labai aukštoje, daugiau nei tūkstančio laipsnių temperatūroje. Paskui darbai dar buvo dekoruojami, išgražinami.

Molinius paukščius, ką tik „užgimusius“ muziejaus kiemelyje, jų autoriai išrikiavo fotosesijai / Vytauto Bagdono nuotraukos

Kaip „Utenos apskrities žinioms“ teigė vaikų kūrybinių stovyklų organizatorė R. Stanevičienė, „Spalvoto molio paukštės“ plenero dalyvių darbai liks „Atvertų langinių“ pažinimo centre. Čia per ketverius metus jau sukaupta šimtai vaikų kūrybinių darbų. Vien parodų įvairiose erdvėse aplinkiniuose miestuose ir rajonuose organizuota per trys dešimtys. Visuomenė turės progą parodose išvysti ir šiųmetinio plenero kūrybinę ataskaitą.

VšĮ „Atvertos langinės“ vadovė Rūta Stanevičienė vaikams kūrybines stovyklas-plenerus Kunigiškiuose organizuoja jau penktus metus
Moksleiviai ir jų pedagogai už stalų muziejaus kiemelyje pasinėrė į kūrybinį procesą

403 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.