Home » Protakos

Dalia Ibelhauptaitė apie pagarbą tėvams ir pergyventus sunkumus

Didžioji dalis pasaulio bendruomenių sensta, didėja socialinių problemų ratas. Tai liečia ir Lietuvą. Nemažai mūsų tautiečių gyvena užsienyje, o jų artimieji

Apie brolį Klemensą ir anykštėnus sukilėlius

 

Raimondas GUOBIS

Kuomet šventadienį išgirstu skambant Anykščių bažnyčios varpus, kažkodėl mintimis nuklystu į XIX amžių, į Antano Baranausko laikus, kai anykštėnai pasižymėjo

Molėtų bibliotekos naujienos

Jolanta MATKEVIČIENĖ

Pagerbė vyriausią savo skaitytoją

Tai – Stanislovas Karanauskas: tautodailininkas, medžio skulptorius, literatas, įdomus pašnekovas, prie kurio išminties galėtum sėdėti

Eilėraščiai

Nijolė Labuckaitė-Bielinienė

Motinystė I. į tave sklendžia angelas moterie nešantis poterį su lelija likimo maldaknygėj skleidžiantis žodžiui TEESIE erškėčio šaknis tavyje vėl atgyja

Gedimino Grinos asmeninės bibliotekos knygas skaitys Anykščių bibliotekos skaitytojai

 

Audronė BEREZAUSKIENĖ

Sakoma, kad knyga yra geriausia dovana. Knygas žmonės dovanoja ne tik vieni kitiems, bet ir bibliotekoms. Dovanų

Žodžiai apie nepavargstančią Primą

Raimondas GUOBIS

Jai beveik 90-dešimt. Ji vadovauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriui, ji jaučia pareigą

Rytai – Vakarai

Jolanta  MATKEVIČIENĖ

Utenoje neseniai buvo minėtas projekto „Rytai – Vakarai“ dvidešimtmetis. Šio projekto plėtrą aktyviai vykdė ir molėtiškiai.

„Spindulys esmi begalinės šviesos“

Kultūros diena

2018 m. minime Memorandumo, kuriuo žymūs kultūros veikėjai 1936 m. kreipėsi į Lietuvos

Greitojo vartojimo kultūra

 

Rasa MILERYTĖ

Senovės romėnai turėjo tokį vartų, durų, pradžios ir pabaigos dievą Janą, kuris buvo vaizduojamas su dviem

Mūsų Velykos – gražiausios ir linksmiausios

Dalia SAVICKAITĖ

Velykos – diena, kai džiaugsmas liejasi ežerais, upeliais, vyturių giesme. Per Velykas, sako, ir