Home » Protakos (Page 27)

Zarasų neįgaliųjų sąjungos bendruomenė atidi talentams

Giedrė MIČIŪNIENĖ

Retas kuris susimąstome, kokią vertingą dovaną mes gauname kasdien, kai esame sveiki ir žvalūs,

Nerami buvusio rajono centro bibliotekos istorija

Dalia SAVICKAITĖ

Buvusio Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos, čia 1229–1298 m. viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšia.

Turizmas veikia prigimtinę kultūrą

Dalia SAVICKAITĖ

Visi Utenos apskrities rajonai deklaruoja, kad turizmas – prioritetinė jų veiklos kryptis. Kiek mažesnių galių šioje veiklos

Eilėraščiai

Rimantas Vanagas, Anykščiai

PRADŽIOS

Kažkas iš tankmės man kužda,

kaip mes mokėmės skaityti

Read more »

Vienišas kultūros kareivis

Dalia SAVICKAITĖ

Šiemet 50-ąsias kūrybos metines mini dokumentalistas Algirdas Tarvydas. Šalies šiaurvakarinėje dalyje 1940 m. gimęs, Vilniuje gyvenantis, vasaras

Išausta tapatybė

Dalia SAVICKAITĖ

Baigėsi lietuvių tautinio kostiumo „Išausta tapatybė“ konkursas. Tarp nugalėtojų ir Utenos regiono žmonės. Anykštėnas Vilius Paškevičius nugalėjo

Turtingiausia ministerija

Dalia SAVICKAITĖ

Manote Finansų? Apsirikote. Ministrais turtingiausia yra Kultūros ministerija. Per 26 Nepriklausomybės metus jai vadovavo net 12 ministrų.

Jautrios sociokultūrinės veiklos Visagine

 

Indrė GRUODIENĖ

Šiandien dažniau kalbame apie „kitokius“ mūsų visuomenės žmones. Kas tie kitokie? Tai ir neįgalieji, ir kitataučiai, ir „ne tos“

„Mažosios bibliotekėlės“ Visagine

Dalia SAVICKAITĖ

Galima turėti labai didelį knygų fondą, bet neturėti to, ko reikia gyventojui. Fondas yra bibliotekos veiklos pagrindas,

„Sutarjėla“ – Aukštaitijos NP dovana jauniausiam Aukštaitijos miestui

Dalia SAVICKAITĖ

Sutartines saugo UNESCO

2010 m. pabaigoje šalia kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje bei Dainų ir šokių