Home » Gallery » Aktualijos » 2020 metais įvykę pasikeitimai Lietuvos metrologijos inspekcijos veikloje

2020 metais įvykę pasikeitimai Lietuvos metrologijos inspekcijos veikloje

2020 metais įvykę pasikeitimai Lietuvos metrologijos inspekcijos veikloje

Šių metų lapkričio mėnesį Lietuvos metrologijos inspekcijos administracija baigė pasiruošimo darbus ir 2020 m. gruodžio 1 d. įvyko Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) struktūros pasikeitimai.

Iki 2020 m. gruodžio 1 d. LMI teisinę metrologinę priežiūrą vykdė 10 apskričių skyrių. Pasikeitus struktūrai teisinę metrologinę priežiūrą vykdys du LMI teritoriniai padaliniai (toliau – skyriai). Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono skyrius, kurio veiklos teritorija apima Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskritis ir LMI Vakarų regiono skyriaus – veiklos teritorija apima Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Telšių apskritis.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono vyresnioji patarėja Rita Kraujalienė

Skyriams iškleti šie uždaviniai : atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę; matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą; matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę; parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę; įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau – paskirtosios įstaigos), veiklos priežiūrą.

Skyriai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: vadovaudamiesi Metrologijos įstatymu ir kitais metrologijos srities teisės aktais, Inspekcijos nuostatais ir Inspekcijos viršininko įsakymais, atlieka teisinę metrologinę priežiūrą ir paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūrą , Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas; Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka tiria juridinių asmenų padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, taiko ūkio subjektams Metrologijos įstatyme ir techniniuose reglamentuose nurodytas poveikio priemones.

Atkreikiame dėmesį, kad 2020 metų gegužės 1 dieną Metrologijos įstatymas papildytas nuostatomis dėl juridinių asmenų atsakomybės už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus. Metrologijos įstatymo devintame skirsnyje yra išdėstytos nuostatos dėl atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus. Pagrindinis ir esminis pasikeitimas yra tas, kad juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka nuo 2020 m. gegužės 1 dienos yra taikomos sankcijos už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, kurių dydis juridiniams asmenims prasideda nuo skiriamo įspėjimo arba baudos nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų. Juridiniam asmeniui, kuris veikia trumpiau negu vienus metus, už nustatytus Metrologijos įstatymo pažeidimus skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų. Tuo tarpu už matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą sankcijos dydis juridiniams asmenims – bauda nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų. Juridiniam asmeniui, veikiančiam trumpiau negu vienus metus, už paminėtus tyčinius pažeidimus skiriama bauda nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų.

Metrologijos srities teisės aktų pažeidimus padarę fiziniai asmenys, kaip ir anksčiau, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

Lietuvos metrologijos inspekcija tikisi tiek fizinių tiek juridiniu asmenų sąmoningo ir atsakingo požiūrio į teisinės metrologijos teisės aktų ir juos lydinčių poįstatyminių aktų bei techninių reglamentų nuostatų laikymąsi. Nepasiklysti teisės aktų reikalavimuose jums padės kontroliniai klausimynai, kurie yra patalpinti LMI tinklapyje, juos galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-3.

Visus iškilusius klausimus galite užduoti raštu paspaudę šią nuorodą: https://metrinsp.lrv.lt/lt//lt/struktura-ir-kontaktai/klauskite .

Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono vyresnioji patarėja Rita Kraujalienė,

Utena, Maironio g. 1-102 kabinetas, tel. 8 687 49687.

1832 Iš viso matė 6 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.