Išrinkti geriausi Utenos regiono tautodailininkai
Parašyta Admin Spalio 21 2011 10:52:53

Trečiadienį Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose (Utenos raj.) savo kūrinius pristatė Utenos, Molėtų, Zarasų, Ignalinos ir Anykščių tautodailininkai.
Tradiciniai raštai ir spalvos, praturtinti savitomis idėjomis, buvo atpažįstami audėjų, savamokslių dailininkų, mezgėjų, medžio drožėjų, sodų pynėjų, keramikų ir kitų sričių liaudies meistrų darbuose. Muziejaus salė ir jos prieigos sutalpino apie 50-ties autorių – tik nedidelės dalies apskrityje kuriančių tautodailininkų – darbus.
Išplėstos naujienos

Trečiadienį Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose (Utenos raj.) savo kūrinius pristatė Utenos, Molėtų, Zarasų, Ignalinos ir Anykščių tautodailininkai.

Tradiciniai raštai ir spalvos, praturtinti savitomis idėjomis, buvo atpažįstami audėjų, savamokslių dailininkų, mezgėjų, medžio drožėjų, sodų pynėjų, keramikų ir kitų sričių liaudies meistrų darbuose. Muziejaus salė ir jos prieigos sutalpino apie 50-ties autorių – tik nedidelės dalies apskrityje kuriančių tautodailininkų – darbus.

Vainikuoti regiono laureatai R. Vitaiotė ir P. P. Lopeta (priekyje)
su parodos dalyviais ir organizatoriais


Prieš paskelbdama šių metų geriausius autorius Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailininkų poskyrio vadovė dr. Teresė Jurkuvienė pastebėjo, kad parodos lygis gana aukštas, kūriniuose atsispindi krašto specifika, stiprūs audėjų, siuvinėtojų tekstilės darbai.

Šių metų liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ regiono laureatais paskelbti etninės kultūros puoselėtoja, liaudies rūbų kūrėja zarasiškė Rima Vitaitė ir uteniškis tapytojas Petras Povilas Lopeta.

Taikomosios dailės srityje trečioji vieta paskirta Zitai Indriūnienei už sodus iš šiaudų, antroji vieta – Rimantui Jonui Semėnui už kaukes. Vaizdinės dailės srityje už tapybą trečioji vieta atiteko Nijolei Nagienei, 2 vieta – Genovaitei Adiklienei. „Tautodailė – ypatinga meno šaka. Joje atsispindi tautos dvasia, pasaulėvoka, grožio siekimas, viltys, džiaugsmai ir rūpesčiai. Tai dvasinga molio, medžio, lino pasaka. Kiekvieno autoriaus kūrinys yra išgyventas, išjaustas ir manau, kad kiekvieno autoriaus darbai, kuriuos čia matome, yra žingsnis pirmyn. Tas žingsnis pirmyn gal dar nežinoma kryptimi, galbūt sėkmės, svajonės link, bet, kaip sakoma, į sėkmę negalima bėgti septynmyliais batais. <...> Jūs visi širdyse jau turite aukso karūną, kurią galite išdidžiai nešti, nes puoselėjate mūsų kultūrą, liaudies meną“, – sveikindama laureatus kalbėjo uteniškė menotyrininkė Dalia Puodžiukienė.

Zarasiškė tautodailininkė R. Vitaitė pastebėjo, kad tie patys gražūs dalykai nebedžiugina akies, nes jie per daug išgryninti, išvalyti ir siūlė nebijoti atsiverti pasauliui kūrybiškai įkomponuojant tautodailės elementus į šiuolaikiškus daiktus.

V. Valiušio keramikos darbai


Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų bendrija regiono laureatams specialiai sukūrė apdovanojimus – nebe šiaudinius Aukso vainikus, geriausiems liaudies meistrams taip pat įteiktos 200 litų dydžio premijos. Simbolinis aukso vainikas už paramą kultūrai buvo įteiktas ir Utenos rajono merui Alvydui Katinui. Vainikuotas miesto vadovas teigė nesiruošiąs konkuruoti su liaudies menininkais ir apdovanojimą priėmė kaip įpareigojimą puoselėti liaudies meną ir rūpintis jo plėtra.

Pasak mero, iš valdžios, savivaldos pusės kartais jaučiamas pasimetimas atskiriant prioritetus, kai kalbama apie profesionalųjį ir liaudies meną, o kuriant kultūros plėtros strategiją ir finansavimą, valdžiai yra kur padirbėti. „Jūs esate pasišventę ir vieninteliai, kurie labai aiškiai deklaravę: imate iš praeities, sukuriate širdimi ir atiduodate ateičiai. Joks kitas žanras nėra taip tiesiogiai įsipareigojęs padaryti tokį šventą darbą“, – parodos atidaryme kalbėjo A. Katinas.

Ignalinietės Danguolės Bukėnaitės lininiai rūbai


Už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas medžio drožėjas, puošęs bažnyčias, kūręs skulptūras, baldus, Kazimieras Šėža.

Parodoje 0 50 autorių darbų. Autorės nuotraukos


Iš 10 apskričių Utenos yra viena turtingiausių talentingais liaudies kūrėjais – iš respublikinių parodų -konkursų aukso vainikus parsivežė keturi uteniškiai: keramikas, puodžius Vytautas Valiušis, karpytoja Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, kryždirbys Pranas Kaziūnas ir audėja Adelė Tumėnienė.

2011 metų etninės kultūros ir meno tradicijų puoselėtojai paaiškės respublikinėje „Aukso vainiko“ parodoje-konkurse, kuris vyks sausio mėnesį Jurbarke.

Kristina Sakaitė