Home » Gallery » Aktualijos » Geologiniai tyrimai: jų eiga ir svarba

Geologiniai tyrimai: jų eiga ir svarba

Geologiniai tyrimai: jų eiga ir svarba

Žemės stebėjimai (pvz., geologinio, meteorologinio ar topologinio pobūdžio) gali turėti didelį poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui, tačiau dauguma žmonių paprastai nėra gerai informuoti apie šios rūšies informacijos ekonominę vertę.

Gamtiniai procesai ir žmogaus veikla dažnai sukelia stresą aplinkos sistemos pajėgumui. Todėl turėti patikimos informacijos apie tokį poveikį yra labai svarbus indėlis į daugelį sprendimų priėmimo procesų, susijusių su potencialiai reikšmingu poveikiu aplinkai. Geriau suprantant gamtos reiškinius, galima išvengti svarbių visuomenei tenkančių išlaidų. Dėl šios priežasties informacija, kurią suteikia šiuolaikiniai geologiniai tyrimai ir kitų rūšių Žemės stebėjimai, yra svarbūs sprendžiant darnaus vystymosi uždavinius.

Trumpiau tariant, geologinė informacija gali būti naudinga priimant sprendimus įvairiose visuomenės veiklos srityse, pavyzdžiui: saugant požeminį vandenį, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, tiriant ir plėtojant naudingąsias iškasenas ir kurą, suprantant ir valdant geologinių pavojų priežastis, kuriant infrastruktūros projektus, planuojant miestus, įskaitant zonų nustatymą ir kraštovaizdžio formavimą bei atliekant regioninį planavimą, pavyzdžiui, pramonės objektų išdėstymą ir leidimų išdavimą.

Tam, kad būtų lengviau suprasti, kaip galėtų atrodyti geologinės informacijos turintis „produktas“, būtų galima pateikti geologinio žemėlapio pavyzdį. Jame fizinis pasaulis aprašomas susiejant erdvinę informaciją, geologines medžiagas ir geologines struktūras. Geologiniuose žemėlapiuose taip pat pateikiama laiko ir erdvės interpretacija, kaip šios medžiagos ir struktūros sąveikauja tarpusavyje. Geologinė informacija gali turėti įtakos ir naudingųjų iškasenų žvalgybai bei investicijoms, nes sumažintų riziką ankstyvuosiuose žvalgybos proceso etapuose. Be to, kasinėjimai priklauso nuo tikslių žinių apie dirvožemio sąlygas.

Geologinės informacijos teikimo sąnaudos yra susijusios su informacijos rinkimu, o vėliau su jos kaupimu, duomenų bazės kūrimu, skelbimu ir platinimu. Didžioji išlaidų dalis patiriama iš anksto, iš dalies dėl to, kad naujos geologinės informacijos, pavyzdžiui, žemėlapių, rinkimas reikalauja daug darbo jėgos, lauko darbų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Kaip bebūtų, geologiniai tyrimai šiandien tampa ypatingai svarbūs tuomet, kai norima atlikti pastato statybas ar daryti tam tikras pastato rekonstrukcijas. Tokiu atveju atlikti geologiniai grunto tyrimai gali pateikti tikslią informaciją, kurios pagalba galima būti tikriems, kad pastato pamatai bus suprojektuoti tinkamai ir kartu bus galima pasirinkti patį tinkamiausią pamatų įrengimo būdą.

Kadangi geologiniai tyrimai minėtais atvejais yra užsakomi labai dažnai, vartotojams taip pat neretai kyla klausimų, kaip yra vykdomi geologiniai tyrimai. Tad pirmiausia reikėtų pradėti nuo geologinių tyrimų užduoties parengimo. Projektų vadovo darbas pirmiausia yra parengti visą techninę užduotį ir aiškiai nurodyti, kur turės būti atliekami geologiniai tyrimai. Kai tokia techninė užduotis yra pasirašoma visų šalių, ji būna perduodama geologijos tarnybai.

Kai techninė užduotis yra suderinama ir patvirtinama, sklypo vietoje pradedami lauko darbai, kuomet su GPS navigacijos prietaisu, atsižvelgiant į koordinates, vykdomi geologiniai tyrimai. Tais atvejais, kai statinys bus nesudėtingas, yra atliekamas statinis zondavimas ir gruntų gręžimo darbai. Pastarųjų darbų metu yra paimami grunto bandiniai, kurie yra tiriami laboratorijoje. Tačiau jei numatoma statyti sudėtingesnį pastatą, prireikia atlikti kompleksinius geodezinius tyrimus.

Paprastai pirminiai duomenys yra gaunami praėjus dviem arba trims dienoms po atliktų lauko darbų. Tokių duomenų pakanka, kad būtų galima imtis projektuoti pastato pamatus. Tačiau visų rezultatų pateikimas paprastai užtrunka ilgiau – tai gali trukti 1-2 mėn. Be to, svarbu pažymėti, kad geologiniai tyrimai gali būti atliekami bet kuriuo metų laiku, todėl tai suteikia kur kas palankesnes sąlygas vartotojams, kuriems yra reikalingi geologiniai tyrimai.

Reklama

111 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.