Home » Protakos

Kelionė po apskrities regiono bibliotekas

Dalia SAVICKAITĖ

Visagino viešosios bibliotekos ir Europos informacijos centro bendradarbiavimas tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį, kuomet biblioteka, pirmoji teikusi projektą centrinei Europos

Ištirpusi bibliotekinio darbo mene

Dalia SAVICKAITĖ

„Ištirpau abstrakcijos mene./Ir suprasti to, kas vyksta neįstengiau –/Kas ir kaip, kodėl patiko/Man tame,/Ką Vasilijus Kandinskis/Piešti bandė./Jis ir pats kalbėjo

Moterys multitaskina geriau už vyrus ?

Bronius ŠABLEVIČIUS

Praeitą žiemą Ignalina buvo paskelbta lietuvių kalbos sostine. Organizatoriai atliko keletą parodomųjų akcijų ir išnyko. Pasididžiavimas dėl Ignalinos svarbos man

Žmonės apie Kalbos metus

Dalia SAVICKAITĖ

Šiemet minime LR Seimo paskelbtus Kalbos metus. Gražūs, taurūs ir viltingi metai. Bet žmonės galvoja visaip. Jos darkymo pavyzdžiai skamba

Žmogus atsispindi kultūroje

Giedrė MIČIŪNIENĖ

„Kultūra neišgelbsti nieko ir nieko nepateisina. Bet ji yra žmogaus kūrinys: žmogus joje atsispindi, atpažįsta save; tik šis kritiškas veidrodis

Gyvoji poezija – vaikai

Giedrė MIČIŪNIENĖ

Dar besimokant Dusetų vidurinėje mokykloje, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Vytautas Strioga rekomendavo Janei studijuoti filologiją. Bet studijuoti Janės niekas

Pamalaišių erdvės ir muzikantas Valentinas…

Raimondas GUOBIS

Aš gyvenu Stepo Zobarsko gatvėje Svėdasuose. Aš žinau, kad jis kilęs iš paties Svėdasų valsčiaus, nūnai seniūnijos pakraštėlio – Pamalaišio

Kodėl neblėsta A. Šlepiko sėkmė?

Jolanta MATKEVIČIENĖ

Lietuviams daugialypė – aktorius, scenaristas, prozininkas, poetas – A. Šlepiko veikla kelia daug klausimų. Daugeliui pasitarnavo bibliotekos veikla. Dar pernai

Gervė gamtoje ir kultūroje

Dalia SAVICKAITĖ

Gyvi padarai susiję. Saugodami biologinę įvairovę žmonės padeda sau. Ar ši įvairovė turi atspindį kultūroje, tradicijoje? Pakalbėkime apie

Kryždirbystės istorijai ir tautodailei įamžinti

Raimondas GUOBIS

2018 m. pabaigoje pasirodė išleista „svėdasietiškai vyžuonietiškos“ kilmės menotyros mokslų daktarės Jolantos Zabulytės studija „Anykščių krašto kryždirbystė. Mediniai