Home » Protakos

„Spindulys esmi begalinės šviesos“

Kultūros diena

2018 m. minime Memorandumo, kuriuo žymūs kultūros veikėjai 1936 m. kreipėsi į Lietuvos

Greitojo vartojimo kultūra

 

Rasa MILERYTĖ

Senovės romėnai turėjo tokį vartų, durų, pradžios ir pabaigos dievą Janą, kuris buvo vaizduojamas su dviem

Mūsų Velykos – gražiausios ir linksmiausios

Dalia SAVICKAITĖ

Velykos – diena, kai džiaugsmas liejasi ežerais, upeliais, vyturių giesme. Per Velykas, sako, ir

Meilė Lietuvai išeivės laiškuose anykštėnams

 

Audronė BEREZAUSKIENĖ

Rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešajai bibliotekai perdavė

Atsimename saugojusius istorinę atmintį

Jolanta MATKEVIČIENĖ

Pernai Molėtų viešoji biblioteka minėjo 125-ąsias Petro Tarasenkos gimimo (1892 m.) ir 55-ąsias mirties (1962

Metame Jums pirštinę – 100 kultūros paveldo objektų iššūkis!

Iki rugsėjo 2 d. aplankyk 100 Aukštaitijos ir Labanoro parkų kultūros paveldo objektų. Įrodymas, jog buvai prie jų – nuotrauka

„Svajonių respublikos“ riteris

 

Baltramiejus RITUOLIS

Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo Šimtmečio sukakties virsme kalbinamas muziejininkas, kraštotyrininkas, kaip jis pats sako – rašto

Skraidyti svajojęs Montės ryšininkas

Raimondas GUOBIS

Aš jo nebesusitinku, nebematau iš lėto einančio pro šventoriaus vartus šventadieniais Svėdasuose. Jis kažkur pražuvo, pasigendu  jo

Medaus statinėje atsirado šaukštas deguto…

.

Švento Rašto ištraukoje iš pirmojo Pauliaus laiško Timotiejui skaitome: „Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui

Svarbiau Vytis Lukiškių aikštėje ar Vytis širdyje?

Rasa MILERYTĖ

Mano artimieji neišėjo partizanauti, nestovėjo Baltijos kelyje, Sausio 13-ąją nebuvo Vilniuje. Neatsimenu, jog kada