Home » Protakos (Page 27)

Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes

Antanas PIVORAS

Kai sueinu su išmintingu ir kultūringu žmogum, kai jo ir mano mintys susilieja, aš tarsi pakylu ir

Išvykę ilgimės Lietuvos

Devyniasdešimtieji praeito šimtmečio metai mūsų sąmonėje užsifiksavo kaip visuotiniai Lietuvos tautinių mažumų savimonės suvokimo pakilimo metai. Būtent tuo metu susibūrė

Ažvinčiams – 500 metų

Dalia SAVICKAITĖ

Šiame greit besikeičiančių vertybių pasaulyje stipria atrama kaimo intelektualiajam gyvenimui tampa kraštiečių klubai. Išeiviai į miestus pirmaisiais Nepriklausomybės

Lelijos žiedais papuoštas Ignalinos literatų gyvenimas

.

Dalia SAVICKAITĖ

Jeigu prieš dvidešimt metų Ignalinos turizmo informacijos centras būtų sumanęs leisti literatūrai svarbių vietų žemėlapį,

Šiandienos Molėtų krašto kultūros ir literatūros padangėje

„Kas nepatikės, kad žmogaus balsu gali prabilti ir medis, ir žvėrelis, ir paukštė, ir net akmenėlis, tas negalės pajausti gamtos

Laimingo žmogaus sindromas – noras veikti

Giedrė MIČIŪNIENĖ

Kai rytais pajunti keistoką rugpjūčio vėsą, o laukus išvysti nėriniuotomis rūko drobėmis apsigaubus,

Kelias sielos atgaivai – jau ir Lietuvoje

Santiago de Compostela – šios vietovės pavadinimą girdime dažname filme, skaitome knygose. Dažniausiai tai kūriniai, pasakojantys apie sielos ramybės ieškančius

Devintoji tapybos stovykla Balninkuose: Baltas Vėjas ir Devintosios Bangos virsmas

Mantas MAZILIAUSKAS

Tai devintoji tapybos stovykla, vykusi š. m. liepos 11–24 dienomis Molėtų r. Balninkuose. Tradiciškai

Vienuoliai maistu nesimėgavo

Viktorija KAZLIENĖ

Kiekvieno mėnesio 4 d. 12 val. Videniškių bažnyčioje tradiciškai meldžiamasi už Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, o po to

Kultūrinio gyvenimo mozaika

Kultūros įstaigų lankomumo statistika

Lietuvos statistikos departamentas, įvairiais pjūviais išanalizavęs duomenis, kuriuos pateikė Kultūros ministerija, M. Mažvydo biblioteka ir