Home » Nelaimės » In memoriam Algirdui BALAIŠIUI (1944 03 02–2021 06 13)

In memoriam Algirdui BALAIŠIUI (1944 03 02–2021 06 13)

In memoriam Algirdui BALAIŠIUI (1944 03 02–2021 06 13)

Užgeso dar viena žvaigždė ir krito į žemę užkliudydama laikmečio padalą… Netgi sekundmatis neatlaikė – sustojo ties žyma, kuri didžiojoje Lemties paslapčių knygoje kažkada buvo nubrėžta…

Sustojo plakusi širdis žmogaus, daugelį dešimtmečių sąžiningai dirbusio, vertinusio draugystę, bendravimą, labai mylėjusio gyvenimą ir žmones, neabejingo kitų žmonių nelaimėms ir likimams.

Algirdas Balaišis gimė 1944 metų kovo 2 d. Anykščių rajono Spečiūnų kaime. Baigęs Skiemonių (Anykščių rajonas) vidurinę, svajojo studijuoti aukštojoje mokykloje. Deja… Tuomet stojant į aukštąją mokyklą vien gerai išlaikytų abitūros egzaminų neužtekdavo. Reikėjo gauti rajono komjaunimo komiteto rekomendaciją. Algirdas Balaišis tokios rekomendacijos negavo, nes jo brolis buvo kunigas. Teko tenkintis mokslu Vilniaus kooperacijos technikume. Jį baigęs Algirdas įstojo į Maskvos kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdinį filialą. Užsispyrimas ir tikslo siekimas nugalėjo – Algirdas visą savo gyvenimą dirbo Utenos kooperatinėse organizacijose: 1964 m. pradėjo dirbti Leliūnų (Utenos rajonas) vartotojų kooperatyve, nuo 1972-ųjų – Utenos prekybos bazės direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1990-ųjų – Prekybos bazės direktoriumi. Reorganizavus įmones, nuo 2003 metų iki išėjimo į užtarnautą poilsį 2011 m. dirbo UAB Utenos prekyba direktoriaus pavaduotoju.

Algirdas Balaišis – ilgametis UAB Utenos prekyba valdybos narys.

Išeidamas į gyvenimą iš savo tėvų šeimos Algirdas išsinešė labai tvirtas moralines nuostatas: norint turėti duonos, pirmiausia reikia rugį pasėti, pinigus būtina užsidirbti pačiam, žmogaus nevalia žeminti, dešimt Dievo įsakymų privalu laikytis, būti sąžiningam ne tik prieš kitus, bet ir prieš patį save, dalintis gerumu ir duona, išklausyti laukiantį paguodos.

Nebuvo jo gyvenime dienų be rūpesčių, be nusivylimų, mažų ir didelių džiaugsmų ar problemų. Iš viso to ir susideda gyvenimas…

Visi mes esame laikini šioje žemėje. Netgi tai žinant, visada labai skaudu amžiams atsisveikinti su žmogumi, kuris daug dešimtmečių gyveno šalia, žmogumi, kurį sutikdavome miesto gatvėse, parduotuvėse, bažnyčioje, kurį matydavome lankantį artimųjų kapus, kurio balsą paskambinę išgirsdavome telefono ragelyje, kurio laukdavome klasės draugų susitikimuose, įvairiausiose kolektyvo šventėse, kuriuo tikėjome ir pasitikėjome.

Nuo šiol teks mokytis gyventi be Tavęs, stebėti, kaip vėjas užlygina Tavo įspaustas pėdas ir kaip tyliai plevena žvakelės liepsnelė ant kapo kauburėlio… Tik palaiminta tyla ir žingsnių aidas saugos tavo ramybę.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną, sūnų šeimas, visus artimuosius ir bendražygius dėl šios netekties. Išlikite stiprūs begalinio skausmo valandą.

UAB Utenos prekyba valdyba

1439 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.